Sunday, August 23, 2015

เนื้อเพลง Wonder Girls - I Feel You

เนื้อเพลง Wonder Girls - I Feel You

내게 걸어놓은 마법이 뭔지
เนเก กอรอโนอึน มาบอบี มวอนจี
คุณใช้มนตร์อะไรสะกดฉัน

헤어 나오질 못하고 있어
เฮออ นาโอจิล มททาโก อิซซอ
ฉันไม่สามารถคลายมันได้

한번도 이런 적이 없이
ฮันบอนโด อีรอน ชอกี ออบชี
ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแฮะ

흔들린 적이 없었던 난데 (No)
ฮึนดึลริน ชอกี ออบซอซตอน นันเด (No)
ฉันไม่เคยสั่นอย่างนี้เลยนี่นา (No)


(Woo) 하루 종일 이래 네 생각에 취해
(Woo) ฮารู จงงิล อีแร นี แซงกาเก ชวีเฮ
ฉันเป็นแบบนี้ทั้งวัน ขนาดตอนดื่มก็ยังคิดถึงคุณ

(Woo) 기다리기만 해 널 만나러 가게
(Woo) คีดารีกีมัน เฮ นอล มันนารอ คาเก
ฉันก็แค่รอเวลาที่จะได้ไปพบคุณ

(Woo woo baby) 어쩌면 좋아
(Woo woo baby) ออจอมยอน โชอา
แล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย

너 없인 못 살 것만 같아 (Woo baby)
นอ ออบชิน มท ซัล กอชมัน กัททา (Woo baby)
ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ได้หรอกนะ ถ้าไม่มีคุณน่ะ


I Feel You

혼자 있어도 너의 손길이 느껴져
ฮนจา อิซซอโด นอเย ซนกีรี นือกยอจยอ
แม้ในตอนที่ฉันอยู่คนเดียว ฉันก็รู้สึกได้ถึงสัมผัสจากคุณ

하루 종일 나를 만져
ฮารู จงงิล นารึล มันจยอ
คุณสัมผัสฉันตลอดทั้งวัน

I Feel You

빠져있는데 헤어나올 수가 없어
ปาจยออิซนึนเด เฮออนาอล ซูกา ออบซอ
ฉันตกหลุมของคุณและไม่อาจหนี

너에게 달려갈 생각뿐이 없어
นอเอเก ทัลรยอกัล แซงกักปูนี ออบซอ
สิ่งที่ฉันคิดมาตลอด ก็คือการเข้าไปหาคุณยังไงล่ะ


점점 더 빠져만 가
จอมจอม ทอ ปาจยอมัน กา
ฉันได้แต่หลงใหลคุณมากยิ่งขึ้น

점점 더 미쳐만 가
จอมจอม ทอ มีชยอมัน กา
และฉันแทบจะคลั่งมากยิ่งขึ้น

점점 더 어떻게 나
จอมจอม ทอ ออตอคเค นา
ที่มันมากยิ่งขึ้นแบบนี้ ฉันจะทำยังไงดีนะ

Baby


네 손길이 아직도 나를 스치고 있는 것만 같아
นี ซนกีรี อาจิกโด นารึล ซือชีโก อิซนึน กอชมัน กัททา
รู้สึกเหมือนสัมผัสของคุณนั้นยังอยู่บนตัวฉันตลอดเวลา

네 목소리가 내 귓가에 계속 속삭이는 것만 같아 (No)
นี มกโซรีกา เน ควิชกาเย คเยซก ซกซากีนึน กอชมัน กัททา (No)
ราวกับว่าคุณกำลังกระซิบข้างหูของฉันอยู่เลย (No)


(Woo) 하루 종일 이래 네 생각에 취해
(Woo) ฮารู จงงิล อีแร นี แซงกาเก ชวีเฮ
ฉันเป็นแบบนี้ทั้งวัน ขนาดตอนดื่มก็ยังคิดถึงคุณ

(Woo) 기다리기만 해 널 만나러 가게
(Woo) คีดารีกีมัน เฮ นอล มันนารอ คาเก
ฉันก็แค่รอเวลาที่จะได้ไปพบคุณ

