Thursday, April 30, 2015

เนื้อเพลง Loco, Yuju – Spring Is Gone by Chance (Girl Who Sees Smell OST)

เนื้อเพลง Loco, Yuju – Spring Is Gone by Chance (Girl Who Sees Smell OST)

우연히 내게 오나봐
อูยอนฮี แนเก โอนาบวา
봄 향기가 보여
บม ฮยังกีกา โบยอ
너도 같이 오나봐
นอโด คาที โอนาบวา
저 멀리서 니 향기가
จอ มอลลีซอ นี ฮยังกีกา
설레는 코끝에 나의 입술에
ซอลเลนึน โกกือเท นาเอ อิบซูเร
괜찮은 느낌 이 떨림
แกวนชันฮึน นือคิม อี ตอลลิม
나도 몰래 우연히 봄
นาโด มลแล อูยอนฮี บม
X 3

*Rap
어 어느새 겨울 지나 봄이야
ออ ออนือแซ กยออุล จีนา โบมียา
여전히 난 너 앞에선 돌이야
ยอจอนฮี นัน นอ อาเพซอน โดรียา
난 아직 이게 믿기지가 않지만
นัน อาจิก อีเก มิทกีจีกา อันจีมัน
내 왼 손은 지금까지도 너의 향기가
แน เวน โซนึน จีกึมกาจีโด นอเอ ฮยังกีกา
미묘하게 흘렀던 분위기에
มีมโยฮาเก ฮึลลอทดอน บุนวีกีเอ
아직까지 난 가까스로 숨 쉬네
อาจิกกาจี นัน คากาซือโร ซุม ชวีเน
무대 위완 다르게 니 눈을 피해
มูแด วีวัน ทารือเก นี นูนึล พีแฮ
고개를 돌렸던 내 모습에 한숨 쉬네
โคแกรึล ดลลยอทดอน แน โมซือบี ฮันซุม ชวีเน
오랜만에 느껴지는 이 떨림이 날 단순하게 만들어
โอแรนมาเน นือกยอจีนึน อี ตอลลีมี นัล ทันซุนฮาเก มันดือรอ
딱 너만 아는 거리지
ตัก นอมัน อานึน คอรีจี
다 고쳤다고 생각했던 버벅임이 또 도져서 준비했던 말을 잊어버리지
ทา โกชยอทดาโก แซงกักแฮทดอน บอบอกีมี โต โทจยอซอ ชุนบีแฮทดอน มารึล อีจอบอรีจี
난 주워 담지 못할 말은 절대 안 해
นัน ชูวอ ดัมจี มทฮัล มารึน ชอลแด อัน แฮ
원하는 걸 말해봐 널 위해서만 할게
วอนฮานึน กอล มัลแฮบวา นอล วีแฮซอมัน ฮัลเก
너 빼곤 다 색칠할 수 있어 까맣게
นอ แปกน ดา แซกชิลฮัน ซู อิซซอ กามาเก
천천히 갈게 조금 더 가깝게
ชอนชอนฮี คัลเก โชกึม ดอ คากับเก

*Rap2
우연히 봄
อูยอนฮี บม
어 아직까지 향기가 짙네
ออ อาจิกกาจี ฮยังกีกา ชิทเน
발걸음이 가벼워 집에 가는 길엔
บัลกอรือมี คาบยอวอ ชีเบ คานึน คีเรน
더 가까워질 너와 나를 상상하는 내 모습이 오글거려 몸서리치네
ดอ คากาวอจิล นอวา นารึล ซังซังฮานึน แน โมซือบี โอกึลกอรยอ มมซอรีชีเน
어 어 머릿속이 하얘지기 때문에
ออ ออ มอริทโซกี ฮาแยจีกี แตมูเน
하루 종일 날씨 얘기만 반복하게 돼
ฮารู ชองอิล นัลชี แยกีมัน บันบกฮาเก ดแว
오로지 난 너 하나 때문에 다른 것들에겐 무감각하게 돼
โอโรจี นัน นอ ฮานา แตมูเน ทารึน กอทดือเรเกน มูกัมกักฮาเก ดแว
정적이 만드는 긴장감은 오히려 설레어 나를 미소 짓게 만들어
ชองชอกี มันดือนึน คินชังกามึน โอฮีรยอ ซอลเล-ออ นารึล มีโซ ชิทเก มันดือรอ
모른 척 하려 했던 니 옆의 남자들은
โมรึน ชอก ฮารยอ แฮทดอน นี ยอเพ นัมจาดือรึน
흐릿했던 내 눈 앞에 불을 키게 만들어
ฮือริทแฮทดอน แน นุน อาเพ บูรึล คีเก มันดือรอ
겨울은 유난히도 추웠고 다시 돌아온 그토록 기다렸던 봄
กยออูรึล ยูนันฮีโด ชูวอทโก ทาชี โทราอุน คือโทรก คีดารยอทดอน บม
움직이지 못하도록 잡고 있고 싶어
อุมจีกีจี มทฮาโดรก ชับโก อิทโก ชีพอ
날 더 느낄 수 있게 안고 있고 싶어
นัล ทอ นือกิล ซู อิทเก อันโก อิทโก ชีพอ

*bridge
I love u so I love u
너무 쉬운 걸
นอมู ชวีอุน กอล
그래도 나 참고 있을게
คือแรโด นา ชัมโก อิซซึลเก
난 여자이니까 하루 더 기다려
นัน ยอจาอีนีกา ฮารู ดอ คีดา-รยอ

바보야 내게 말해봐
บาโบยา แนเก มัลแฮบวา
니 마음도 보여
นี มาอึมโด โบยอ
갖고 싶다고 해봐
กัทโก ชิพดาโก แฮ-บวา
더 이상은 감추지 마
ดอ อีซังงึน คัมชูจี มา
어느새 내 앞에 이젠 내 앞에
ออนือแซ แน อาเพ อีเจน แน อาเพ
괜찮은 느낌 이 떨림
แกวนชันฮึน นือกิม อี ตอลลิม
나도 몰래 우연히 봄
นาโด มลแล อูยอนฮี บม
----------------------
คำร้องไทย : K-PopTune.blogspot.com

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT

No comments:

Post a Comment