Monday, November 16, 2015

เนื้อเพลง APOLOGY - iKON

เนื้อเพลง APOLOGY - iKON

언제나 넌 같은 자리에
ออนเชนา นอน กัททึน ชารีเอ
항상 날 기다렸지만
ฮังซัง นัล กีดารยอซชีมัน
I was gone I was gone
바보같이 나를 믿지 마
บาโบกัทที นารึล มิดจี มา
영원히 널 지키겠단 말
ยองวอนฮี นอล ชีคีเกซดัน มัล
거짓말 거짓말
กอชิซมัล กอชิซมัล

오늘따라 자주 보던 TV Drama에선
โอนึลตารา ชาชู โบดอน TV Drama เอซอน
뻔한 장면들이 날 보며 비웃고 있어
ปอนฮัน ชังมยอนดึลรี นัล โบมยอ บีอุซโก อิซซอ
난 마치 죄인처럼 run away
นัน มาชี ชเวอินชอรอม run away
넌 오늘도 내게 소리 질러 go away
นอน โอนึลโด เนเก โซรี ชิลรอ go away

내가 이기적인 놈이란 걸
เนกา อีกีชอกกิน นมมีรัน กอล
넌 알고 있었잖아
นอน อัลโก อิซซอซชันนา
사소한 관심을 바란 네가
ซาโซฮัน กวันซิมมึล บารัน นีกา
부담스러웠나 봐
บูดัมซือรอวอซ นาบวา
그 흔한 사진 한 장도
กือ ฮึนฮัน ซาชิน ฮัน ชังโด
남기지 못한 채
นัมกีชี มซฮัน แช
마지막 순간까지도 우린 나만 생각해
มาชีมัก ซุนกันกาชีโด อูริน นามัน แซงกักเค

미안 미안
มีอัน มีอัน
지켜주지 못해 미안해 잘 살길바래
ชีคยอ ชูชี มซแฮ มีอันเฮ ชัล ซัลกิลบาแร
미안 미안 너도 날 잊어줘
มีอัน มีอัน นอโด นัล อิชชอชวอ
아프지만
อาพือชีมัน

영원히 함께하잔 그 약속
ยองวอนฮี ฮัมเกฮาชัน กือ ยักซก
이제는 없는 거야
อีเชนึน ออบนึน กอยา
지켜주지 못해서 미안해
ชีคยอชูชี มซแฮ ซอ มีอันเฮ

언제나 난 다른 자리에
ออนเจนา นัน ดารึน ชารีเอ
매일 밤 나의 친구들과
เมอิล บัม นาเอ ชินกูดึลกวา
I’m out, all night

뒤집어놓은 내 전화기엔
ดวีชิบบอนฮฮึน เน ชอนฮวากีเอน
너의 마지막 한 통의
นอเอ มาชีมัก ฮัน ทงเง
부재중 전화
บูเชชุง ชอนฮวา

오늘따라 흘러나오는 Radio에선
โอนึลตารา ฮึลรอนาโอนึน Radio เอซอน
같이 즐겨 듣던 노래가 나오고 있어
กัทที ชึลกยอ ดึดดอน โนแรกานาโอโก อิซซอ
난 마치 죄인처럼 run away
นัน มาชี ชเวอินชอรอม run away
넌 오늘도 내게 소리 질러 go away
นอน โอนึลโด เนเก โซรี ชิลรอ go away

너에게 오고 가는 사람들 중
นอเอเก โอโก กานึน ซารัมดึล ชุง
한 명이기를 바람 그리고
ฮัน มยองงีกีรึล บารัม  กือรีโก
눈물 벚꽃 모두 떨궈 새싹 피기를 바람 그리고
นุนมุล บอชกช โมดู ตอลกวอ แซซักพีกีรึล บารัม กือรีโก
우리 추억 노을처럼
อูรี ชูออก โนอึลชอรอม
짧고 아름답기를 바래 이 모든 것
ชัลโก อารึมดับเกรึล บาแร อี โมดึน กอซ
발을 못 뗀 너의 가냘픈 등 기분 좋게 밀기를
บัลรึล มซ เตน นอเอ กานยัลพึน ดึง กีบุน ชฮเก มิลกีรึล

미안 미안
มีอัน มีอัน
지켜주지 못해 미안해 잘 살길바래
ชีคยอชูชี มซแฮ มีอันแฮ ชัล ซัลกิลบาแร
미안 미안 너도 날 잊어줘
มีอัน มีอัน นอโด นัล อิชชอชวอ
아프지만
อาพือชีมัน

영원히 함께하잔 그 약속
ยองวอนฮี ฮัมเกฮาชัน กือ ยักซก
이제는 없는 거야
อีเชนึน ออบนึน กอยา
지켜주지 못해서 미안해
ชีคยอ ชูชี มซแฮซอ มีอันเฮ

지금까지 차마 못 했던 말
ชีกึมกาชี ชามา มซ แฮซดอน มัล
미안해 내가 부족해
มีอันเฮ เนกา บูชกแฮ
끝까지 작은 모습뿐 이라서 yeah
กึทกาชี ชักกึน โมซึบปุน อีราซอ yeah

널 채워주지 못한 나를
นอล แชวอชูชี มซฮัน นารึล

용서해
ยงซอแฮ
나보다 괜찮고 잘난 사람 만나길 바래
นาโบดา แกวนชันโก ชัลนัน ซารัม มันนากิล บาแร

미안 미안
มีอัน มีอัน
지켜주지 못해 미안해 잘 살길바래
ชีคยอชูชี มซแฮ มีอันเฮ ชัล ซัลกิลบาเร
미안 미안 너도 날 잊어줘
มีอัน มีอัน นอโด นัล อิชชอชวอ
아프지만
อาพือชีมัน

영원히 함께하잔 그 약속
ยองวอนฮี ฮัมเก ฮาชัน กือ ยักซก
이제는 없는 거야
อีเชนึน ออบนึน กอยา
지켜주지 못해서 미안해

ชีคยอชูชี มซแฮซอ มีอันเฮ
---------------------------------
Korean lyrics via : ilyricsbuzz
 Thai lyrics Credit :  ข้าวเม่าเกิร์ล , นางฟ้า


No comments:

Post a Comment