Thursday, September 10, 2015

เนื้อเพลง SEVENTEEN - 만세 (MANSAE)

เนื้อเพลง SEVENTEEN - 만세 (MANSAE)

Yeh , Alright Say the Name Seventeen Yep

내 맘을 때려 너의 제스쳐
แน มามึล แตรยอ นอเอ เชซือชยอ
만세 삼창하지 백 번 but
 มันเซ ซัมชังฮาจี แบก บอน but
깨고 나선 매번 say I’m So stupid 
แกโก นาซอน แมบอน say I’m So stupid 
(Na Na Na Na Na NaNaNa NaNaNaNaNa
Na Na Na Na Na NaNaNa)

꿈 속에선 매일 매일 (Ah ha) 
กุม โซเกซอน แมอิล แมอิล (Ah ha) 
네가 내 왼팔에 팔짱 끼지
เนกา แน เอนพาเร พัลจัง กีจี
꿈만 깨면 왜이래 (Ah ha) 
กุมมัน แกมยอน แวอีแร (Ah ha) 
마치 영희 없는 철수 같이
มาชี ยองเฮ ออบนึน ชอลซู กาที
(어떡해) 아 머리 속에 가득 할말이 많은데 
(ออตอกแค) อา มอรี โซเก คาดึก ฮัลมารี มันนึนเด 
누가 대신 말 좀 해줘
นูกา แดชิน มัล ชม แฮจวอ

(Vernon Let’s Go!)
Uh 그녀를 노렸어 내가
Uh คือนยอรึล โนรยอซซอ แนกา
한번 찍었으면 Yeah I gotta slam dunk
ฮันบอน จีกอซซือมยอน Yeah I gotta slam dunk
너만 여주가 돼줌 이건 명 작품
นอมัน ยอจูกา ดแวจุม อีกอน มยอง ชักพุม
(S.Coups Let’s Go!)
알쏭달쏭 눈빛에 쩔쩔매
อัลซงดัลซง นุนบีเช ชอลชอลแม
말 한마디 건네기가 왜 힘이 듭니까
มัล ฮันมาดี กอนเนกีกา แว ฮีมี ดึบนีกา
아버지도 어머님께 이랬습니까 Woo
อาบอจีโด ออมอนิมเก อีแรทซึบนีกา Woo

무뚝뚝한 내가 이젠 평소 에도 널 걱정해
มูตุกตุกฮัน แนกา อีเจน พยองโซ เอโด นอล กอกจองแฮ
길을 걸을 때 Baby
คีรึล คอรึล แต Baby
위험하니까 꼭 안쪽으로 걸어 
วีฮอมฮานีกา กก อันโจกือโร คอรอ

잠깐, 소녀야 절대 넌 
ชัมกัน, โซนยอยา ชอลแด นอน 
다른 사람에게 녹지마 
ทารึน ซาราเมเก นกจีมา
내가 질투 나잖아
แนกา ชิลทู นาจันนา
잠깐, 소녀야 지금부터 
ชัมกัน, โซนยอยา ชีกึมบูทอ
널 내꺼라고 부를 거야
นอล แนกอราโก บูรึล กอยา
소심해도, 세심한걸 이제부터 
โซชิมแฮโด, เซชิมฮันกอล อีเจบูทอ
나를 봐줘 My Lady
นารึล บวาจวอ My Lady

만세 만세 만세 YEH
มันเซ มันเซ มันเซ YEH
만세 만세 만세 YEH
มันเซ มันเซ มันเซ YEH
만세 만세 만세 YEH
มันเซ มันเซ มันเซ YEH
네가 나를 볼 때면 (워!)
เนกา นารึล บล แตมยอน (วอ!)
만세 만세 만세 YEH
มันเซ มันเซ มันเซ YEH
만세 만세 만세 YEH
มันเซ มันเซ มันเซ YEH
만세 만세 만세 YEH
มันเซ มันเซ มันเซ YEH
매일 너를 꿈 꾸지 (워!)
แมอิล นอรึล กุม กูจี (วอ!)

너라는 꽃이 피었습니다.
นอรานึน โกชี พีออทซึบนีดา.
너라는 꽃을 바라보니까.
นอรานึน โกชึล บาราโบนีกา.
들었나 놨다 하지 맙시다. 
ดือรอทนา นวัทดา ฮาจี มับชีดา.
애가 타니까
แอกา ทานีกา

애가 타니까
แอกา ทานีกา
너는 이 넓디 넓은 잔디밭의
นอนึน อี นอลบดี นอลบึน ชันดีบาเท
제대로 된 홍일점 내 눈에는 너뿐이야
เชแดโร เดน ฮงอิลจอม แน นูเนนึน นอปูนียา
누가 이의 있습니까
นูกา อีเอ อิทซึบนีกา

무뚝뚝한 내가 이젠 평소 에도 널 걱정해
มูตุกตุกฮัน แนกา อีเจน พยองโซ เอโด นอล กอกจองแฮ
길을 걸을 때 Baby
คีรึล คอรึล แต Baby
위험하니까 꼭 안쪽으로 걸어 
วีฮอมฮานีกา กก อันโจกือโร คอรอ

*Repeat

안자고 뭐해 너네 집 앞이야
อันจาโก มวอแฮ นอเน จิบ อาพียา
잠깐 나올래
ชัมกัน นาอลแล
아무리 바빠도 너를 챙겨
อามูรี บาปาโด นอรึล แชงกยอ
어디를 가도 너를 지킬 거야
ออดีรึล กาโด นอรึล ชีกิล กอยา
콩깍지 씐 김에 니 부드런 손에
กงกักจี เซน กีเม นี บูดือรอน โซเน
깍지도 살며시 껴볼래 Girl
กักจีโด ซัลมยอชี กยอบลแล Girl
Bad Bad Bad Bad Girl
더 이상은 밀지마
ทอ อีซังงึน มิลจีมา
-----------------
HANGUL: music naver
Thai Lyrics: kpoptune.blogspot.com

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT

No comments:

Post a Comment