Thursday, April 30, 2015

เนื้อเพลง BTS - Let Me Know

เนื้อเพลง BTS - Let Me Know

[뷔] 마무리 된 이 선율위에서 나 홀로 버티고있어
[วี] มามูรี ทวี นี ซอนุลวีเอซอ นา ฮลโร บอที โกอิซซอ
이젠 내게 말해줘
อีเจน แนเก มัลแฮจวอ
끝났단 걸 Let Me Know Eh 
กึทนัซดัน กอล Let Me Know Eh
[슈가] 순간 단위로 눈가엔 뚝뚝뚝 비가고여 (비가고여) 니가고여
ซุนกัน ทันวีโร นุนกาเอน ตุคตุคตุค บีกาโคยอ (บีกาโคยอ) นีกาโคยอ
숨만 쉬어도 니가 보여 사랑은 벚꽃처럼 폈다가 쉽게 지는게 맞나봐
ซุมมัน ซวีออโด นีกา โบยอ ซารังอึน บอจกจชอรอม พยอซทากา ซวิบเก ชีนึนเก มัชนาบวา
꿈 꾼것처럼 우린 불꽃처럼 탔다가 재만 남게 됐잖아
คุม กุนกอซชอรอม อูริน บุลกจชอรอม ทัสดากา แจมัน นัมเก แทวซจานา
Hey Girl I Don't 니가 일방적으로 내린 결론 니 손 니 몸
Hey Girl I Don't นีกา อิลบังชอคือโร แนริน คยอลรน นี ซน นี มน
적도보다 뜨거웠던 너의 온기조차 사라진
ชอคโทโบดา ตือกอวอสดอน นอเอ อนกีโชจา ซาราชิน
이 선율 위에서 계속해서 제자리니 도돌이표
อี ซอนุล วีเอซอ กเยซคแฮซอ เจชารีนี โทโดรี พโย
마침표 그어진 악보위에 나 홀로 돌고있어
มาชิมพโย คือออชอน อัคโบวีเอ นา ฮลโร ทลโกอิซซอ
[뷔] 마무리 된 이 선율위에서 나 홀로 버티고있어
[วี] มามูรี ทวี นี ซอนุลวีเอซอ นา ฮลโร บอที โกอิซซอ
이젠 내게 말해줘
อีเจน แนเก มัลแฮจวอ
끝났단 걸 Let Me Know Eh
กึทนัซดัน กอล Let Me Know Eh
[จองกุก] Girl Let Me Know
Girl Let Me Know
이미 다 끝난 건 알고있지만 미련이라도 남지 않게만
อีมี ดา กึทนัน ดอน อัลโกอิซจีมัน มีรยอนีราโด นัมจี อันเกมัน
Girl Let Me Know Girl Let Me Know
Girl Let Me Know Girl Let Me Know
뭐라도 말해줘
มวอราโด มัลแฮจวอ
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
미련이 마침표 앞에서 버티고 있어
มีรยอนี มาชิมพโย อาเพซอ บอทีโก อิซซอ
그러니 뭐라도 내게 말해줘 Girl Let Me Know
คือรอนี มวอราโด แนเก มัลแฮจวอ Girl Let Me Know
[제이홉] 함께한 다짐 어디로 시간과 함께 사라지고
ฮัมเกฮัน ดาชิม ออดีโร ซีกันกวา ฮัมเกซาราจีโก
이별의 힘에 무너진 도미노 마치 줄리엣 로미오
อีบยอลเอ ฮีเม มูนอชิน โดมีโน มาจี ชุลรีเอซ โรมีโอ
너무 뜨겁게 널 좋아한건지
นอมู ตือคอบเก นอล โชอาฮันกอลจี
너와 내 온기에 지켜지질
นอวา แน อนกีเอ จีคยอจีชิล
이제와 돌이켜 너와의 Film
อีเจวา โทรีคยอ นอวาเอ Film
Oh I Gotta Need a 니 생각과
Oh I Gotta Need a นี แซงกัคกวา
지금 넌 나의 밤의 별을 가져가 낮의 해를 가져가
ชีกึม นอน นาเอ บัมเอ บยอรึล กาชยอกา นัชเอ แฮรึล คาชยอกา
결국 남은 건 하나 잔구름에 어둠만
คยอลกุก นามึน กอน ฮานา ชันกูรือเม ออทุมมัน
그래 만남도 있으면 헤어짐도 있을 거라는 법 Never Ever
