Sunday, April 26, 2015

เนื้อเพลง EXO - Love Love Love (Rearranged)

เนื้อเพลง EXO - Love Love Love (Rearranged)

Baekhyun
매일 너를 찾아가 그냥다시 돌아와แมอิลนอรึล ชาจากา คึนยัง ทาชี โทราวาทุกวันฉันได้แต่มองหาเธอ กลับมาอีกได้ไหม

Kai
널 만난 그 후로 이렇게너를 주위를 돌기 시작해นอลมันนัน คือ ฮูโร อีรอเค นอรึล ชูวีรึล ทลกี ชีจักเคหลังจากได้พบกันฉันก็เริ่มวนเวียนอยู่รอบตัวเธอเช่นนี้

Chanyeol
돌아올 순 없겠지 저손잡이를 돌리면โทราอล ซุน ออบเกดจี ชอ ซนจาบีรึล ทลรีมยอน
ฉันคงหันหลังกลับไม่ได้แล้วถ้าหากหมุนลูกบิดออกไป

저 굳게 닫혀있는 문… Yeah...ชอกุดเก ทาดยออิดนึน มุน Yeah
ประตูที่ปิดแน่นบานนั้น...
Baekhyun문이 열린 그 순간 내가 알던 세상과 다른 곳이 펼쳐져มูนี ยอลริน คือซุนกันแนกา อัลดอน เซซังกวา ทารึน โกชี พยอลชยอจยอ
ชั่ววินาทีที่ประตูบานนั้นเปิดออกโลกที่ฉันเคยรู้จักก็แปรเปลี่ยนไปเป็นอีกใบ

Suho네가 뜨고 지고 네가 피고 지고นีกา ตือโก ชีโก นีกา พีโก ชีโก
เธอสาดแสงแรกและลับฟ้า เธอผลิบานและร่วงโรย
너는 참 이렇게 이렇게 따사로워นอนึน ชัม อีรอเค อีรอเค ตาซาโรวอ
เฉกเช่นนี้ เป็นเช่นนี้เองเธอนั้นช่างอบอุ่นเหลือเกิน

D.O.두 발이 닿는 곳 이 모든 게 다 너를 꼭 닮았어ทู พารี ทานึน คด อี โมดึน เค ทา นอรึล กก ทัลมัดซอ
ทุกที่ที่เท้าทั้งสองข้างได้สัมผัสแน่นอนว่าทำให้ฉันหวนคิดถึงแต่เธอ

나 살고 싶어 매일 매일 이곳에 นา ซัลโก ชิพอ แมอิล แมอิล อีโกเซ
ฉันอยากจะใช้ชีวิตที่นี่เรื่อยไปทุกวัน

살게 해줘 하루 종일 네 곁에ซัลเก แฮจวอ ฮารู โชงิล นี คยอเท
ให้ฉันได้อยู่ตรงนี้วันทั้งวันแค่อยากอยู่เคียงข้างเธอ

Chen
잘 실감이 안나. 왜 꿈이 아닌 건지ชัล ซัลกามี อันนา แว กูมี อานิน คอนจี
มันยังดูไม่เหมือนจริงอีกหรือคงไม่ใช่แค่ความฝันใช่ไหม

나도 믿기지 않아 너 사람인 게 맞니?นาโด มิดกีจี อานา นอ ซารามิน เค มัดนี
ฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเช่นกันว่าเธอเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้น?

Xiumin넌 모르겠지 아마 모를 거야นอน โมรือเกดจี อามา โมรึล คอยา
เธอคงไม่อาจรู้คงไม่มีทางที่จะรู้

너를 향한 내 맘 love, love, loveนอรึลฮยังฮัน แน มัม love, love, love
ความรู้สึกในใจของฉัน love, love, love

Tao
‘Cause, you’re my earth, air,water, fireเพราะเธอคือผืนดินอากาศ สายน้ำ และเปลวไฟ

(You’re my) earth, air, water,fireผืนดินอากาศ สายน้ำ และเปลวไฟ

Baekhyun
널 보는 날 보는 널보는 나นอลโพนึน นัล โพนึน นอล โพนึน นาเฝ้ามองเธอเธอเฝ้ามองฉัน ฉัน ที่เฝ้ามองเธอ

날 보는 너 (너)널 보는 나(나)นัล โพนึน นอ (นอ) นอล โพนึน นา (นา)
เธอเฝ้ามองฉัน ฉันที่เฝ้ามองเธอ

Chanyeol
look into your eyes,butter-butterflies
มองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอคู่นั้นผีเสื้อก็บินว่อน

Luhan끝이 없는 sky  눈속을 헤엄쳐กือทึ ออบนึน sky นุนโซกึล เฮออมชยอ
ท้องฟ้าไร้เขตแดนว่ายวนอยู่ในดวงตา

Sehun너만이 날 비춰 I can see the futureนอนมานี นัล พีชวอ I can see the future
มีเพียงเธอที่สาดแสงถึงฉันจนมองเห็นถึงอนาคต

Luhan네가 아니면 안되게นีกา อานีมยอน อันดเวเก
ฉันขาดเธอไปไม่ได้อีกแล้ว

Chen
만든 너에게มันดึน นอเอเก
สร้างไว้เพื่อเธอ...

