Monday, November 16, 2015

เนื้อเพลง Young, Wild&Free - B.A.P

เนื้อเพลง Young, Wild&Free - B.A.P

Yeah, Let’s rock this
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Yeah, B.A.P The King is back Ya’ll
It’s goin’ down like this
Dope Boyz

계속 넘어져 쓰러져 버려도
กเยซก นอมมอจยอ ซือรอจยอ บอรยอโด
แม้ว่าจะต้องล้มลุกคลุกคลานและล้มเหลว

I never give it up
Never give it up Eh-eh
ผมก็ไม่เคยยอมแพ้หรอกนะ

상처 나면 어때 (Oh)
ซังชอ นามยอน ออแต
หรือแม้ให้บอบช้ำยังไง

잊어버리면 돼
อิชจอบอรอมยอน ดเว
ก็แค่ลืมมันไปซะ

누가 뭐래도 우리 마음대로 해 (Eh-eh)
นูกา มวอเรโด อูรี มาอึมแดโร เฮ
ไม่ว่าใครจะพูดอะไร ก็จะทำในสิ่งที่เราอยากทำ

신경 쓰지 마 우리 멋대로 해
ชินคยอง ซือจี มา อูรี มอชแดโร เฮ
อย่าห่วงเลย ทำในสิ่งที่เราอยากทำเถอะ

Eh-eh Eh-eh Eh-eh Eh-eh

다시 일어날 시간
ดาชี อิลรอนัล ชีกัน
ถึงเวลาต้องลุกขึ้นยืนอีกครั้ง

너의 발걸음을 멈추지 마
นอเอ พัลกอลรึมมึล มอมชูจีมา
อย่าหยุดก้าวเท้าของคุณเลย

나는 나답게 해 너는 너답게 해
นานึน นาดับเก เฮ นอนึน นอดับเก เฮ
ผมจะทำในสิ่งที่เป็นผมเอง คุณก็ทำในสิ่งที่เป็นตัวคุณ

Go get’em 두려움 따위는 전부 다 Get away
Go get’em ทูรยออุม ตาวีนึน ชอนบู ดา Get away
เอาชนะมันเลย ความหวาดกลัวทั้งหลาย ออกไปซะ

나는 나답게 해 너는 너답게 해
นานึน นาดับเก เฮ นอนึน นอดับเก เฮ
ผมจะทำในสิ่งที่เป็นผมเอง คุณก็ทำในสิ่งที่เป็นตัวคุณ

Louder, Louder, Louder
ดังขึ้นอีก ดังขึ้นอีก ดังขึ้นอีก

We are Young, Wild & Free
เราน่ะยังอยู่ในวัยเยาว์ คึกคะนอง แล้วก็เป็นอิสระ

Hey, I Know we better together WHUT
ผมรู้ว่าเราน่ะเจ๋งขึ้นเมื่ออยู่ด้วยกัน

똑같은 시련이 와도 우린 못 막아
ต๊กกัททึน ชีรยอนนี วาโด อูริน มซ มักคา
ต่อให้อุปสรรคเดิมๆถาโถมเข้ามา ก็หยุดเราไม่ได้หรอก

We are Young, Wild & Free
เราน่ะยังอยู่ในวัยเยาว์ คึกคะนอง แล้วก็เป็นอิสระ

Hey, I Know we better together WHUT
ผมรู้ว่าเราน่ะเจ๋งขึ้นเมื่ออยู่ด้วยกัน

해가 지고 어둠이 와도 끝까지 달려
เฮกา จีโก ออดุมมี วาโด กึทกาจี ตัลรยอ
ต่อให้พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ความมืดมิดเข้าครอบงำ ก็จะยังคงก้าวต่อไปจนถึงจุดสิ้นสุด

소리쳐 봐 Young & Wild & Free
โซรีชยอ บวา Young & Wild & Free
ตะโกนออกมาสิ Young & Wild & Free

얻어터져 바닥을 기어도 난 일어나
ออททอทอจยอ พาดักกึล กีออโด อิลรอนา
จะต่อสู้ แม้ว่าจะต้องคลานไปจากพื้น ผมก็จะหยัดยืนขึ้นให้ได้

젊은 날 인생은 딱 한 번 뿐이니까
จอมมึน นัล อินแซงงึน ตั๊ก บอน ปุนนีนีกา
วัยเยาว์ของผมมันมีเพียงแค่ชีวิตเดียวนี่นะ

무작정 앞만 보고 계속 뛰어봐
มูจักจอง อัพมัน โบโก กเยซก ตวีออบวา
ยังคงวิ่งไปข้างหน้าอย่างมืดมน

우리 위험하게 피어난 이 청춘을 불태워봐
อูรี วีฮอมฮาเก พีออนัน อี ชองชุนนึล บุลแทวอบวา
เรามองดูวัยเยาว์ที่กำลังเบ่งบานอย่างอันตราย

내가 최고라고 외쳐 Ma way the highway
เนกา ชเวโกราโก วีชยอ Ma way the highway
ผมจะตะโกนออกมาว่าสุดยอดไปเลย ทางของผมคือทางลัดล่ะ

No pain, No gain 들이켜 난 고통이란 카페인 (WHOA)
No pain, No gain ดึลรีคยอ นัน โกทงอีรัน คาเพอิน
ถ้าไม่เจ็บปวด ก็ไม่มีทางจะได้มันมา ผมดื่มจนหมดแล้วเลยล่ะ ความเจ็บปวดที่เป็นเหมือนกับคาเฟอีน

