Saturday, April 25, 2015

เนื้อเพลง T-ARA & Supernova - TTL (Time to Love)

เนื้อเพลง T-ARA & Supernova - TTL (Time to Love)

Can’t stop we won’t stop 
Can’t stop we won’t stop 
Yeah! You know we don’t stop 
I just want you back 

**좋은사람 너는 내게 첫사랑 
จง ฮึน ซา รัม นอ นึน แน เก จอซ ซา รัง 
คนดี เธอคือรักแรกของฉัน 

사랑을 가르쳐 준 사람 
ซา รัง งึล คา รือ จยอ จุน ซา รัม 
คนที่สอนให้ฉันรู้จักความรัก 

Never Forget You 
ไม่เคยลืมเธอ 

I Remember You 
ฉันจำแต่เธอ 

기억해 너 하나만 
คี ออก แฮ นอ ฮา นา มัน 
ฉันจำได้แต่เธอ 

혹시나 너를 볼까 니가 사준 옷을 입고 
ฮก ชี นา นอ รึล บล กา นี กา ซา จุน อซ ซึล อิบ โก 
บางทีฉันอาจจะได้เจอเธอ ฉันจึงใส่เสื้อผ้าที่เธอเคยซื้อให้ 

니가 좋아하던 짧은머리를 하고 
นี กา จง อา ฮา ดอน จับ บึน มอ รี รึล ฮา โก 
ตัดผมตัวเองสั้นแบบที่เธอชอบ 

너와 함께 걷던 그 길을 지나가기 위해서 
นอ วา ฮัม เก คอด ดอน คือ กิล รึล จี นา กา กี ฮวี แฮ ซอ 
เดินถนนสายที่ฉันเคยเดินกับเธอ 

굳이 먼길을 돌았어 혹시 니가 있을까봐 
กีด จี มอน กิล รึล ดล อัซ ซอ ฮก ชี นี กา อิซ ซึล กา บวา 
ฉันเดินไปตามทางยาว คิดว่าบางทีเธออาจจะอยู่ที่นั่น 

전화번호도 아직 그대로 
จอน ฮวา บอน โฮ โด อา จิก คือ แด โร 
ฉันยังเก็บเบอร์เก่าไว้ 

혹시 나를 찾아올까봐 집도 그대로 
ฮก ชี นา รึล จัซ ชา อล กา บวา ชิบ โด คือ แด โร 
เผื่อบางทีเธออาจจะตามหาฉันอีก ที่อยู่บ้านก็เช่นกัน 

내 미니홈피속에 너와 듣던 노래뿐 
แน มี นี ฮม พี ชก เก นอ บวา ดึด ดอน โน แร พุน 
ในมินิโฮมพิ เพลงที่เราเคยฟังด้วยกัน 

혹시 니가 볼까봐 다시 돌아올까봐 
ฮก ชี นี กา บล กา บวา ทา ชี ดล ลา อล กา บวา 
บางทีเธออาจจะเห็นฉัน บางทีเธออาจจะกลับมา 


우리는 아직 잊지 못했는데 
อู รี นึน อา จิก อิซ จี มซ แฮซ นึน เด 
พวกเรายังไม่ได้ลืมกันและกัน 

우리는 아직 서로 원하는데 
อู รี นึน อา จิก ชอ โร วอน ฮา นึน เด 
พวกเรายังต้องการกันและกัน 

우린 아직 사랑하는데 
อู ริน อา จิก ซา รัง ฮา นึน เด 
พวกเรายังรักกันอยู่ 

엇갈려 사실은 보고 싶은데 
ออซ กัล รยอ ชา ชิล รึน โบ โก ชิพ พึน เด 
แยกกันไปคนละทาง ที่จริงแล้ว ฉันอยากเจอเธอ 

미치도록 너를 보고싶은데 
มี จี โด รก นอ รึล โบ โก ชิพ พึน เด 
ฉันคิดถึงเธอแทบบ้า 

한없이 널 기다려 결국 너를 기다려 
ฮัน ออบ ซอ นอล กี ดา รยอ กยอล กุก นอ รึล คี ดา รยอ 
ฉันจะรอเธอตลอดไป ที่สุดแล้ว ฉันจะรอเธอ 

혹시하고 멈춰서 제자리를 맴도네 
ฮก ชี ฮา โก ออม จวอ ซอ เช จา รี รึล แอม โด เน 
ฉันหยุดที่จะคิด ฉันกำลังเดินอยู่ในวงกลม 

