Saturday, August 29, 2015

เนื้อเพลง 2PM - Only You

เนื้อเพลง 2PM - Only You

only you 니가 아님 날 고칠 수 없어 
only you นี-กา-อา-นิม-นัล-โก-ชิล-ซู-ออบ-ซอ 
난 다시 웃을 수가 없어 
นา-ทา-ชี-อู-ซึล-ซู-กา-ออบ-ซอ 
it's only you my baby it's only you 

끝나버린 추억을 혼자 왜 놓지 못하고 붙잡아 
กึท-นา-บอ-ริน-ชู-ออ-กึล-ฮน-จา-เว-นก-จี-มท-ฮา-โก-บุท-จา-บา 
지나간 그 사람 보내주고 새로운 삶을 살아 
จี-นา-กัน-คือ-ซา-รัม-โบ-แน-จู-โก-แซ-โร-อุน-ซัล-มึล-ซา-รา 
오 나도 알아 그래야 한다는 걸 나도 알아 
โอ-นา-โด-อา-รา-คือ-แร-ยา-ฮัน-ดา-นึน-กอล-นา-โก-อา-รา 

처음 한 달은 믿지 않다가 
ชอ-อึม-ฮัน-ทา-รึน-มิด-จี-อัน-ดา-กา 
둘째 달은 계속 울다가 
ทุล-แจ-ทา-รึน-กเย-ซก-อุล-ดา-กา 
셋째 달은 마음을 다잡고 
เซท-แจ-ทา-รึน-มา-อือ-มึล-ทา-จับ-โก 
다른 사람을 만나 오 보려 했어 
ทา-รึน-ซา-รา-มึล-มัน-นา-โอ-โบ-รยอ-แฮท-ซอ 
하지만 나는 웃을 수 없었어 
ฮา-จี-มัน-นา-นึน-อู-ซึล-ซู-ออบ-ซอท-ซอ 
*** 
only you 너만이 나를 살릴 수 있어 
only you นอ-มา-นี-นา-รึล-ซัล-ริล-ซู-อิท-ซอ 
이 눈물을 멈출 수 있어 
อี-นุน-มู-รึล-มอม-ชุล-ซู-อิท-ซอ 
그러니 어서 내게 돌아와줘 
คือ-รอ-นี-ออ-ซอ-แน-เก-โท-รา-วา-จวอ 
only you 니가 아님 날 고칠 수 없어 
only you นี-กา-อา-นิม-นัล-โก-ชิล-ซู-ออบ-ซอ 
난 다시 웃을 수가 없어 
นัน-ทา-ชี-อู-ซึล-ซู-กา-ออบ-ซอ 
it's only you my baby it's only you 

listen,넌 참 아름다웠어 
listen,นอน-ชัม-อี-รึม-ดา-วอท-ซอ 
웃을 때면 눈이 부셨어 
อู-ซึล-แต-มยอน-นู-นี-บู-ซยอท-ซอ 
환한 그 미소에 난 언제나 넋을 잃고 말았지 
ฮวาน-ฮัน-คือ-มี-โซ-เอ-นัน-ออน-เจ-นา-นอก-ซึล-อัล-โก-มา-รัท-จี 
오miss you baby 
oh miss you baby 
너무나도 난 니가 보고 싶어 
นอ-มู-นา-โด-นัน-นี-กา-โบ-โก-ชี-พอ 
아무도 나를 이해 못해 그때 그리고 지금도 
อา-มู-โด-นา-รึล-อี-แฮ-มท-แฮ-คือ-แต-คือ-รี-โก-จี-กึม-โด 
내가 왜 이렇게까지 너에게 집착을 하는지 
แน-กา-เว-อี-รอค-เก-กา-จี-นอ-เอ-เก-จิบ-ชา-กึล-ฮา-นึน-จี 
오 이해 못해 하지만 너는 알고 있잖아 
oh อี-แฮ-มท-แฮ-ฮา-จี-มัน-นอ-นึน-อัล-โก-อิท-จัน-นา 

only you 너만이 나를 살릴 수 있어 
only you นอ-มา-นี-นา-รึล-ซัล-ริล-ซู-อิท-ซอ 
이 눈물을 멈출 수 있어 
อี-นุน-มู-รึล-มอม-ชุล-ซู-อิท-ซอ 
그러니 어서 내게 돌아와줘 
คือ-รอ-นี-ออ-ซอ-แน-เก-โท-รา-วา-จวอ 
only you 니가 아님 날 고칠 수 없어 
only you นี-กา-อา-นิม-นัล-โก-ชิล-ซู-ออบ-ซอ 
난 다시 웃을 수가 없어 
นัน-ทา-ชี-อู-ซึล-ซู-กา-ออบ-ซอ 
it's only you my baby it's only you 