คือแร มันนัมโด อิซซือมยอน เฮออชิมโด อิซซึล กอรานึน พอบ Never Ever
그게 무슨 법이든 어기고 싶어 스스로 외면 너에게 최면 Shit
คือเก มูซึน บอพีทึน ออคีโก ชิพอ ซือซือโร วีมยอน นอเแเก ชวีมยอน Shit
[뷔] 마무리 된 이 선율위에서 나 홀로 버티고있어
[วี] มามูรี ทวี นี ซอนุลวีเอซอ นา ฮลโร บอที โกอิซซอ
이젠 내게 말해줘
อีเจน แนเก มัลแฮจวอ
끝났단 걸 Let Me Know Eh
กึทนัซดัน กอล Let Me Know Eh
[จิน] Girl Let Me Know
Girl Let Me Know
이미 다 끝난 건 알고있지만 미련이라도 남지 않게만
อีมี ดา กึทนัน ดอน อัลโกอิซจีมัน มีรยอนีราโด นัมจี อันเกมัน
Girl Let Me Know Girl Let Me Know
Girl Let Me Know Girl Let Me Know
뭐라도 말해줘
มวอราโด มัลแฮจวอ
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
[จีมิน] 미련이 마침표 앞에서 버티고 있어
มีรยอนี มาชิมพโย อาเพซอ บอทีโก อิซซอ
그러니 뭐라도 내게 말해줘 Girl Let Me Know
คือรอนี มวอราโด แนเก มัลแฮจวอ Girl Let Me Know
[랩몬스터] 어쩜 우리 다 바보 멍청이 일지몰라 
ออจอม อูรี ทา พาโบ มองชองอี อิลชี มลรา
이미 다 끝난 사랑 하나 쯤 안고 살잖아
อีมี ดา กึทนัน ซารัง ฮานา ชึม อันโก ซัลชานา
맘이 있는 건 아나 Oh oh oh
มามี อิซนึน กอน อานา Oh oh oh
갈 수 없단 것도 알아
กัล ซู ออบทัน กอซโด อารา
근데 가끔씩 체한 듯이 왜
คึนเด คากึมซิค เจฮัน ทือซี แว
체한 듯이 다시 내 속에서 터질 것 처럼 울컥 올라와 날 토하게 만드니
เจฮัน ทือซี ดือซี แน โซเคซอ ทอชิล กอซ จอรอม อุล คอก อลราวา นัล โดฮาเก มันทือนี
상상 속에서 너와 싸우고 화해하고 널 이해해
ซังซัง โซเคซอ นอวา ซาซูโก ฮวาแฮฮาโก นอล อีแฮแฮ
니 손짓 니 눈빛 희미한데 사라지진 않을까 왜
นี ซนชิส นี นุนบุช ฮวีมีฮันเด ซาราจีชิน อานึลกา แว
사라지진 않을까 왜 
ซาราจีชิน อานึลกา แว
사라지진 않을까 왜 
ซาราจีชิน อานึนกา แว
사라지진 않을까
ซาราจีชิน อานึนกา
[จองกุก] Girl Let Me Know
Girl Let Me Know
이미 다 끝난 건 알고있지만 미련이라도 남지 않게만
อีมี ดา กึทนัน ดอน อัลโกอิซจีมัน มีรยอนีราโด นัมจี อันเกมัน
Girl Let Me Know Girl Let Me Know
Girl Let Me Know Girl Let Me Know
뭐라도 말해줘
มวอราโด มัลแฮจวอ
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
미련이 마침표 앞에서 버티고 있어
มีรยอนี มาชิมพโย อาเพซอ บอทีโก อิซซอ
그러니 뭐라도 내게 말해줘 Girl Let Me Know
คือรอนี มวอราโด แนเก มัลแฮจวอ Girl Let Me Know
------------------------
Cr:; BTS_ARMYTH
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT

No comments:

Post a Comment