**좋은사람 너는 내게 첫사랑 
จง ฮึน ซา รัม นอ นึน แน เก จอซ ซา รัง 
คนดี เธอคือรักแรกของฉัน 

사랑을 가르쳐 준 사람 
ซา รัง งึล คา รือ จยอ จุน ซา รัม 
คนที่สอนให้ฉันรู้จักความรัก 

Never Forget You 
ไม่เคยลืมเธอ 

I Remember You 
ฉันจำแต่เธอ 

기억해 너 하나만 
คี ออก แฮ นอ ฮา นา มัน 
ฉันจำได้แต่เธอ 


Yo 혹시나 너를 볼까봐 
Yo ฮก ชี นา นอ รึล บล กา บวา 
โย่ บางทีฉันอาจจะเจอเธอ 

보게되면 흔들릴까봐 
โบ เก เดว มยอน ฮน ดึล ริล กา บวา 
บางทีใจของเธออาจสั่นอยู่ที่ถนนเส้นนั้น 

내맘이 약해질까봐 
แน มัม มี ยัก แฮ ชิล กา บวา 
กลัวว่าใจของฉันจะอ่อนแอ 

말라비튼 날 보일까봐 
มัล รา บี ทึน นัล โบ อิล กา บวา 
กลัวว่าเธอจะเห็นร่างที่ผอมแห้งของฉัน 

너와 함께 걷던 그 길을 피하기 위해서 굳이 
นอ วา ฮัม เก กอท ดอน คือ กิล รึล พี ฮา กี วี แฮ ซอ กึด จี 
ฉันหลีกเลี่ยงถนนเส้นนั้นที่เคยเดินกับเธอ 


먼길을 돌았어 혹시 니가 있을까봐 
มอน กิล รึล ดล อัซ ซอ ฮก ชี นี กา อิซ ซึล กา บวา 
ฉันเดินไปตามทางยาว คิดว่าเธอจะอยู่ที่นั่น 

전화번호도 이미 바꿨어 
จอน ฮวา บอน โฮ โด อี มี บา กวาซ ซอ 
ฉันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้ว 

혹시 니 생각이 날까 집도 옮겼어 
ฮก ชี นี แซง กัก กี นัล กา ชิบ โด อล กยอซ ซอ 
ฉันย้ายบ้าน ฉันคิดว่าฉันจะคิดถึงเธอ 

하지만 입에선 아직 못한 말이새 
ฮา จี มัน อิบ เบ ชอน อา จิก มซ ฮัน มัล รี แซ 
แต่คำพูดก้ไม่ออกมาจากปาก 

혹시 너를 볼까봐 다시 돌아 올까봐 
ฮก ชี นอ รึล บล กา บวา ทา ชี ดล รา อล กา บวา 
บางทีฉันอาจจะเจอเธอ บางทีเธออาจจะกลับมา 

우리는 아직 잊지 못했는데 
อู รี นึน อา จิก อิจ จี มซ แฮซ นึน เด 
พวกเรายังไม่ได้ลืมกันและกัน 

우리는 아직 서로 원하는데 
อู รี นึน อา จิก ซอ โร วอน ฮา นึน เด 
พวกเรายังต้องการกันและกัน 

우린 아직 사랑하는데 
อู ริน อา จิก ซา รัง ฮา นึน เด 
พวกเรายังรักกันอยู่ 


엇갈려 사실은 보고 싶은데 
ออซ กัล รยอ ซา ชิล รึน โพ โก ชิพ พึน เด 
แยกกันไปคนละทาง ที่จริงแล้ว ฉันอยากเจอเธอ 

미치도록 너를 보고싶은데 
มี จี โด รก นอ รึล โพ โก ชิพ พึน เด 
ฉันคิดถึงเธอแทบบ้า 

한없이 널 기다려 결국 너를 기다려 
ฮัน ออบ ซอ นอล คี ดา รยอ กยอล กุก นอ รึล คี ดา รยอ 
ฉันจะรอเธอตลอดไป ที่สุดแล้ว ฉันจะรอเธอ 

혹시하고 멈춰서 제자리를 맴도네 
ฮก ชี ฮา โก ออม จวี ซอ เจ จา รี รึล แอม โด เน 
ฉันหยุดที่จะคิด ฉันกำลังเดินอยู่ในวงกลม 