Yo 잊어보려고 했지만 암만 노력을 해봐도 
Yo อี-จอ-โบ-รยอ-โก-แฮท-จี-มัน-อัม-มัน-โน-รยอ-กึล-แฮ-บวา-โด 
자꾸만 너만 찾게 되는 걸 
จี-กู-มัน-นอ-มัน-ชัท-เก-ทแว-นึน-กอล 
아직도 환한 그 미소가 계속 떠올라 
อา-จิก-โด-ฮวาน-ฮัน-คือ-มี-โซ-กา-กเย-ตอ-อุล-รา 
참 한심하지 어째서 이러지 
ชัม-ฮัน-ชิม-ฮา-จี-ออ-แจ-ซอ-อี-รอ-จี 
도무지 잊혀지지가 않아 
โท-มู-จี-อิท-ฮยอ-ชี-จี-กา-อัน-นา 
계속 채워지지가 않는 텅 빈자기가 있어 
กเย-ซก-แช-วอ-ชี-จี-อัน-นึน-ทอง-บิน-จา-คี-กา-อิท-ซอ 
너만이 채울 수가 있어 
นัน-มา-นี-แช-อุล-ซู-กา-อิท-ซอ 

oh only you 너만이 나를 살릴 수 있어 
oh only you นอ-มา-นี-นา-รึล-ซัล-ริล-ซู-อิท-ซอ 
(난 죽어가고 있어) 
(นัน-จู-กอ-คา-โก-อิท-ซอ) 
이 눈물을 멈출 수 있어 
อี-นุน-มู-รึล-มอม-ชุล-ซู-อิท-ซอ 
그러니 어서 내게 돌아와줘 
คือ-รี-นี-ออ-ซอ-แน-เก-โท-รา-วา-จวอ 
only you 니가 아님 날 고칠 수 없어 
only you นี-กา-อา-นิม-นัล-โก-ชิล-ซู-ออบ-ซอ 
난 다시 웃을 수가 없어 
นัน-ทา-ชี-อู-ซึล-ซู-กา-ออบ-ซอ 
it's only you my baby it's only you 예 
it's only you my baby it's only you yeah 

narration. 
잘지내냐고? 잘 못지내 니가 필요해 
ชัล-จี-แน-นยา-โก? จัล-มท-จี-แน-นี-กา-พี-รโย-แฮ 

-2Seunghyun- 
Credit:melon.com 
Thai Lyric :: MinA Kim 

Only you - 2PM 


only you, if it's not you, I can't be fixed 
แค่คุณเท่านั้น ถ้าไม่ใช่คุณ ผมคงไม่สามารถมั่นคงอยู่ได้ 
I wouldn't be able to breathe again 
ผมคงไม่สามารถที่จะหายใจได้อีก 
it's only you my baby it's only you 
แค่คุณเท่านั้น ที่รัก แค่คุณเท่านั้น 

Why can't I let go of the memories that have already ended 
ทำไมผมถึงได้ปล่อยความทรงจำเหล่านั้นที่มันจบไปแล้วไม่ได้ 
why do I keep holding onto them alone 
ทำไมผมยังคงหลงวกวนอยู่กับมันคนเดียว 
After letting that person left me, go, I live a new life 
หลังจากที่คนๆนั้นทิ้งผมไป ผมใช้ชีวิตใหม่ 
Oh~I know it too, that it's the way it should be, I know it too 
โอ้ ผมรู้มันเหมือนกัน มันเป็นทางที่ควรจะเป็นแบบนั้น ผมรู้เหมือนกัน 

Though I couldn't bring myself to believe it the first month, 
ถึงแม้ว่าผมไม่สามารถบังคับตัวเองให้เชื่อได้ในช่วงเดือนแรก 
After nothing but crying for the second month 
หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ผมร้องไห้ในช่วงเดือนที่สอง 
And on the third month, holding onto my whole heart 
และในเดือนที่สาม ผมยังคงหลงอยู่ในหัวใจของตัวเอง 
I tried to meet other people 
ผมเหนื่อยที่จะพบปะผู้คน 
But I couldn't bring myself to smile 
แต่ผมไม่สามารถทำให้ตัวเองยิ้มได้ 

