Saturday, August 29, 2015

เนื้อเพลง 2PM - 10 Points out of 10 (10/10)

เนื้อเพลง 2PM - 10 Points out of 10 (10/10)

10점 만점에 10점 
Oh! yupp! JYP! นือ กยอ จยอ ออ ฮา ฮา it's time introducing 2pmmmm 

[Wuyoung] 
[우영] that girl 너무 예뻐 oh my god 기가 막혀 
ผู้หญิงคนนั้นสวยจังเลยอ่ะ พระเจ้า พูดไม่ออกเลยนะนี่ 
That girl นอ มู เย ปอ Oh my god กิ กา มัก ฮยอ 

이건 본 적이 없는 그런 아름다움이야 말로 설명해도 알아듣지 못할 거야 
ช่างงดงามแบบไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน 
อี กอน บน จอ กี ออบ นึน คือ รอน อา รึม ดา อู มี ยา 

이건 본 적이 없는 그런 아름다움이야 말로 설명해도 알아듣지 못할 거야 
พูดอธิบายไปก็คงนึกถาพไม่ออกหรอก 
มัล โร ซอล มยอง แฮ โด อัล รา ดืท จี มท ฮัล กอ ยา 

책 속에서나 볼 수 있는 꿈 속에서나 만나보는 
สวยแบบนางในฝันหรือไม่ก็เป็นอย่างนางในวรรณคดีเลยอ่า 
แชก ซก เก ซอ นา บล ซู อิท นึน กุม ซก เก ซอ นา มาน นา โบ นึน 

그런 여자란 말야 날이면 날마다 오지 않아 
ไม่ได้พบเห็นบ่อย ๆ นะเนี่ย 
คือ รอน ยอ จา รัน มัล ยา นัล ลี มยอง นัล มา ทา โอ จี อัน นา 

[Teac] 
[택연] 뒷모습이 너무 사람을 괴롭게 해 [+준호-찬성]착한 나를 자꾸 나쁜 맘을 먹게 해 
หลังของเธอทำให้คนเจ็บจี็๊ด ทำให้คนดี ๆ อย่างฉันหื่นบ่อย ๆ 
ดวีท โม ซึบ อี นอ มู ซา รัม อึล กวี รบ เก แฮ ชัก ฮาน นา รึล จา กู นา ปึน มัม มึล มอก เก แฮ 

[Junho] 
[준호] 이건 참을 수가 없어 정말 너무나 괴로워 
ทนไม่ไหวแล้ว มันจี๊ดจริง ๆ 
อี กอน ชา มึล ซู กา ออบ ซอ จอง มัล นอ มู นา กวี โร วอ 

영화 미녀는 괴로워를 볼 때보다 더 괴로워 
จี๊ดกว่าตอนที่ดูหนังเรื่องฮันนะซังสวยสั่งได้อีก 
ยอง ฮวา มี นยา นึน กวี โร วอล บล เต โบ ทา ทอ กวี โร วอ 
*** 

[Wuyoung] 
[우영] 그녀의 입술은 맛있어 입술은 맛있어 [All] (10점 만점에 10점!) 
จูบเธอหวานมาก (เอาไปเลยสิบเต็ม) 
คือ นยา อึย อิบ ซู รึน มัท อิท ซอ อิบ ซู รืน มัท อิท ซอ (ชิบ จอม มัน จอม เอ ชิบ จอม) 


[Chansung] 
[찬성] 그녀의 다리는 멋져 다리는 멋져 [All] (10점 만점에 10점!) 
ขาเธอส๊วยสวย (เอาไปเลยสิบเต็ม) 
คือ นยา อึย ทา รี นึน มอท จยอ ทา รี นึน มอท จยอ (ชิบ จอม มัน จอม เอ ชิบ จอม) 

[Taec] 
[택연] 그녀의 날리는 머릿결 날리는 머릿결 [All] (10점 만점에 10점!) 
ผมที่พริ้วไสวของเธอ (เอาไปเลยสิบเต็ม) 
คือ นยา อึย นัล รี นึน มอ ริท กยอล นัล รี นึน มอ ริท กยอล (ชิบ จอม มัน จอม เอ ชิบ จอม) 

Jaebum] 
[재범] 그녀의 머리에서 발끝까지 모두 다 [All] (10점 만점에 10점!) 
สรุปว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าของเธอ (เอาไปเลยสิบเต็ม) 
คือ นยา นึน มอ รี เอ ซอ บัล กึล กา จี โม ดู ทา(ชิบ จอม มัน จอม เอ ชิบ จอม) 

[Chansung] 
[찬성] 나를 보고 웃는데 말하는 목소리가 만나면 만나볼 
เธอมองฉันแล้วยิ้ม (สิบแต้ม)เสียงพูดของเธอ (สิบแต้ม) 
นา รึล โบ โก อุท นึน เด (ชิบ จอม) มัล ฮา นึน มก โซ รี กา (ชิบ จอม)