**좋은사람 너는 내게 첫사랑 
จง ฮึน ซา รัม นอ นึน แน เก จอซ ซา รัง 
คนดี เธอคือรักแรกของฉัน 

사랑을 가르쳐 준 사람 
ซา รัง งึล คา รือ จยอ จุน ซา รัม 
คนที่สอนให้ฉันรู้จักความรัก 

Never Forget You 
ไม่เคยลืมเธอ 

I Remember You 
ฉันจำแต่เธอ 

기억해 너 하나만 
คี ออก แฮ นอ ฮา นา มัน 
ฉันจำได้แต่เธอ 

Ah Ah Ah…. 
다시 시작해 말하고 싶지만 
ทา ชี ชี จัก เค มัล ฮา โก ชิพ จี มัน 
“เรามาเริ่มกันใหม่” ฉันอยากจะพูดกับเธอ 

들리지도 또 보이지 않는 너를 찾고있어 
ดึล รี จี โด โต โพ อี ชี อัน นึน นอ รึล จัซ โก อิซ ซอ 
ฉันไม่สามารถทนเจอเธอหรือได้ยินเสียงของเธอ แต่ฉันก้ยังรอเธอ 

쏟아지는 장대비를 맞은채 
ซด อา จี นึน จัง แด บี รึล มัซ ซึน แจ 
เปียกโชกไปด้วยน้ำฝนที่เทลงมา 

우리 처음 만난 그곳으로 가는데 
อู รี จอ อึม มัน นัน คือ คซ อือ โร คา นึน เด 
ฉันไปที่ๆเราสองเจอกันครั้งแรก 

자신이 너무나도 한심해 당신의 
จา ชิน นี นอ มู นา โด ฮัน ชิม แฮ ทัง ชิน นี 
ฉันรุ้สึกสมเพช 

따스했던 자리 아직 가슴에 
ดา ซือ แฮซ ดอน จา รี อา จิก คา ซึม เม 
ที่ๆอบอุ่นยังอยู่ในใจฉัน 

넌 더 견딜 수 있니 
นอน ดอ กยอน ดิล ซู อิซ นี 
เธอยังทนได้อีกหรือ 

그럼 나도 조금더 견딜테니 
คือ รอม นา โด โจ กึม ดอ กยอน ดิล เท นี 
งั้นฉันจะทนอีกหน่อย 

하지만 힘이 좀 들꺼야 
ฮา จี มัน ฮิม มี จม ดึล กอ ยา 
แต่มันใช้ต้องความพยายาม 

너무 사랑했잖아 
นอ มู ซา รัง แฮซ จัน นา 
เพราะฉันรักเธอมาก 

참으려 애를 써봤어도 어쩔수가 없어 
จัม มือ รยอ แอ รึล ซอ บวาซ ซอ โด ออ จิล ซู กา ออบ ซอ 
ฉันพยายามอย่างดีที่สุด แต่มันเป็นไปไม่ได้ 

**혹시라도 우연히 널 볼까봐 
ฮก ชี รา โด อู ยอน ฮี นอล บล กา บวา 
บางทีฉันอาจจะเจอเธอโดยบังเอิญ 

그대가 내 모습 볼까봐 
คือ แด กา แน โม ซึม บล กา บวา 
บางทีเธออาจจะเจอฉัน 

거울을 보며 눈물을 감춰 
คอ อล อึล โบ มยอน นุน มุล รึล คัม จวอ 
ฉันเช็ดน้ำตา มองตัวเองที่กระจก 

혹시나 너 올까봐 (혹시나 그대 내게 올까봐) 
ฮก ชี นา นอ อึล กา บวา ( ฮก ชี นา คือ แด แน เก อล กา บวา ) 
บางทีเธออาจจะกลับมา 

**좋은사람 너는 내게 첫사랑 
จง ฮึน ซา รัม นอ นึน แน เก จอซ ซา รัง 
คนดี เธอคือรักแรกของฉัน 

사랑을 가르쳐 준 사람 
ซา รัง งึล คา รือ จยอ จุน ซา รัม 
คนที่สอนให้ฉันรู้จักความรัก 

Never Forget You 
ไม่เคยลืมเธอ 

I Remember You 
ฉันจำแต่เธอ 

기억해 너 하나만 
คี ออก แฮ นอ ฮา นา มัน 
ฉันจำได้แต่เธอ 

( นา อา จิก คี ออก แฮ นอ ฮา นา มัน) 
------------------------------
Translation: yoochun123


No comments:

Post a Comment