Thursday, November 12, 2015

เนื้อเพลง 4 Walls - f(x)

เนื้อเพลง 4 Walls - f(x)

감정이란 꽃은 짧은 순간 피어나는 걸
คัมจองงีรัน โกชึน จาบึล ซุนกัน พี-ออ-นานึน กอล
ดอกไม้ดั่งความรู้สึกที่ผลิบานในช่วงเวลาสั้นๆ
티끌 하나 없이 완벽했던 시작을 넘어
ทีกึล ฮานา ออบชี วัน-บยอ-เคท-ตอน ชีจากึล นอมอ
ไม่มีตำหนิสักจุด การเอาชนะที่สมบูรณ์แบบเริ่มขึ้นแล้ว
낯선 파란 빛이 파고들어 어지럽힌 건 Mysteric
นัทซอน พารัน บิชี พาโกทือรอ ออจีรอบิน กอล Mysteric
แสงสีน้ำเงินที่ไม่คุ้นเคยทำฉันเวียนหัวไปหมด Mysteric

눈 깜짝할 그 순간 깊숙한 곳까지 번져버린 너란 Blue
นุน กัมจากัล คือ ซุนกัน คิพซุกัน กทกาจี พอน-จยอ-บอริน นอรัน Blue
วินาทีนั้นฉันประหลาดใจเหลือเกิน ลึกเข้าไปในที่เงียบสงบ แสงสีน้ำเงินนั้นกลับเป็นคุณ 
소리 없이 다가와 내게만 펼쳐낸 신기루
โซรี ออบชี ทากาวา เนเกมัน พยอล-ชยอแนน ชินกิรู
คุณเข้ามาอย่างเงียบๆ ก่อนภาพลวงตานั้นจะสลายไป เหลือเพียงฉัน

Love is 4 Walls 너로 채운 Mirror mirror
Love is 4 Walls นอโร แชอุน Mirror mirror
Love is 4 Walls คุณเข้ามาเติมเต็มกระจกนั้น
Love is 4 Walls 신비로운 미로 미로
Love is 4 Walls ชินบิโรอุน มีโรมีโร
Love is 4 Walls ในวงกตอันลึกลับนี้

눈앞에 피어난 문을 열어 조심스레 빛을 향해 발을 디뎌
นุนอาเพ พีออนัน มุนึล ยอรอ โชชิมซือเร บิชิล ฮยังแฮ พารีล ดีดยอ
เปิดประตูที่ปรากฏตรงหน้า ก้าวไปสู่แสงสว่างอย่างระมัดระวัง
And I had the answers but now they mean nothing
และฉันเคยมีคำตอบอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันไร้ความหมายไปหมด
cuz these walls caught me here with something
เพราะกำแพงพวกนี้กักขังฉันไว้ที่นี่กับบางสิ่ง
새 문을 열고 또 열수록 점점 더 커지는 너만이 가득한 4 Walls
แซ มุนึล ยอลโก โต ยอลซูรก จอมจอม ดอ คอจีนึน นอมานี คาดือคัน 4 Walls
เปิดประตูบานใหม่ เหมือนฉันที่เปิดกำแพง 4 ด้านเหล่านี้ให้ขยายออกไปพร้อมกับคุณ
또 다른 색깔의 New walls 깊이 빠져드는 New world
โต ทารึน แซกกัลเร New walls คิพี ปา-จยอดือนึน New world
อีกครั้งที่กำแพงใหม่นี้มีสีต่างกัน ฉันกำลังหลงใหลโลกใหม่นี้แล้ว

반짝 빛이 나 난 잠시라도 눈을 뗄 수 없어 넌 아름다워
พันจัก บิชี นา นัน ชัมชีราโด นุนึล เตล ซู ออบซอ นอน อารึมดาวอ
แสงแพรวพราวคือเปลวไฟ ฉันละสายตาไม่ได้แม้เสี้ยววินาที คุณช่างงดงามเหลือเกิน
투명하게 날 그려내던 거울 속엔 내가 아닌 네가 비춰와
ทู-มยองฮาเก นัล คือ-รยอ-เน-ตอน คออุล โซเกน เนกา อานิน นีกา อานิน นีกา บิ-ชวอวา
ภายในกระจกที่มองไม่เห็นดึงดูดฉันเอาไว้ คุณนั่นแหละที่ส่องประกายไม่ใช่ฉัน

