Monday, August 31, 2015

เนื้อเพลง BIGBANG - BLUE

เนื้อเพลง BIGBANG - BLUE

겨울이 가고 봄이 찾아오죠 우린 시들고
คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก
ฤดูหนาวได้ผ่านไปแล้ว และฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึง

그리움 속에 맘이 멍들었죠
คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอซ จโย
หัวใจผมก็บอบช้ำจากการเฝ้าในสิ่งที่ต้องการ

I’m singing my blues

파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여져
พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จา
เคยชินกับน้ำตาสีน้ำเงิน ความเสียใจสีน้ำเงิน

I’m singing my blues

뜬구름에 날려보낸 사랑 oh oh
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh
ความรักที่ผมมีถูกส่งไปกับเมฆที่ล่องลอย

같은 하늘 다른 곳
คัด ทึน ฮา นึล ทา รึน คด
ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกัน แต่อยู่คนละที่

너와나 위험하니까
นอ วา นา วี ฮอม มา นี กา
เพราะผมและคุณมันอันตราย

너에게서 떠나주는 거야
นอ เอ เก ซอ ตอ นา จู นึน กอ ยา
ผมจะเป็นคนจากไปเอง

님이란 글자에 점하나
นิม มี รัน คึล จา เอ ชอม มา นา
ตัวอักษรที่แตกต่างจากคำว่า "NIM"

비겁하지만 내가 못나 숨는 거야
พี กบ บา จี มัน แน กา มด นา ซุม นึน กอ ยา
มันดูขี้ขลาด แต่ผมต้องซ่อนตัวไว้เพราะผมไม่ดีพอ

잔인한 이별은 사랑의 末路 (말로)
ชัน อิน นัน อี บยอล ลึน ซา รัง งี มัล โร
เราต้องเลิกกันอย่างโหดร้ายเหมือนการสิ้นสุดของถนนแห่งรัก

그 어떤 말도 위로 될 수는 없다고
คือ ออ ตอน มัล โด วี โร ทวิล ซู นึน ออบ ดา โก
ไม่มีคำใดสามารถปลอบใจผมได้

아마 내 인생의 마지막 멜로
อา มา แน อิน แซง งี มา จี มัก เมล โร
บางทีชั่วชีวิตผมคือละครน้ำเน่าฉากสุดท้าย

막이 내려오네요 이제
มัก กี แน รยอ โอ เร โย อี เจ
ตอนนี้ม่านกำลังจะปิดลงมา

태어나서 널 만나고
แท ออ นา ซอ นอล มัน นา โก
ผมเกิดมาเพื่อพบคุณ

죽을 만큼 사랑하고
ชุก กึล มัน คึม ซา รัง งา โก
และผมจะตายไปโดยที่ได้รักคุณ

파랗게 물들어 시린 내 마음
พา รัน เก มุล ดึล ลอ ชี ริน แน มา อึม
หัวใจที่เหน็บหนาวของผมถูกย้อมเป็นสีน้ำเงิน

눈을 감아도 널 느낄 수 없잖아
นุน นึล คัม มา โด นอล นือ กิล ซู ออบ จัน นา
แม้ว่าจะหลับตา ผมก็ไม่สามารถรู้สึกอะไรได้

겨울이 가고 봄이 찾아오죠 우린 시들고
คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก
ฤดูหนาวได้ผ่านไปแล้ว และฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึง

그리움 속에 맘이 멍들었죠
คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอด จโย
หัวใจผมก็บอบช้ำจากการเฝ้าในสิ่งที่ต้องการ

I’m singing my blues

파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여져
พา รัน นุม มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จยอ
เคยชินกับน้ำตาสีน้ำเงิน ความเสียใจสีน้ำเงิน

I’m singing my blues

뜬구름에 날려보낸 사랑 oh oh
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนล ซา รัง oh oh
ความรักที่ผมมีถูกส่งไปกับเมฆที่ล่องลอย

심장이 멎은 것 만 같아
ชิม จัง งี มอด จึน กอด กัด ทา
ผมรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังจะหยุดเต้น

전쟁이 끝나고 그 곳에 얼어 붙은 너와나
ชอน แจง งี กึด นา โก กด เซ ออล ลอ พุท ทึน นอ วา นา
คุณและผมถูกแช่แข็งที่นั่น หลังจากสงครามครั้งนี้จบลง

