Monday, September 7, 2015

เนื้อเพลง DAY6 - Congratulations

เนื้อเพลง DAY6 - Congratulations

이제는 연락조차 받질 않아
อีเจนึน ยอนรักโจชา บัดจิล อันนา
너 대신 들리는 무미건조한 목소리
นอ แดชิน ดึลลินึน มูมีกอนโจฮัน มกโซรี
힘든 날들도 있는 건데
ฮิมดึน นัลดึลโด อิทนึน กอนเด
잠깐을 못 이겨 또 다른 대안을 찾아가
ชัมกานึน มท อีกยอ โต ดารึน แดอันนึล ชาจากา

시간을 가지자
ชีกานึล คาจีจา
이 말을 난 있는 그대로
อี มารึล นัน อิทนึน คือแดโร
시간을 가지잔
ชีกานึล คาจีจัน
뜻으로 받아들여 버렸어
ตือซือโร บาดาดือรยอ บอรยอซซอ

Congratulations 넌 참 대단해
Congratulations นอน ชัม แดดันแฮ
Congratulations 어쩜 그렇게
Congratulations ออจอม คือรอเก
아무렇지 않아
อามูรอจี อันนา
하며 날 짓밟아
ฮามยอ นัล ชิทบัลบา
웃는 얼굴을 보니 다 잊었나 봐
อุทนึน ออลกูรึล โบนี ดา อีชอทนา บวา

시간을 갖자던 말 ye
ชีกานึล คาจาดอน มัล ye
생각해 보자던 말 ye
แซงกักแค โบจาดอน มัล ye
내 눈을 보면서 믿게 해놓고
แน นูนึล โบมยอนซอ มิดเก แฮโนโก
이렇게 내게
อีรอเค แนเก

아무렇지 않아
อามูรอจี อันนา
하며 날 짓밟아
ฮัมยอ นัล จิทบัลบา
웃는 얼굴로 날 까맣게 잊고
อุทนึน ออลกุลโล นัล คามาเก อิทโก
행복해 하는 넌
แฮงบกแค ฮานึน นอน

어때 그 남잔 나보다 더 나?
ออแต คือ นัมจัน นาโบดา ดอ นา?
그 사람이 내 기억 다 지워줬나 봐?
คือ ซารามี แน คีออก ดา ชีวอชวอทนา บวา?
그래 너가 행복하면 됐지
คือแร นอกา แฮงบกฮามยอน ดแวทจี
라는 거짓말은 안 할게
รานึน กอจิทมารึน อัน ฮัลเก
대체 내가 왜 날 떠난 너한테
แดเช แนกา แว นัล ตอนัน นอฮันเท
행복을 바래야 돼 절대
แฮงโบกึล บาแรยา ดแว ชอลแด
I don’t give a 아~~
I don’t give a อา~~

Congratulations 넌 참 대단해
Congratulations นอน ชัม แดดันแฮ
Congratulations 어쩜 그렇게
Congratulations ออจอม คือรอเก
아무렇지 않아
อามูรอจี อันนา
하며 날 짓밟아
ฮามยอ นัล ชิทบัลบา
웃는 얼굴을 보니 다 잊었나 봐
อุทนึน ออลกูรึล โบนี ดา อีชอทนา บวา

시간을 갖자던 말 ye
ชีกานึล คาจาดอน มัล ye
생각해 보자던 말 ye
แซงกักแค โบจาดอน มัล ye
내 눈을 보면서 믿게 해놓고
แน นูนึล โบมยอนซอ มิดเก แฮโนโก
이렇게 내게
อีรอเค แนเก

아무렇지 않아
อามูรอจี อันนา
하며 날 짓밟아
ฮัมยอ นัล จิทบัลบา
웃는 얼굴로 날 까맣게 잊고
อุทนึน ออลกุลโล นัล คามาเก อิทโก
행복해 하는 넌
แฮงบกแค ฮานึน นอน

진심 wow girl congratulations
ชินชิม wow girl congratulations
바로 얼마 안 걸렸네 잘 나셨어
บาโร ออลมา อัน กอลลยอทเน ชัล นาชยอซซอ
Huh 인터넷에 올라온 니 사진을 보니 
Huh อินทอเนเซ อลลาอน นี ชาชีนึล โบนี 
그리 많이도 행복하니 입이 귀까지 걸려있는 거 같애
คือรี มันนีโด แฮงบกฮานี อีบี กวีกาจี กอลลยออิทนึน กอ คาแท
난 아직도 숨쉴 때 심장이 아픈데
นัน อาจิกโด ซุมชวิล แต ชิมจังงี อาพึนเด
다행히 넌 절대 아플 일은 없겠다
ดาแฮงงี นอน ชอลแด อาพึล อีรึน ออบเกทดา
만약 또 이별을 겪는담
มานยัง โต อีบยอรึล กยอกนึนดัม
그럴 때 마다 새로운 사랑을 시작하면 되니까
คือรอล แต มาดา แซโรอุน ซารังงึล ชีจักฮามยอน ดเวนีกา

congratulations 어떻게 이래
congratulations ออตอเค อีแร
congratulations 넌 절대 내게
congratulations นอน ชอลแด แนเก
돌아오지 않아 기대조차 않아
โทราโอจี อันนา คีแดโจชา อันนา
나 없이도 얼마나 잘 살지 몰라 uh~
นา ออบชีโด ออลมานา ชัล ซัลจี มลลา uh~
시간을 갖자던 말 ye
ชีกานึล คาจาดอน มัล ye
생각해 보자던 말 ye
แซงกักแค โบจาดอน มัล ye
기다림 속에 날 가둬버리고 
คีดาริม โซเก นัล คาดวอบอรีโก
너만 이렇게 
นอมัน อีรอเค

내 곁을 떠나가 
แน กยอทึล ตอนากา 
그 남자를 만나
คือ นัมจารึล มันนา
나라는 놈은 없었던 것처럼 
นารานึน โนมึน ออบซอทดอน กอทชอรอม
사랑에 빠진 넌
ซารังเง ปาจิน นอน
-----------------
HANGUL: music naver
Thai Lyrics: kpoptune.blogspot.com

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT

No comments:

Post a Comment