(Woo woo baby) 어쩌면 좋아
(Woo woo baby) ออจอมยอน โชอา
แล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย

너 없인 못 살 것만 같아 (Woo baby)
นอ ออบชิน มท ซัล กอชมัน กัททา (Woo baby)
ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ได้หรอกนะ ถ้าไม่มีคุณน่ะ


I Feel You

혼자 있어도 너의 손길이 느껴져
ฮนจา อิซซอโด นอเย ซนกีรี นือกยอจยอ
แม้ในตอนที่ฉันอยู่คนเดียว ฉันก็รู้สึกได้ถึงสัมผัสจากคุณ

하루 종일 나를 만져
ฮารู จงงิล นารึล มันจยอ
คุณสัมผัสฉันตลอดทั้งวัน

I Feel You

빠져있는데 헤어나올 수가 없어
ปาจยออิซนึนเด เฮออนาอล ซูกา ออบซอ
ฉันตกหลุมของคุณและไม่อาจหนี

너에게 달려갈 생각뿐이 없어
นอเอเก ทัลรยอกัล แซงกักปูนี ออบซอ
สิ่งที่ฉันคิดมาตลอด ก็คือการเข้าไปหาคุณยังไงล่ะ


눈 감아도 들려
นุน คามาโด ทึลรยอ
แม้หลับตา ฉันก็ได้ยินเสียงของคุณ

달콤한 숨결 느껴
ทัลคมฮัน ซุมกยอล นือกยอ
ฉันรู้สึกได้ถึงลมหายใจอันหอมหวานของคุณ

그만 날 보고 불 꺼
คือมัน นัล โบโก บุล กอ
เลิกเอาแต่จ้องมองฉันแล้วปิดไฟซะสิ

니 시선이 더 날 붉혀
นี ชีซอนี ทอ นัล พุลกยอ
สายตาของคุณทำให้ฉันประหม่านะ


손발 끝 간질거려와
ซนบัล กึท คันจิลกอรยอวา
มือและเท้าของฉันรู้สึกจั๊กจี้เล็กๆ

달아오르는 체온 숨 가빠와
ทาราโอรือนึน เช อน ซุม คาปาวา
อุณหภูมิที่สูงขึ้นภายในตัวฉันทำให้ต้องหายใจถี่

더 이상은 참을 수가 없어 나
ทอ อีซังงึน ชามึล ซูกา ออบซอ นา
ฉันอดกลั้นมันต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว

이제 Please baby be mine
อีเจ Please baby be mine
ตอนนี้มาเป็นของฉันซะเถอะนะ


I Feel You

혼자 있어도 너의 손길이 느껴져
ฮนจา อิซซอโด นอเย ซนกีรี นือกยอจยอ
แม้ในตอนที่ฉันอยู่คนเดียว ฉันก็รู้สึกได้ถึงสัมผัสจากคุณ

하루 종일 나를 만져
ฮารู จงงิล นารึล มันจยอ
คุณสัมผัสฉันตลอดทั้งวัน

I Feel You

빠져있는데 헤어나올 수가 없어
ปาจยออิซนึนเด เฮออนาอล ซูกา ออบซอ
ฉันตกหลุมของคุณและไม่อาจหนี

너에게 달려갈 생각뿐이 없어
นอเอเก ทัลรยอกัล แซงกักปูนี ออบซอ
สิ่งที่ฉันคิดมาตลอด ก็คือการเข้าไปหาคุณยังไงล่ะ


점점 더 빠져만 가
จอมจอม ทอ ปาจยอมัน กา
ฉันได้แต่หลงใหลคุณมากยิ่งขึ้น

점점 더 미쳐만 가
จอมจอม ทอ มีชยอมัน กา
และฉันแทบจะคลั่งมากยิ่งขึ้น

점점 더 어떻게 나
จอมจอม ทอ ออตอคเค นา
ที่มันมากยิ่งขึ้นแบบนี้ ฉันจะทำยังไงดีนะ

Baby
---------------------
Hangul Lyrics + English Translation : colorcodedlyrics.com
Thai Translation : popiskt

กรุณานำออกไปพร้อมเครดิตทั้งหมด


No comments:

Post a Comment