내 머릿속 새겨진 Trauma
แน มอ ริด ซก แซ กยอ จิน Trauma
ความชอกช้ำถูกสลักอยู่ภายในหัวของผม

이 눈물 마르면 촉촉히 기억하리 내 사랑
อี นุน มุล มา รือ มยอน ชก ชก กี คี ออก กา รี แน ซา รัง
เมื่อน้ำตาเหล่านี้แห้งไป ผมจะจำความรักที่ชุ่มชื้นเอาไว้

괴롭지도 외롭지도 않아
คเว รบ จี โด เว รบ จี โด อัน นา
ผมจะไม่เจ็บปวดและเดียวดาย

행복은 다 혼잣말
แฮง บก กึน ดา ฮน จัด มัล
การพูดกับตัวเองคือความสุขทั้งหมด

그 이상에 복잡한 건 못 참아
คือ อี ซัง เง พก จับ บัน คอน มด ชัม มา
ผมไม่สามารถทนกับอะไรที่ยุ่งยากมากขึ้นได้อีกแล้ว

대수롭지 아무렇지도 않아
แท ซู รบ จี อา มู รอด จี โด อัน นา
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ผมไม่สนใจหรอก

별수없는 방황 사람들은 왔다 간다
พยอล ซู ออบ นึน พีง ฮวัง ซา รัม ดึล ลึน วัด ดา คัน ดา
หลีกเลี่ยงไม่ได้กับคนหลงทาง คนเรามีทั้งมาและไป

태어나서 널 만나고
แท ออ นา ซอ นอล มัน นา โก
ผมเกิดมาเพื่อพบคุณ

죽을 만큼 사랑하고
ชุก กึน มัน คึม ซา รัง งา โก
และผมจะตายไปโดยที่ได้รักคุณ

파랗게 물들어 시린 내 마음
พี รัค เก มุล ดึล ลอ ชี ริน แน มา อึม
หัวใจที่เหน็บหนาวของผมถูกย้อมเป็นสีน้ำเงิน

너는 떠나도 난 그대로 있잖아
นอ นึน ตอ นา โด นัน คือ แด โร อิด จัน นา
แม้ว่าคุณจะจากไปแล้ว แต่ผมก็จะรออยู่ตรงนี้

겨울이 가고 봄이 찾아오죠 우린 시들고
คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก
ฤดูหนาวได้ผ่านไปแล้ว และฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึง

그리움 속에 맘이 멍들었죠
คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอด จโย
หัวใจผมก็บอบช้ำจากการเฝ้าในสิ่งที่ต้องการ

오늘도 파란 저 달빛아래에
โอ นึล โด พา รัน ชอ ทัล บิช ชา แร เอ
อีกครั้งหนึ่งที่คืนนี้ผมอยู่ภายให้แสงจันทร์สีน้ำเงิน

나 홀로 잠이 들겠죠
นา ฮล โร ชัม มี ดึล เกด จโย
ผมอาจจะหลับอย่างเดียวดาย

꿈속에서도 난 그대를 찾아
กุม ซก เก ซอ โด นัน คือ แด รึล ชัด จา
แม้แต่ในฝัน ผมก็จะหาคุณ

헤매이며 이 노래를 불러요
เฮ แม อี มยอ อี โน แร รึล พุล รอ โย
และผมก็จะเดินล่องลอยไปในตอนที่ร้องเพลงนี้อยู่

I’m singing my blues

파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여져
พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จา
เคยชินกับน้ำตาสีน้ำเงิน ความเสียใจสีน้ำเงิน

I’m singing my blues

뜬구름에 날려보낸 사랑 oh oh
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh
ความรักที่ผมมีถูกส่งไปกับเมฆที่ล่องลอย

I’m singing my blues

파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여져
พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จยอ
ผมเคยชินกับน้ำตาสีน้ำเงิน ความเสียใจสีน้ำเงิน

I’m singing my blues

뜬구름에 날려보낸 사랑 oh oh
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh
ความรักที่ผมมีถูกส่งไปกับเมฆที่ล่องลอย
-----------------------------
คำร้องไทย-แปลโดย : ZiNIFG @ Twitter.com


No comments:

Post a Comment