Wednesday, June 3, 2015

เนื้อเพลง EXO - Tender Love (Korean Ver.)

เนื้อเพลง EXO - Tender Love (Korean Ver.)

อินโดเอ อันโจกือโร ทือรอวา ทือรอวา
ฮกชี ทาชีจี อันเก นอล กือรอดังกีโก
คัดชี พับ มอกึล แตโด ซุดการัก ชอดการากึล แนบคิน วีเอ อลรยอ แกกือชี นวาจูโก
ชาบี พูกชกคัน อาชิม (โอ!) อีราโก แฮโด โชกึม อิลจิก อีรอนา ทิกทิก โมนิงคล
นอล โชวาฮาเก ทเวน ซุนกันบูทอ ฮารูโด โพทงนารินจอก ออบซอ

ชินนัน โอปาทงแซง ชาอี คัมจอง ออบนึน ชอก โชอึน ทงแซงงีราโก นอล โซแกฮาจีมัน
อีบาเน มอมูนึน มัล
นอล ซารังฮาโก อิดซอ I wanna give you

* (Hey!) Tender love 
Tender love baby (Give it to me) 
Tender love 
Tender love baby 
(Hey!) Tender love (เซรยอนทเวจิน อันจีมัน) 
Tender love baby (Give it to me) 
Tender love (นูกูโบดา คิบโก โต ชินจุงฮัน) 
แน ซารังงึน คูชีกียา 

ชินนัน ชินกูดือรึน อีมี (นอ มอยา!) นุนชีแชนดึดแฮ โคแบกโกแบกโกแบกแฮ
อาชวิบเก นอล โพแนโก นามยอน คีบูนิน แวนจี โอเอโอเอโอเออา

ชินนัน โอปาทงแซง ชาอี คัมจอง ออบนึน ชอก ชิกคัน ทงแซงงีราโก นอล โซแกฮาจีมัน
อีบาเน มอมูนึน มัล
นอล ซารังฮาโก อิดซอ I wanna give you

* REPEAT 

นุนซอบ กือทึล อาแรโร ตก ตอรอตือรีโก มารึล ฮึลรีเน (โอปาโอปา)
คือรอล แตมยอน ชิมจัง โซรีกา พักกือโร คือเก อุลรีเน (คุงควังคุงกวัง)
ออลกูรึน ฮวากึนฮวากึน ควีเอซอน พูรี นาเน
คือรอดากาโด มยอด ชีกัน ชีนามยอน เมนทารึน ทาชี ยูรีกา ทแว

* REPEAT 
--------------------------------
คำอ่านไทย : @salynnxan


No comments:

Post a Comment