Sunday, August 23, 2015

เนื้อเพลง Girls' Generation - Lion Heart

เนื้อเพลง Girls' Generation - Lion Heart

Oooh 너와 나 첨 만났을 때
Oooh นอวา นา ชอม มันนาซึล แต
Oooh ครั้งแรกที่ฉันกับคุณพบกัน

Oooh 마치 사자처럼 맴돌다
Oooh มาชี ซาจาชอรอม แมมโดลดา
Oooh คุณมาเกี้ยวฉันเหมือนกับราชสีห์

기회를 노려 내 맘 뺏은 너
คีฮีรึล โนรยอ แน มัม แปซึน นอ
หาโอกาสมาขโมยหัวใจของฉัน

Ah 넌 달라진 게 없어 여전해
Ah นอน ทัลราจิน เก ออบซอ ยอจอแน
Ah คุณไม่เปลี่ยนไป ยังคงเหมือนเดิมเลยนะ

난 애가 타고 또 타
นัน เอกา ทาโก โต ทา
แต่ฉันกลับร้อนแรงขึ้นเรื่อย

사냥감 찾아 한 눈 파는 너
ซานยังกัม ชาจา ฮัน นุน พานึน นอ
คุณควรมองไปที่อื่น และหาเหยื่อรายต่อไปซะ

수백 번 밀어내야 했는데
ซูแบก พอน มีรอแนยา แฮซนึนเด
ฉันควรผลักไสคุณซักร้อยครั้ง

수천 번 널 떠나야 했는데
ซูชอน พอน นอล ตอนายา แฮซนึนเด
ฉันควรไปจากคุณซักร้อยครั้ง

Tell me why
왜 맘이 맘이 자꾸 흔들리니
เว มามี มามี ชากู ฮึนดึลรีนี
ทำไมหัวใจของฉันยังสั่นไหวนะ

난 여기 여기 네 옆에 있잖니
นัน ยอกี ยอกี เน ยอเพ อิดจันนี
ก็เพราะฉันอยู่ตรงหน้าเธอนี่ไง

정신 차려 Lion heart
ชองชิน ชารยอ Lion Heart
ตั้งสติหน่อย Lion heart

난 애가 타
นัน เอกา ทา
ฉันร้อนรุ่ม
내 맘이 맘이 더는 식지 않게
แน มามี มามี ทอนึน ชิกจี อันเก
หัวใจของฉันควรสงบลง
난 여기저기 뛰노는 너의 맘
นัน ยอกีจอกา ตวีโนนึน นอเย มัม
เหมือนฉันเข้าไปกระโดดเล่นในหัวใจของคุณ

길들일래 Lion heart
คิลดือรีเร Lion Heart
ตกเป็นเหยื่อแล้วสิ Lion heart

OhOhOh OhOhOhOhOh
OhOhOh OhOhOhOhOh

Oooh 넌 자유로운 영혼 여전해
Oooh นอน ชายูโรอุน ยองฮน ยอจอเน
Oooh จิตใจที่อิสระของคุณ ยังคงเหมือนเดิมเลยนะ

충실해 본능 앞에
ชุงชีแร พนนึง อาเพ
สัญชาตญาณความซื่อสัตย์ที่อยู่ตรงหน้า

지금 네 옆에 난 안 보이니
ชีกึม แน ยอเพ นัน อัน โพอีนี
ตอนนี้ไม่เห็นฉันที่อยู่ตรงหน้าเธอเลยเหรอ

수백 번 고민 고민해봐도
ซูแบก พอน โคมิน โคมีแนบวาโด
แม้ฉันจะคิดใคร่ครวญเป็นร้อยครั้ง

수천 번 결국 답은 너인데
ซูชอน พอน คยอลกุล ทาบึน นออินเด
จะกี่ร้อยครั้ง สุดท้ายแล้วคำตอบมันก็คือคุณนั่นแหละ

Tell me why
왜 맘이 맘이 자꾸 흔들리니
เว มามี มามี ชากู ฮึนดึลรีนี
ทำไมหัวใจของฉันยังสั่นไหวนะ

