Friday, July 17, 2015

เนื้อเพลง Super Junior - Devil

เนื้อเพลง Super Junior - Devil

(Hey Hey Well.. Hey Hey)

지금 내가 하려는 말이
ชี-กึม เน-กา ฮา-รยอ-นึน มา-รี

좀 이상할지 몰라
ชุม อี-ซัง-ฮัล-จี มล-รา

왜인지 넌 좀 어려워서
เว-อิน-จี นอน จม ออ-รยอ-วอ-ซอ

난 늘 쩔쩔매니까
นัล นึล จอล-จอล-แม-นี-กา


이토록 원하게 되고
อี-โท-รก วอน-ฮา-เก ดเว-โก

“Oh Baby Baby, Please don’t go”

당신 앞에 무릎 꿇는 것도
ดัง-ชิน อา-เพ มู-รึพ กุล-นึน กอท-โด

이 모든 게 너무 자연스러워
อี โม-ดึน เก นอ-มู ชา-ยอน-ซือ-รอ-วอ


한없이 자꾸 애원하게 해
ฮัน-ออบ-ชี ชา-กู เอ-วอน-ฮา-เก เฮ

젠장 잠조차 못 자게 돼
เชน-จัง ชัม-โจ-ชา มท ชา-เก ดเว

도대체 이 감정이 뭔지 모르겠잖아
โด-แด-เช อี คัม-จอง-อี มวอน-จี โม-รือ-เกท-จา-นา


넌 차고 뜨거워 Devil
นอน ชา-โก ตือ-กอ-วอ Devil

한 여름 소나기 샤워
ฮัน ยอ-รึม โซ-นา-กี ชยา-วอ

달궈진 온몸을 적셔온 뒤에
ดัล-กวอ-จิน อน-โม-มึล ชอก-ชยอ-อน ดวี-เอ

그리곤 또 목 타오게 하지
คือ-รี-กน โต มก ทา-โอ-เก-ฮา-จี

넌 저 먼 사막의 소금
นอน จอ มอน ซา-มา-เก โซ-กึม

새빨간 적도의 그늘
เซ-ปัล-กัน ชอก-โด-เอ กือ-นึล

한 순간 쾌락을 맛보게 하곤
ฮัน ซุน-กัน กเว-รอ-กึล มัท-โบ-เก-ฮา-กน

그리고 또 목 타오게 하지
คือ-รี-วอ โต มก ทา-โอ-เก ฮา-จี

넌 차고 뜨거워
นอน ชา-โก ตือ-กอ-วอ


어느 날 말이야 네가
ออ-นือ นัล มา-รี-ยา นี-กา

외로워 울 때에
เว-โร-วอ อุล แต-เอ

내가 그 눈물 닦아줄게
เน-กา คือ นุน-มุล ดา-กา-จุล-เก

부디 허락한다면
พู-ดี ฮอ-รา-คัน-ดา-มยอน


별은 운명을 던져
พยอ-รึน อุน-มยอง-อึน ดอน-ชยอ

간절히,절히 원하게 됐어
กัน-ชอ-รี ชอ-รี วอน-ฮา-เก ดเวท-ซอ

온종일 갈구해 또 절망해
อน-ชง-อิน กัล-กู-เฮ โต ชอล-มัง-เฮ

와 모든 게 놀라울 뿐이야
วา โม-ดึน เก นล-รา-อุล ปุน-นี-ยา


어떤 수식어로도 부족한
ออ-ตอน ซู-ชี-กอ-โร-โด บู-โช-คัน

로맨틱보다 좀 더 복잡한
โร-แมน-ทิก-โบ-ดา จม ดอ พุก-จา-พัน

도대체 이 감정이 뭔지 모르겠잖아
โด-เด-เช อี คัม-จอง-งี มวอน-จี โม-รือ-เกท-จา-นา


넌 차고 뜨거워 Devil
นอน ชา-โก ตือ-กอ-วอ Devil

한 여름 소나기 샤워
ฮัน ยอ-รึม โซ-นา-กี ชยา-วอ

달궈진 온몸을 적셔온 뒤에
ดัล-กวอ-จิน อน-โม-มึล ชอก-ชยอ-อน ดวี-เอ

그리곤 또 목 타오게 하지
คือ-รี-กน โต มก ทา-โอ-เก-ฮา-จี

넌 저 먼 사막의 소금
นอน จอ มอน ซา-มา-เก โซ-กึม

새빨간 적도의 그늘
เซ-ปัล-กัน ชอก-โด-เอ กือ-นึล

한 순간 쾌락을 맛보게 하곤
ฮัน ซุน-กัน กเว-รอ-กึล มัท-โบ-เก-ฮา-กน

그리고 또 목 타오게 하지
คือ-รี-วอ โต มก ทา-โอ-เก ฮา-จี

넌 차고 뜨거워
นอน ชา-โก ตือ-กอ-วอ


목 타오르는 다 적셔오는
มก ทา-โอ-รือ-นึน ทา ชอก-ชยอ-โอ-นึน

맛보고 싶은 그대야
มัท-โบ-โก ชิบ-พึน คือ-เด-ยา

들어줘 (들어줘)
ดือ-รอ-จวอ (ดือ-รอ-จวอ)