Baekhyun
나 너를 만난 그 순간내가 알던 세상은 시시해져 버렸어นา นอรึล มันนัน คือ ซุนกัน แนกา อัลดอน เซซังงึน ชีชีแฮจยอ พอรยอดซอ
ชั่ววินาทีที่ฉันได้พบเธอโลกที่เคยรู้จักก็กลับดูจืดจาง

Luhan 같은 곳을 보고 같이 울고 웃고คาทึน โกซึล โพโก คาที อุลโก อุดโก
มองไปยังที่เดียวกัน เสียน้ำตาและหัวเราะร่วมกัน

너는 참 이렇게 이렇게 이렇게นอนึนชัม อีรอเค อีรอเค อีรอเคเธอเป็นเช่นนี้เช่นนี้เอง เช่นนี้เอง

Chen
잘 실감이 안나. 왜 꿈이 아닌 건지ชัล ซัลกามี อันนา แว กูมี อานิน คอนจี
มันยังดูไม่เหมือนจริงอีกหรือคงไม่ใช่แค่ความฝันใช่ไหม

나도 믿기지 않아 너 사람인 게 맞니?นาโด มิดกีจี อานา นอ ซารามิน เค มัดนี
ฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเช่นกันว่าเธอเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้น?


Baekhyun넌 모르겠지 아마 모를 거야นอน โมรือเกดจี อามา โมรึล คอยา
เธอคงไม่อาจรู้คงไม่มีทางที่จะรู้

너를 향한 내 맘 love, love, loveนอรึลฮยังฮัน แน มัม love, love, love
ความรู้สึกในใจของฉัน love, love, love

Sehun
Love (Love, Love, Love)
Love (Love, Love, Love)

Baekhyun
All I want is you and me...
ที่ฉันต้องการมีเพียงแค่เธอกับฉัน...

Luhan
널 보는 날 보는 널보는 나นอลโพนึน นัล โพนึน นอล โพนึน นาเฝ้ามองเธอเธอเฝ้ามองฉัน ฉัน ที่เฝ้ามองเธอ

날 보는 너 (너)널 보는 나(나)นัล โพนึน นอ (นอ) นอล โพนึน นา (นา)
เธอเฝ้ามองฉัน ฉันที่เฝ้ามองเธอ

Kai널 보는 날 보는 널 보는 나นอลโพนึน นัล โพนึน นอล โพนึน นาเฝ้ามองเธอเธอเฝ้ามองฉัน ฉัน ที่เฝ้ามองเธอ

날 보는 너 (너)널 보는 나(나)นัล โพนึน นอ (นอ) นอล โพนึน นา (นา)
เธอเฝ้ามองฉัน ฉันที่เฝ้ามองเธอ

Suho
이제 네가 없는 곳엔두 번 다신 안 갈래
อีเจ นีกา ออบนึน โกเซน ทู พอนทาชิน อัน คัลแร
ตอนนี้ฉันไม่อยากไปที่ไหนก็ตามที่ไม่มีเธออยู่

Chanyeol이제 너 없인 nothing 거기 출구는 치워줘
อีเจ นอ ออบชิน nothing คอกี ชุลกูนึน ชีวอจวอ
หากไม่มีเธอแล้วฉันก็ไม่เหลืออะไร ทางออกใดก็ดูไร้ค่า

Tao아무것도 이제 더는 바랄 것이 없는데
อามูกอดโด อีเจ ทอนึน พารัล คอชีออบนึนเด
ณตอนนี้ฉันไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีกแล้ว

Chen
Oh stay with meขอเธออยู่กับฉัน

Baekhyun넘어선 순간 돌이킬 수 없어
นอมอซอน ซุนกัน โทรีคิล ซู ออบซอวินาทีที่ฉันก้าวข้ามมานั้นไม่อาจหวนกลับ

아니 그보다 먼저 난그럴 맘이 없어อานี คือโบดา มอนจอ นัน คือรอล มามี ออบซอ
ไม่สิ อันที่จริงแล้วตัวฉันไม่อยากจะย้อนกลับไปด้วยซ้ำ

Lay만약에라도 네가 없는 곳은 상상할 수 없어 love, love, love
มันยาเกราโด นีกา ออบนึน โกซึนซังซังฮัล ซู ออบซอ love, love, love
ฉันไม่อยากจะจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีเธอlove, love, love
Chen잘 실감이 안나. 왜 꿈이 아닌 건지ชัล ซัลกามี อันนา แว กูมี อานิน คอนจี
มันยังดูไม่เหมือนจริงอีกหรือคงไม่ใช่แค่ความฝันใช่ไหม

나도 믿기지 않아 너 사람인 게 맞니?นาโด มิดกีจี อานา นอ ซารามิน เค มัดนี
ฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเช่นกันว่าเธอเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้น?

D.O.참 다행이지 너를 알게 됐고 사랑하게 됐어 love, love, love
ชัม ทาแฮงีจี นอรึล อัลเก แดวดโกซารังฮาเก แดวดซอ love, love, love
ดีจริงที่ฉันมีโอกาสได้รู้จักเธอและได้รักกับเธอ love, love, love

Tao
‘Cause, you’re my earth, air,water, fireเพราะเธอคือผืนดินอากาศ สายน้ำ และเปลวไฟ

Sehun
earth, air, water, fireผืนดินอากาศ สายน้ำ และเปลวไฟ

 --------------------------------------------------
แปลไทย: leeyounsae
คำอ่าน: salynnxan


No comments:

Post a Comment