난 여기 여기 네 옆에 있잖니
นัน ยอกี ยอกี เน ยอเพ อิดจันนี
ก็เพราะฉันอยู่ตรงหน้าเธอนี่ไง

정신 차려 Lion heart
ชองชิน ชารยอ Lion Heart
ตั้งสติหน่อย Lion heart

난 애가 타
นัน เอกา ทา
ฉันร้อนรุ่ม

내 맘이 맘이 더는 식지 않게
แน มามี มามี ทอนึน ชิกจี อันเก
หัวใจของฉันควรสงบลง

난 여기저기 뛰노는 너의 맘
นัน ยอกีจอกา ตวีโนนึน นอเย มัม
เหมือนฉันเข้าไปกระโดดเล่นในหัวใจของคุณ

길들일래 Lion heart
คิลดือรีเร Lion Heart
ตกเป็นเหยื่อแล้วสิ Lion heart

OhOhOh OhOhOhOhOh
곤히 잠자는 나의 코끝을 Baby
โคนี ชัมจานึน นาเย โคกือทึล Baby
คุณมาบีบจมูกฉันตอนหลับ Baby

OhOhOh OhOhOhOhOh
네가 건드려 나도 화가 나 Baby
นีกา คอนดือรยอ นาโด ฮวานากา นา Baby
ฉันโกรธคุณมากเลยนะ Baby

Tell me why
왜 맘이 맘이 자꾸 흔들리니
เว มามี มามี ชากู ฮึนดึลรีนี
ทำไมหัวใจของฉันยังสั่นไหวนะ

난 여기 여기 네 옆에 있잖니
นัน ยอกี ยอกี เน ยอเพ อิดจันนี
ก็เพราะฉันอยู่ตรงหน้าเธอนี่ไง

정신 차려 Lion heart
ชองชิน ชารยอ Lion Heart
ตั้งสติหน่อย Lion heart

난 애가 타
นัน เอกา ทา
ฉันร้อนรุ่ม
내 맘이 맘이 더는 식지 않게
แน มามี มามี ทอนึน ชิกจี อันเก
หัวใจของฉันควรสงบลง

난 여기저기 뛰노는 너의 맘
นัน ยอกีจอกา ตวีโนนึน นอเย มัม
เหมือนฉันเข้าไปกระโดดเล่นในหัวใจของคุณ

길들일래 Lion heart
คิลดือรีเร Lion Heart
ตกเป็นเหยื่อแล้วสิ Lion heart


Ladies y’all know
what I’m talking about right
Yeah
모두 다 아니라 해도 좋을 때 있지 않아 ( 사실 나만 좋음 됐지 뭐 )
โมดู ทา อานีรา แฮโด โชอึน แต อิดจี อานา ( ชาชิล นามัน โชอึม ทเวดจี มวอ)
แม้ว่ามันจะไม่ใช่ทุกอย่าง แต่มันก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะ ( ที่จริงแค่มีคุณฉันก็ไม่สนแล้ว)


바람보다 빠른 눈치로 (맘은 뜨겁게)
พารัมโบดา ปารึน นุนชีโร ( มามึล ตือกอบเก)
สายตาคู่นั้นที่ไวยิ่งกว่าลม (หัวใจที่ร้อนแรง)


햇살처럼 따뜻한 말로 (머린 차갑게)
แฮดซัลชอรอม ตาตือทัน มัลโร( มีรอน ชากับเก)
คำพูดที่อบอุ่น เหมือนกับแสงอาทิตย์ (แต่ก็เยือกเย็น)

길들일래 너의 Lion heart
คีลดือรีเร นอเย Lion heart
ฉันตกเป็นเหยื่อของคุณแล้วสิ Lion heart

사자 같은 너의 Lion heart
ชาจา คาทึน นอเย Lion heart
คุณช่างเหมือนกับราชสีห์ Lion heart

Lalala Lalalalala
여기 와서 앉아
ยอกี วาซอ อันจา
มานั่งตรงนี่มา

Lalala Lalalalala
내 곁에만 있어
แน คยอเทมัน อิดซอ
มาอยู่ข้างๆฉัน

Lalala Lalalalala
한 눈 팔지 말아
ฮัน นุน พัลจี มารา
ห้ามเหล่มองใคร
Lion heart
------------------------------
Lyrics: MelonKR
Romanized&Thai Translations by @Specialsic
Please take out with credits :: โปรดนำออกไปพร้อมเครดิต 


No comments:

Post a Comment