받아줘 (받아줘)
บา-ดา-จวอ (บา-ดา-จวอ)

I say 나는 그냥 다 좋아 (나는 그냥 다 좋아)
I say นา-นึน คือ-นยัง ดา โช-วา (นา-นึน คือ-นยัง ดา โช-วา)

I say 네 모든 게 다 좋아 (네 모든 게 다 좋아)
I say นี โม-ดึน เก ดา โช-วา (นี โม-ดึน เก ดา โช-วา)

And I say 아름다운 너 (아름다운 너)
And I say อา-รึม-ดา-อุน นอ (อา-รึม-ดา-อุน นอ)

And I say 내 것이 되지
And I say เน กอท-ชี ดเว-จี


넌 차고 뜨거워 Devil
นอน ชา-โก ตือ-กอ-วอ Devil

한 여름 소나기 샤워
ฮัน ยอ-รึม โซ-นา-กี ชยา-วอ

달궈진 온몸을 적셔온 뒤에
ดัล-กวอ-จิน อน-โม-มึล ชอก-ชยอ-อน ดวี-เอ

그리곤 또 목 타오게 하지
คือ-รี-กน โต มก ทา-โอ-เก-ฮา-จี

넌 저 먼 사막의 소금
นอน จอ มอน ซา-มา-เก โซ-กึม

새빨간 적도의 그늘
เซ-ปัล-กัน ชอก-โด-เอ กือ-นึล

한 순간 쾌락을 맛보게 하곤
ฮัน ซุน-กัน กเว-รอ-กึล มัท-โบ-เก-ฮา-กน

그리고 또 목 타오게 하지
คือ-รี-วอ โต มก ทา-โอ-เก ฮา-จี

넌 차고 뜨거워
นอน ชา-โก ตือ-กอ-วอ


넌 차고 뜨거워
นอน ชา-โก ตือ-กอ-วอ

넌 차고 뜨거워
นอน ชา-โก ตือ-กอ-วอ

넌 차고 뜨거워
นอน ชา-โก ตือ-กอ-วอ

목타오게 하지 넌 Devil 뜨거워
มก-ทา-โอ-เก ฮา-จี นอน Devil ตือ-กอ-วอ
------------------
Korean Lyrics :colorcodedlyrics.com
By nova9428

(Hey Hey Well.. Hey Hey)

สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ อาจจะฟังดูแปลก
แต่ผมไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงได้ยากเย็นสำหรับผมนัก ผมพยายามตลอดเลย
ต้องการคุณแทบแย่ oh baby baby อย่าไปจากผมเลยนะ
จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง จะทำแม้กระทั่งคุกเข่า ก่อนที่คุณจะไม่รู้สึกอะไรกับ

เฝ้าขอร้องคุณ จนกระทั่งถึงที่สุด 
บ้าชะมัด ผมไม่อาจข่มตาหลับได้เลย
ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกนี้คืออะไร

คุณช่างเย็นชาและเร่าร้อน devil
เหมือนดั่งฝนกลางฤดูร้อน shower
หลังจากโปรยปรายสู่ร่างกายที่เร่าร้อนของผม คุณก็ทำให้ลำคอผมแห้งผากอีกครั้ง
คุณคือเกลือจากทะเลทรายที่ไกลโพ้น คือเงาของเส้นศูนย์สูตรที่เร่าร้อน
ทำให้ผมลิ้มรสความปราถนา และแผดเผาลำคอของผมให้แห้งผากอีกครั้ง
คุณช่างเย็นชาและเร่าร้อนเสียจริง

วันหนึ่ง เมื่อคุณเหงาและเสียน้ำตา
ผมจะเช็ดมันออกไปให้หมด หากคุณจะยินยอม
ดวงดาวแสดงถึงโชคชะตาของผม และตอนนี้ผมต้องการคุณมากจริงๆ 
วันทั้งวัน ผมเฝ้าปรารถนาและสิ้นหวัง ทุกสิ่งล้วนมหัศจรรย์เหลือเกิน

ไม่มีคำใดอธิบายได้
ดูยุ่งเหยิง... มากกว่าโรแมนติค
ผมไม่อาจบอกได้เลยว่าความรู้สึกนี้คืออะไร

ลำคอของผมแห้งผาก อยากจะลิ้มรสคุณ
ฟังผมนะ (ฟังผมนะ)
ตอบรับผม (ตอบรับผมสิ)
ผมบอกว่า ผมชอบทั้งหมดนะ (ผมชอบมันทั้งหมด)
ผมบอกว่า ผมชอบทั้งหมดที่เป็นคุณนะ (ผมชอบมันทั้งหมดที่เป็นคุณ)
และผมก็บอกว่า คุณสวยมาก (คุณสวยมาก)
และผมก็บอกว่า ... เป็นของผมนะ 


คุณช่างเย็นชาและเร่าร้อน
คุณช่างเย็นชาและเร่าร้อน
คุณช่างเย็นชาและเร่าร้อน

คุณแผดเผาลำคอผมให้แห้งผากอีกครั้ง คุณคือเดวิล ... ที่แสนเร่าร้อน

*********
Eng Trans: popgasa
แปลไทย @nanaoja


No comments:

Post a Comment