Wednesday, May 20, 2015

เนื้อเพลง Baek A Yeon - Shouldn’t Have Feat. Younghyun

เนื้อเพลง Baek A Yeon - Shouldn’t Have Feat. Younghyun

궁금해서 잠이 안 와
กุงกึมแฮซอ ชามี อัน วา
그때 왜 그랬어?
คือแต แว คือแรซซอ?
구차해도 묻고 싶어
กูชาแฮโด มุดโก ชีพอ
그때 난 뭐였어?
คือแต นัน มวอยอซซอ?

나나나나나나나나
นานานานานานานานา
나만 애 탄거니
นามัน แอ ทันกอนี
나나나나나나나나
นานานานานานานานา
난 진심인데 넌.. 
นัน ชินชีมินเด นอน.. 

그랬구나 그랬어
คือแรทกูนา คือแรซซอ
좋았는데 넌 아니었나 봐
โชฮัทนึนเด นอน อานีออทนา บวา
그랬구나 그때 넌
คือแรทกูนา คือแต นอน
그런 줄 모르고 나 혼자 
คือรอน จุล โมรือโก นา ฮนจา

이럴 거면 바래다주었던 그날 밤 
อีรอล กอมยอน บาแรดาจูออทดอน คือนัล บัม 
넌 나를 안아주지 말았어야지
นอน นารึล อานาชูจี มารัซซอยาจี 
설렘에 밤잠 설치게 했던 그 말
ซอลเลเม บัมจัม ซอลชีเก แฮทดอน คือ มัล 
그 말도 말았어야지 그러지는 말지
คือ มัลโด มารัซซอยาจี คือรอจีนึน มัลจี

비겁하게 숨어버린 너를 
บีกอบฮาเก ซูมอบอริน นอรึล 
돌아 올 거라고 믿은 내가 바보야
โทรา อุล กอราโก มีดึน แนกา บาโบยา
사랑스럽게 날 보던 네 눈빛에
ซารังซือรอบเก นัล โบดอน เน นุนบีเช 
빠졌던 내가 바보지
ปาจยอทดอน แนกา บาโบจี 
이럴 줄도 모르고
อีรอล จุลโด โมรือโก 

이렇게 돼 버린 이상 
อีรอเค ดแว บอริน อีซัง 
그냥 얘기할게
คือนยัง แยกีฮัลเก
이미 떠나버린 니 맘
อีมี ตอนาบอริน นี มัม 
돌릴 순 없으니
ดลลิล ซุน ออบซือนี

그랬구나 그랬어
คือแรทกูนา คือแรซซอ
좋았는데 넌 아니었나 봐
โชฮัทนึนเด นอน อานีออทนา บวา
그랬구나 그때 넌
คือแรทกูนา คือแต นอน
네 생각뿐인데 나 혼자
เน แซงกักปูนินเด นา ฮนจา 


이럴 거면 바래다주었던 그날 밤 
อีรอล กอมยอน บาแรดาจูออทดอน คือนัล บัม 
넌 나를 안아주지 말았어야지
 นอน นารึล อานาชูจี มารัซซอยาจี 
설렘에 밤잠 설치게 했던 그 말 
ซอลเลเม บัมจัม ซอลชีเก แฮทดอน คือ มัล 
그 말도 말았어야지 이럴 줄은 몰랐어
คือ มัลโด มารัซซอยาจี อีรอล ชูรึน มลลัซซอ

RAP
어때 넌 어떻게 하고 싶니
ออแต นอน ออตอเค ฮาโก ชิพนี
지금 이 순간의 감정일지
ชีกึม อี ซุนกานี คัมจองงิลจี
중간에 금방 에러가 날것인지
ชุงกาเน คึมบัง เอรอกา นัลกอชินจี
I don’t know 하지만 내 생각엔
I don’t know ฮาจีมัน แน แซงกาเกน
오래가진 못할 거 같아
โอแรกาจิน มทฮัล กอ กาทา
너 아닌 나 때문에
นอ อานิน นา แตมูเน
이 관계는 이어지지 못해
อี กวานกเยนึน อีออจีจี มทแฮ


잠 못 들어 아픈 이 새벽 
ชัม มท ดือรอ อาพึน อี แซบยอก 
잘 지내니 문자 한번쯤은 해주지
ชัล ชีแนนี มุนจา ฮันบอนจือมึน แฮจูจี 
혹시나 하며 올린 우리 얘기에
ฮกชีนา ฮามยอ อลลิน อูรี แยกีเอ 
좋아요 누르지 말지 괜히 기대 하게
โชฮาโย นูรือจี มัลจี แกวนฮี คีแด ฮาเก

바래다주던 그 날 밤처럼
บาแรดาจูดอน คือ นัล บัมชอรอม
돌아와서 포근하게 나를 안아줘
โทราวาซอ โพกึนฮาเก นารึล อานาจวอ 
설렘에 밤잠 설치게 했던 말로
ซอลเลเม บัมจัม ซอลชีเก แฮทดอน มัลโล
또 두근거리게 해줘 다시 날 녹여줘
โต ดูกึนกอรีเก แฮจวอ ดาชี นัล โนกยอจวอ 

이럴 거면 귀엽다고 하지 말지 그러지 말지 
อีรอล กอมยอน กวียอบดาโก ฮาจี มัลจี คือรอจี มัลจี 
혼잣말만 늘어가네 전하지도 못할 말만
ฮนจัทมัลมัน นือรอกาเน ชอนฮาจีโด มทฮัล มัลมัน 
-------------------------
เนื้อร้องไทย: K-PopTune.blogspot.com
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITNo comments:

Post a Comment