다시 일어날 시간
ดาชี อิลรอนัล ชีกัน
ถึงเวลาต้องลุกขึ้นยืนอีกครั้ง

너의 발걸음을 멈추지 마
นอเอ พัลกอลรึมมึล มอมชูจีมา
อย่าหยุดก้าวเท้าของคุณเลย

나는 나답게 해 너는 너답게 해
นานึน นาดับเก เฮ นอนึน นอดับเก เฮ
ผมจะทำในสิ่งที่เป็นผมเอง คุณก็ทำในสิ่งที่เป็นตัวคุณ

Go get’em 두려움 따위는 전부 다 Get away
Go get’em ทูรยออุม ตาวีนึน ชอนบู ดา Get away
เอาชนะมันให้ได้ ความหวาดกลัวทั้งหลาย ออกไปซะ

나는 나답게 해 너는 너답게 해
นานึน นาดับเก เฮ นอนึน นอดับเก เฮ
ผมจะทำในสิ่งที่เป็นผมเอง คุณก็ทำในสิ่งที่เป็นตัวคุณ

Louder, Louder, Louder
ดังขึ้นอีก ดังขึ้นอีก ดังขึ้นอีก

We are Young, Wild & Free
เราน่ะยังอยู่ในวัยเยาว์ คึกคะนอง แล้วก็เป็นอิสระ

Hey, I Know we better together WHUT
ผมรู้ว่าเราน่ะเจ๋งขึ้นเมื่ออยู่ด้วยกัน

똑같은 시련이 와도 우린 못 막아
ต๊กกัททึน ชีรยอนนี วาโด อูริน มซ มักคา
ต่อให้อุปสรรคเดิมๆถาโถมเข้ามา ก็หยุดเราไม่ได้หรอก

We are Young, Wild & Free
(Hey, I Know we better together WHUT)
เราน่ะยังอยู่ในวัยเยาว์ คึกคะนอง แล้วก็เป็นอิสระ
(ผมรู้ว่าเราน่ะเจ๋งขึ้นเมื่ออยู่ด้วยกัน)

해가 지고 어둠이 와도 끝까지 달려
เฮกา จีโก ออทุมมี วาโด กึทกาจี ตัลรยอ
ต่อให้พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ความมืดมิดเข้าครอบงำ ก็จะยังคงก้าวต่อไปจนถึงจุดสิ้นสุด

소리쳐 봐 Young & Wild & Free
โซรีชยอ บวา Young & Wild & Free
ตะโกนออกมาสิ Young & Wild & Free

우리 함께라면 뭐든 할 수 있어
อูรี ฮัมเกรามยอน มวอดึน ฮัลซู อิซซอ
ถ้าพวกเราได้อยู่ด้วยกันน่ะ อะไรก็ทำได้ทั้งนั้นล่ะ

시작해 Let’s make history
ชีจักเฮ Let’s make history
เริ่มเลยเถอะ มาสร้างตำนานด้วยกัน

Young, Wild & Free 자신감을 가져
Young, Wild & Free จาชินกัมมึล คาจยอ
Young, Wild & Free มั่นใจเข้าไว้

We’ll make it
เราจะทำมันให้ได้

이건 마지막이 아냐
อีกอน มาจีมักกี อานยา
นี่มันไม่ใช่ตอนจบหรอกนะ

편견들을 부숴야 알겠지 YUP
พยอนกยอนดึลรึน บูชวอยา อัลเกซจี YUP
ทำลายอคตินั่นไปซะ เข้าใจมั้ย YUP

Leggo, Just go 시간 흐르는 대로
Leggo, Just go ชีกัน ฮึรึนึน แดโร
ไปเถอะ แค่ไปกันเถอะ เวลาที่ล่วงเลยผ่าน

우리 위험하게 피어난 이 청춘을 불태워봐 AWW
อูรี วีฮอมฮาเก พีออนัน อี ชองชุนนึล บุลแทวอบวา AWW
เรามองดูวัยเยาว์ที่กำลังเบ่งบานอย่างอันตราย

We are Young, Wild & Free
เราน่ะยังอยู่ในวัยเยาว์ คึกคะนอง แล้วก็เป็นอิสระ

Hey, I Know we better together WHUT
ผมรู้ว่าเราน่ะเจ๋งขึ้นเมื่ออยู่ด้วยกัน

똑같은 시련이 와도 우린 못 막아
ต๊กกัททึน ชีรยอนนี วาโด อูริน มซ มักคา
ต่อให้อุปสรรคเดิมๆถาโถมเข้ามา ก็หยุดเราไม่ได้หรอก

We are Young, Wild & Free
เราน่ะยังอยู่ในวัยเยาว์ คึกคะนอง แล้วก็เป็นอิสระ

Hey, I Know we better together WHUT
ผมรู้ว่าเราน่ะเจ๋งขึ้นเมื่ออยู่ด้วยกัน

해가 지고 어둠이 와도 끝까지 달려
เฮกา จีโก ออทุมมี วาโด กึทกาจี ตัลรยอ
ต่อให้พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ความมืดมิดเข้าครอบงำ ก็จะยังคงก้าวต่อไปจนถึงจุดสิ้นสุด

소리쳐 봐 Young & Wild & Free
โซรีชยอ บวา Young & Wild & Free
ตะโกนออกมาสิ Young & Wild & Free
----------------------------------
Cr. eng trans : baptrans
Cr. thai trans : ZELOAddict

No comments:

Post a Comment