수록 어쩜 빈틈이 없어 Yes sir, Yes sir 
ยิ่งมองยิ่งสวยไม่มีที่ติ ใช่เลย ใช่เลย 
มาน นา มยอน มาน นา บล ซู โรก ออ ชอม บิน ทือ มี ออบ ซอ Yes sir, Yes sir 

그녀때문에 정말 미쳤어 하루라도 안 볼 수가 없어 어젠 너무 
เธอทำให้ฉันเป็นบ้ามากมาย ไม่ได้กอดวันนึงนี่ไม่ได้เลย 
คือ นยา เต มุน เน จอง มัล มี ชยอท ซอ ฮา รุ รา โด อัน บล ซู กา ออบ ซอ 

바빠 하루 쉬었어 그러자 입에 가시가 돋쳤어 
เมืื่อวานยุ่งนักก็พักซะวันนึง แล้วเขี้ยวก็งอกขึ้นมา(คงประมานว่าหื่นอ่ะนะ) 
ยอ เจ นอ มู บา ปา ฮา รุ ชวี ออท ซอ คือ รอ จา อิบ เอ กา ชี กา ดท ชยอท ซอ Oh~ 

[Taec] 
[택연] 뒷모습이 너무 사람을 괴롭게 해 착한 나를 자꾸 나쁜 맘을 먹게 해 
หลังของเธอทำให้คนเจ็บจี็๊ด ทำให้คนดี ๆ อย่างฉันหื่นบ่อย ๆ 
ดวีท โม ซึม อี นอ มู ซา รัม มึล เกว รบ เก เฮ ชัก ฮาน นา รึล จา กุ นา ปึน มัม มึล มอก เก เฮ 

[Junho] 
[준호] 눈이 떨어지질 않아 정말 말이 되질 않아 
ละสายตาไปไม่ได้เลย 
นุน อี ตอล ลอ จี จิล อัน นา จอง มัล มัล ลี ดวี จิล อัน นา 
이건 야한 만화영화보다 더 야한 거 같아 
นี่มันโอ๊วยิ่งกว่าตอนดูการ์ตูนติดเรทอีกนะเนี่ย 
อี กอน ยา ฮัน มัน ฮวา ยอง ฮวา โบ ทา ดอ ยา ฮาน กอท กัท ทา 
*** 

[Nichkhun] 
[닉쿤] 랄랄랄라랄라 Pretty baby~ 랄랄랄라랄라 Be my lady~ 
ลาลาลัลลัลลาลัลลา Pretty baby~ ลาลา ลัลลัลลา ลัลลา Be my lady~ 

랄랄랄라랄라 Pretty baby~ 랄랄랄라랄라 Be my lady~ 
ลาลาลัลลัลลาลัลลา Pretty baby~ ลาลา ลัลลัลลา ลัลลา Be my lady~ 

[Jaebum] 
[재범] 랄랄랄라랄라 난 빠졌잖아 그녀 없이 사는 건 해보나 마나 
ไม่ต้องลองก็รู้ว่าอยู่ไปโดยไม่มีเธอก็ต้องขาดใจอยู่แล้ว 
ลาลา ลัลลัลลา นัน ปา จยอท จัน นา คือ นยา ออบ ชี ซา นึน กอน แฮ โบ นา มา นา 

그녀가 주는 게 너무나 많아 내 입에선 미소가 끊이질 않아 
เธอให้ฉันมากมาย จนฉันหุบยิ้มไม่ได้ 
คือ นยา กา จู นึน เก นอ มู มัน นา เน อิบ เอ ซอ มี โซ กา กึน นี จิล อัน นา 

그녀 없인 사나 마나 그럼 이제 나는 어떻게 할래 
ไม่มีเธอแล้วฉันจะอยู่ยังไงล่ะ 
คือ นยา ออบ ชิน ซา นา มา นา คือ รอม อี เจ นา นึน ออ ตอก เก ฮา นา 


에라 모르겠다 이대로가 좋다 그녀가 술이면 취해버리련다 [준수] 예이이이~; 
เฮ้อ ไม่รู้ล่ะ เป็นยังงี้ก็ดีอยู่แล้ว ถ้าเธอเป็นเหล้าคงเมาตายไปแล้ว 
เอ รา โม รือ เกท ทา อี เท โร กา จท ทา คือ นยา กา ซุล อี มยอน ชวี แฮ บอ รี รยอน ทา 

*** 
[Junho] 

Haha~(10점 만점에 10점!)You know what it is(10점 만점에 10점!) 
Haha~(ชิบ จอม มัน จอม เอ ชิบ จอม) You know what it is (ชิบ จอม มัน จอม เอ ชิบ จอม) 

it's jyp(10점 만점에 10점!) and 2PM baby!(10점 만점에 10점!)
It's JYP…(ชิบ จอม มัน จอม เอ ชิบ จอม)And 2PM baby(ชิบ จอม มัน จอม เอ ชิบ จอม) 
---------------------------
Credit: pingbook

*PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT*No comments:

Post a Comment