눈 마주친 그 순간 (내게 미소 지어) 내 심장은 이미 Blue
นุน มาจูชิน คือ ซุนกัน เนเก มีโซ ชีออ เน ชิมจังงึน อีมี Blue
ช่วงเวลาที่ฉันได้สบตาคุณ (ส่งยิ้มมาให้) หัวใจฉันก็เศร้าแล้ว
숨을 내쉴 때마다 새롭게 보이는 신기루
ซุมึล เน-ชวอล เตมาดา แซ-รบเก โพอีนึน ชินกิรู
เมื่อใดก็ตามที่ฉันหายใจ ภาพลวงตานั้นก็แตกต่างออกไป

Love is 4 Walls 너로 채운 Mirror mirror
Love is 4 Walls นอโร แชอุน Mirror mirror
Love is 4 Walls คุณเข้ามาเติมเต็มกระจกนั้น
Love is 4 Walls 신비로운 미로 미로
Love is 4 Walls ชินบิโรอุน มีโรมีโร
Love is 4 Walls ในวงกตอันลึกลับนี้

You gotta show show me
더 내게 보여줘
ทอ เนเก โพ-ยอ-จวอ
แสดงให้ฉันเห็นมากกว่านี้สิ

커다란 네 품 속 놀라운 Fantasy
คอดารัน นี พุม ซก นล-ราอุน Fantasy
ในอ้อมกอดกว้างของคุณ ความอัศจรรย์นี้ Fantasy
널 알아갈수록 헤어날 수 없는 걸
นอล อาราคัลซูรก เฮ-ออนัล ซู ออบนึน กอล
ยิ่งได้รู้จักคุณมากเท่าไหร่ ฉันยิ่งหลีกหนีไม่ได้
어디든 좋으니 이 세계 끝까지 데려가 줘
ออดิดึน โชอือนี อี เซ-คเย กึทกาจี เดรยอกา จวอ
ที่ใดก็ตามถ้าหากว่าดี จนถึงวันสิ้นสุดของโลกนี้ พาฉันไปกับคุณนะ

손을 뻗은 그 순간 파란 파도처럼 일렁이는 너란 Blue
โซนึล ปอดึน คือ ซุนกัน พารัน พาโดชอ-รอม อิลรองีนึน นอรัน Blue
ในเวลาที่มือของคุณผายออก สีน้ำเงินที่โบกสะบัดออกมาราวกับคลื่นสีน้ำเงิน
점점 더 물들여와 선명히 빛나는 신기루
ชอมชอม ทอ มุลดือรยอวา ซอนมยองงี บิทนานึน ชินกิรู
เสน่ห์ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ภาพฝันนั้นก็กระจ่างชัด

Love

Love is 4 Walls 너로 채운 Mirror mirror
Love is 4 Walls นอโร แชอุน Mirror mirror
Love is 4 Walls คุณเข้ามาเติมเต็มกระจกนั้น
Love is 4 Walls 신비로운 미로 미로
Love is 4 Walls ชินบิโรอุน มีโรมีโร
Love is 4 Walls ในวงกตอันลึกลับนี้

아름다워 Ooh- 아름다워 Ooh-
อารึมดาวอ Ooh- อารึมดาวอ Ooh-
มันช่างงดงาม สวยมากจริงๆ
신비로운 미로
ชินบิโรอุน มีโร
วงกตที่ลึกลับนี้
--------------------------------
Korean Lyrics : Naver.com 
Eng Trans : kim8469@Onehallyu.com
Thai Lyrics & Trans : NCNPlanet


No comments:

Post a Comment