Wednesday, August 26, 2015

เนื้อเพลง Junhyung (BEAST), Gayoon (4minute) - Nightmare (Yong Pal OST)

เนื้อเพลง Junhyung (BEAST), Gayoon (4minute) - Nightmare (Yong Pal OST)

너무 어두워 여긴
นอมู ออดูวอ ยอกิน
나 불 좀 비춰줘
นา บุล ชอม บีชวอจวอ
칠흑같은 고요함에
ชิลฮึกกาทึน โคโยฮาเม
난 계속 숨죽여
นัน กเยซก ซุมจุกยอ
흐릿하게 나마 보이던
ฮือริทฮาเก นามา โบอีดอน
것들도 이젠 더 이상
กอทดึลโด อีเจน ดอ อีซัง
잔상조차 남지 않은 체
ชันซังโจชา นัมจี อันนึน เช
내게 등돌려
แนเก ดึงดลลยอ
괜찮을 거야 나아지겠지
แกวนจันนึล กอยา นาอาจีเกทจี
스스로에게 질문을 던져도
ซือซือโรเอเก ชิลมูนึล ดอนจยอโด
돌아오는 건 침묵을 동반한
โทราโอนึน กอน ชิมมูกึล ดงบันฮัน
나약한 내 모습 뿐인걸
นายักฮัน แน โมซึบ ปุนนินกอล
uh 얼마 남지 않은 시간이
uh ออลมา นัมจี อันนึน ชีกานี
자꾸 날 몰아붙여도
ชากู นัล โมราบูทยอโด
지금 내가 할 수 있는 건
ชีกึม แนกา ฮัล ซู อิทนึน กอน
너를 기다리는 거
นอรึล คีดารีนึน กอ
행복 같은 건
แฮงบก กาทึน กอน
바라지도 않아
บาราจีโด อันนา
그냥 있어주길
คือนยัง อิทซอจูกิล
그냥 그것만으로도 걷히지
คือนยัง คือกอทมานือโรโด กอดฮีจี
머리 위 먹구름이
มอรี วี มอกกูรือมี
다시 일어서지도 못 할 만큼
ทาชี อีรอซอจีโด มท ฮัล มันกึม
다치고 넘어져도 넌
ทาชีโก นอมอจยอโด นอน
내가 나아갈 이유고
แนกา นาอากัล อียูโก
난 그거 하나면 충분했었지
นัน คือกอ ฮานามยอน ชุงบุนแฮทซอทจี
꽤 괜찮은 사람이 된 것 같았어
กแว แกวนจันนึน ซารามี เดน กอท กาทาซอ
너와 있을 때면
นอวา อิทซึล แตมยอน
내 더러운 면 조차도
แน ดอรออุน มยอน โจชาโด
하얗게 돼서 너와 있을 때면
ฮายาเก ดแวซอ นอวา อิทซึล แตมยอน
근데 그런 너가 없으니까
คึนเด คือรอน นอกา ออบซือนีกา
내가 살아갈 이유조차
แนกา ซารากัล อียูโจชา
의심이 가
เอชีมี กา
널 빼고 나면 내겐
นอล แปโก นามยอน แนเกน
아무것도 남는 게 없으니까
อามูกอทโด นัมนึน เก ออบซือนีกา
영원한 시간 속에
ยองวอนฮัน ชีกัน โซเก
우린 마치 멈춘 것만 같아
อูริน มาชี มอมชุน กอทมัน กาทา
내 번진 눈물 위로
แน บอนจิน นุนมุล วีโร
이제 그대 손길 닿지 않아
อีเจ คือแด ซนกิล ทาชี อันนา
차갑게 얼어붙은
ชากับเก ออรอบูทึน
내 심장에 비를 내려 다시
แน ชิมจังเง บีรึล แนรยอ ทาชี
숨쉴 수 있게
ซุมชวิล ซู อิทเก
악몽 속에서 날 깨워줘
อักมง โซเกซอ นัล แกวอจวอ
내 모든 상처가 다 아물거나
แน โมดึน แซงชอกา ทา อามุลกอนา
애초에 없었던 것이거나
แอโชเอ ออบซอทดอน กอทอีกอนา
검은 기억이 빛을 만나
คอมึน คีออกี บีชึล มันนา
너무 눈이 부셔 지워지거나
นอมู นานี บูชยอ ชีวอจีกอนา
포근하게 날 감싸 안아주던
โพกึนฮาเก นัล คัมซา อานาจูดอน
너의 품이 천국 같아
นอเอ พูมี ชอนกุก กาทา
지금 너를 찾을 수 조차 없는
ชีกึม นอรึล ชาจึล ซู โชจา ออบนึน
여기는 지옥 같아
ยอกีนึน ชีออก กาทา
묻어두고 살아가기엔
มูดอดูโก ซารากากีเอน
너무 크게 자리잡은 너라
นอมู คือเก ชารีจาบึน นอรา
내 모든걸 다 빼앗기고서라도
แน โมดึนกอล ทา แปอัทกีโกซอราโด
되돌리고 싶은 거야
เดดลลีโก ชีพึน กอยา
세상 가장 날카로운 가시가
เซซัง คาจัง นัลกาโรอุน คาชีกา
돋아난 길이 너에게 뻗는데도
โทดานัน คีรี นอเอเก ปอดนึนเดโด
그 끝에 웃고 있을 우릴
คือ คือเท อุทโก อิทซึล อูริล
상상하며 맨발로 디딜거야
ซังซังฮามยอ แมนบัลโล ดีดิลกอยา
영원한 시간 속에
ยองวอนฮัน ชีกัน โซเก
우린 마치 멈춘 것만 같아
อูริน มาชี มอมชุน กอทมัน กาทา
내 번진 눈물 위로
แน บอนจิน นุนมุล วีโร
이제 그대 손길 닿지 않아
อีเจ คือแด ซนกิล ทาจี อันนา
차갑게 얼어붙은
ชากับเก ออรอบูทึน
내 심장에 비를 내려 다시
แน ชิมจังเง บีรึล แนรยอ ทาชี
숨쉴 수 있게
ซุมชวิล ซู อิทเก
악몽 속에서 날 깨워줘
อักมง โซเกซอ นัล แกวอจวอ
지워지질 않아
ชีวอชีจิล อันนา
가슴에 박혀버린 상처
คาซือเม บักฮยอบอริน ซังชอ
잊혀지질 않아
อีฮยอชีจิล อันนา
어둠 너머 다가오던 그대
ออดุม นอมอ ทากาโอดอน คือแด
마지막 기억 속에
มาจีมัก คีออก โซเก
우린 마치 다른 사람 같아
อูริน มาชี ดารึน ซารัม กาทา
내 닫힌 마음 위로
แน ดัดฮิน มาอึม วีโร
이제 그대 손길 닿지 않아
อีเจ คือแด ซงกิล ดาจี อันนา
차갑게 얼어붙은
ชากับเก ออรอบูทึน
nae simjange bireul naeryeo dasi
내 심장에 비를 내려 다시
แน ชิมจังเง บีรึล แนรยอ ทาชี
숨쉴 수 있게 악몽 속에서
ซุมชวิล ซู อิทเก อักมง ซกเกซอ
날 깨워줘
นัล แกวอจวอ
--------------------
Hangul: music naver
คำอ่านไทย: kpoptune.blogspot.com

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT

No comments:

Post a Comment