Sunday, September 6, 2015

เนื้อเพลง miss A - Touch

เนื้อเพลง miss A - Touch

닫힌 내 가슴은 누구도 사랑할 수가 없다 
ทัด ดิน แน คา ซึม มึน นู กู โด ซา รัง ฮัน ซู กา ออบ ดา 
ไม่มีใครสามารถรักหัวใจที่ปิดล็อคของฉันได้ 

그렇게 믿었는데 어느새 내 가슴이 열리고 있어 
คืด รอค เค มิด ดอซ นึน เด ออ นือ แซ แน คา ซึม มี ยอล รี โก อิด ซอ 
นั่นเป็นสิ่งที่ฉันเชื่อ แต่แล้วหัวใจฉันของเปิดออก 

굳은 내 가슴은 다시는 설레일 수가 없다 
คุด ดึน แน คา ซึม มีน ทา ชี นึน ซอล เล อิล ซู กา ออบ ดา 
หัวใจที่เย็นชาของฉันไม่สามารถเต้นได้อีกแล้ว 

그렇게 믿었는데 너를 볼 때마다 내 가슴이 뛰어 
คือ รอค เค มิด ดอซ นึน เด นอ รึล พุล แต มา ดา แน คา ซึม มี ตวี ออ
นั่นเป็นสิ่งที่ฉันเชื่อ แต่ทุกๆครั้งที่ฉันเห็นคุุณ หัวใจฉันก็เต้นแรงขึ้นมา 

You touch my heart baby (touch touch) 
You touch my heart baby (touch touch) 
คุณสัมผัสหัวใจฉันซิ ที่รัก 

부드러운 손길로 내 마음을 어루만져 (touch) 
พู ดือ รอ อุน ซน กิล โร แน มา อึม มึน ออ รู มัน จยอ 
ด้วยมือที่อ่อนโยนของคุณ 

You touch my heart baby (touch touch) 
You touch my heart baby (touch touch) 
คุณสัมผัสหัวใจฉันซิ ที่รัก 

내 마음을 모두 다 다 다 가져 갔어 (touch) 
แน มา อึม มึน โม ดู ทา ทา ทา คา จยอ คัด ซอ 
คุณเอาหัวใจฉันไปหมด 

상처를 주기도 받기도 이제는 정말 싫다 
ซัง ชอ รึล ชู กี โด บัด กี โด อี เจ นึน ชอง มัล ชิล ดา 
ฉันไม่ต้องการให้หรือรับรอยแผลใดๆอีกแล้วในตอนนี้ 

그렇게 믿었는데 너와는 왜 그런 일이 없을 것 같니 
คือ รอค เค มิด ดอซ นึน เด นอ วา นึน แว คือ รอน อิล ลี ออบ ซึล คอด คัท นี 
นั่นเป็นสิ่งที่ฉันเชื่อ แต่ทำไมมันดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นระหว่างคุณและฉัน? 

가슴에 상처가 나으려면 한참이 걸릴 거다 
คา ซึม เม ซัง ชอ กา นา อือ รยอ มยอน ฮัน ชัม มี คอล ริล คอ ดา 
มันต้องใช้เวลารักษาบาดแผลภายในใจซักหน่อย 

그렇게 믿었는데 어느새 내가 너의 품에 안겨있어 
คือ รอค เค มิด ดอซ นึน เด ออ นือ แซ แน กา นอ เอ พุม เม อัน กยอ อิด ซอ 
นั่นเป็นสิ่งที่ฉันเชื่อ แต่แล้วฉันก็อยู่ในอ้อมกอดของคุณ 

You touch my heart baby (touch touch) 
You touch my heart baby (touch touch) 
คุณสัมผัสหัวใจฉันซิ ที่รัก 

부드러운 손길로 내 마음을 어루만져 (touch) 
พู ดือ รอ อุน ซน กิล โร แน มา อึม มึน ออ รู มัน จยอ 
ด้วยมือที่อ่อนโยนของคุณ 

You touch my heart baby (touch touch) 
You touch my heart baby (touch touch) 
คุณสัมผัสหัวใจฉันซิ ที่รัก 

내 마음을 모두 다 다 다 가져 갔어 (touch) 
แน มา อึม มึน โม ดู ทา ทา ทา คา จยอ คัด ซอ 
คุณเอาหัวใจฉันไปหมด 

얼음처럼 차가워진 내 가슴 
ออล ลึม ชอ รอม ชา กา วอ จิน แน คา ซึม 
หัวใจของฉันเย็นเยือกดั่งน้ำแข็ง 

어느샌가 살며시 빼앗은 
ออ นือ แซน กา ซัล มยอ ชี แป อัด ซึน 
แต่แล้วคุณก็ฉกฉวยมันไป 

너는 따스하게 비치는 햇살 
นอ นึน ตา ซือ ฮา เก พี ชี นึน แฮด ซัล 
คุณอบอุ่นเหมือนแสงอาทิตย์ 

내 상처에 다시 나는 새 살 
แน ซัง ชอ เอ ทา ชี นา นึน แซ ซัล 
อีกครั้งที่บาดแผลของฉันมีผิวหนังเติบโตขึ้นมาใหม่ 

나도 모르게 어느새 너에게 기대 
นา โด โม รือ เก ออ นือ แซ นอ เอ เก คี แด 
โดยที่ฉันไม่รู้เลย แต่แล้วฉันก็พักพิงที่คุณ 

하늘이 다시 한 번 내게 기회를 
ฮา นึล ลี ทา ชี ฮัน บอน แน เก คี ฮเว รึล 
ฉันคิดว่าสวรรค์อาจจะให้โอกาสฉันบ้าง 

준 걸지도 모른다는 생각이 
ชุน คอล จี โด โม รึน ดา นึน แซง กัก กี 
อาจจะไม่มีใครรู้ความคิดนี้ 

내 마음에 들어 baby 
แน มา อึม เม ทึล ลอ 
นั่นคือสิ่งที่ฉันคิด ที่รัก 

You touch my heart baby (touch touch) 
You touch my heart baby (touch touch) 
คุณสัมผัสหัวใจฉันซิ ที่รัก 

부드러운 손길로 내 마음을 어루만져 (touch) 
บู ดือ รอ อุน ซน กิล โร แน มา อึม มึน ออ รู มัน จยอ 
ด้วยมือที่อ่อนโยนของคุณ 

You touch my heart baby (touch touch) 
You touch my heart baby (touch touch) 
คุณสัมผัสหัวใจฉันซิ ที่รัก 

내 마음을 모두 다 다 다 가져 갔어 (touch) 
แน มา อึม มึน โม ดู ทา ทา ทา คา จยอ คัด ซอ 
คุณเอาหัวใจฉันไปหมด 
---------------------------------
Korean/Eng Lyrics : www.popgasa.com 
Thai Lyrics/Translate : ZiNIFG@Twitter.com 


No comments:

Post a Comment