only you, only you can bring me to life 
แค่คุณเท่านั้น ที่สามารถนำพาให้ผมมีชีวิต 
I can't stop these tears 
ผมไม่สามารถหยุดน้ำตาเหล่านี้ได้ 
So just come and return to me 
เพราะฉะนั้นแค่เข้ามาและกลับมาหาผม 
only you, if it's not you, I can't be fixed 
แค่คุณเท่านั้น ถ้าไม่ใช่คุณผมไม่สามารถมั่นคงอยู่ได้ 
I can't bring myself to smile again 
ผมไม่สามารถทำให้ตัวเองยิ้มได้อีกครั้ง 
it's only you my baby it's only you 
แค่คุณเท่านั้น ที่รัก แค่คุณเท่านั้น 

listen, You were really beautiful. When you smiled, I was blinded by the light 
ฟังนะ คุณน่ะสวยจริงๆ ตอนที่คุณยิ้ม ผมตาบอดด้วยแสงสว่าง 
To that bright smile, I lost track of all thought 
จากรอยยิ้มที่สดใสนั้น ผมลืมคิดถึงทุกสิ่ง 
Oh~miss you baby, I really miss you so much 
โอ้ คิดถึงคุณที่รัก ผมคิดถึงคุณมากจริงๆ 

No can understand me, and also as of now 
ไม่เข้าใจตัวเอง และเหมือนกับตอนนี้ด้วย 
why to this day I still have a deep attachment to you 
ทำไมวันนี้ ผมยังคงผูกพันธ์กับคุณอย่างเหนียวแน่น 
Oh~though they don't get it, you have known it 
โอ้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจ แต่คุณรู้อยู่แล้ว 

only you, only you can bring me to life 
แค่คุณเท่านั้น แค่คุณที่จะทำให้ผมมีชีวิตอยู่ได้ 
I can't stop these tears 
ผมไม่สามารถหยุดน้ำตาเหล่านี้ได้ 
So just come and return to me 
เพราะฉะนั้นแค่เข้ามาและกลับมาหาผม 

only you, if it's not you, I can't be fixed 
แค่คุณเท่านั้น ถ้าไม่ใช่คุณ ผมคงไม่สามารถมั่นคงอยู่ได้ 
I can't bring myself to smile again 
ผมไม่สามารถทำให้ตัวเองยิ้มได้อีกครั้ง 
it's only you my baby it's only you 
แค่คุณเท่านั้น ที่รัก แค่คุณเท่านั้น 

Yo, I tried to forget you but, 
โย่ ผมพยายามที่จะลืมคุณแต่ 
no matter how hard I tried, I keep finding myself looking for you 
ไม่สำคัญว่าผมจะพยายามมากแค่ไหน ผมก็ยังพบว่าตัวเองยังคงมองหาแต่คุณ 
And even until now, I keep remembering that bright smile 
และแม้แต่ตอนนี้ ผมยังคงจำรอยยิ้มที่สดใสรอยยิ้มนั้นของคุณได้ 
Isn't it pitiful, how did it come to be this way 
น่าสมเพชใช่ไหม? ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะ 
I'm unable to quite forget everything altogether 
ผมไม่สามารถจะลืมทุกสิ่งเหล่านั้นด้วยประการทั้งปวง 
There continues to exist an empty spot that refuses to be filled
มันยังคงมีช่องว่างที่ยังรอคอยการเติมเต็ม 
It can only be filled by you 
และมันจะเติมเต็มได้โดยคุณเท่านั้น 

only you, only you can bring me to life 
แค่คุณเท่านั้น แค่คุณที่จะทำให้ผมมีชีวิตอยู่ได้ 
I can't stop these tears 
ผมไม่สามารถหยุดน้ำตาเหล่านี้ได้ 
So just come and return to me 
เพราะฉะนั้นแค่เข้ามาและกลับมาหาผม 
only you, if it's not you, I can't be fixed 
แค่คุณเท่านั้น ถ้าไม่ใช่คุณ ผมคงไม่สามารถมั่นคงอยู่ได้ 
I can't bring myself to smile again 
ผมไม่สามารถทำให้ตัวเองยิ้มได้อีกครั้ง 
it's only you my baby it's only you 
แค่คุณเท่านั้น ที่รัก แค่คุณเท่านั้น 

narration. 
Are you doing okay? I'm not doing well, I need you. 
คุณไม่เป็นอะไรใช่มั้ย ผมกำลังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผมต้องการคุณ 
-------------------------------------------
English credit: girlwithsmalleyes @ z-degrees.net 
Thai cradit :: Buffy


No comments:

Post a Comment