Thursday, April 30, 2015

เนื้อเพลง BTS - Just One Day

เนื้อเพลง BTS - Just One Day

니가 있던 소파 앉아 있어 혼자
 นี กา อิท ตอน โช ฟา อัน จา อี ซอ ฮน จา
단 한숨도 못 자고 혹시 니가 올까 하고
 ทัน ฮัน ซุม โด มท จา โก ฮก ชี นี กา อล กา ฮา โก
멍하니 현관 쪽만 바라봐
 มอง ฮา นี ฮยอน กวัน จก มัน พา รา บวา

두 눈을 감고 귀를 막아봐도
 ทู นู นึล คัม โก ควี รึล มา กา บวา โด
다시 내게 돌아와 추억들이
ทา ชี แน เก โท รา วา ชู ออก ดือ รี 
숨을 참는다고 심장이 멈춰질까
 ซู มึล ชัม นึน ทา โก ชิม จา งี มอม ชวอ จิล กา

널 향한 그리움만 되돌아와 
นอล ฮยัง ฮัน คือ รี อุม มัน ทเว โท รา วา

니가 있던 소파 너 없이 나 혼자
 นี กา อิท ตอน โซ ฟา นอ ออบ ชี นา ฮน จา
이 자리에만 남아
 อี ชา นี เอ มัน นา มา
널 기다리잖아
 นอล คี ตา รี จา นา
So far 내 곁에 넌 so far away
So far  แน คยอ เท นอน so far away
미련이라는 게 먼지만 남은 채
 มี รยอน อี รา นึน เก มอน จี มัน นา มึน แช
널 기다리잖아
 นอล คี ตา รี จา นา

혼자선 채울 수가 없었어
 ฮน จา ซอน แช อุล ซู กา ออบ ซอ ซอ
방안에 퍼진 그리움은
 พัง อา เน พอ จิน คือ รี อู มึน
가슴에 담을 수 없는걸
 คา ซือ มี ทา มึล ซู ออม นึน กอล
그래 그 잘난 희망 때문에
 คือ แร คือ จัล นัน ฮี มัง แต มู เน
나 혼자 앉아있는 게 더 고문인데
 นา ฮน จา อัน จา อิท นึน เก ดอ โก มู นิน เด
벗어나려고 해도
 พอ ซอ นา รยอ โก แฮ โด
다시 널 찾고 있잖아
 ทา ชี นอล ชัท โก อิท จา นา

니가 있던 소파 너 없이 나 혼자
  นี กา อิท ตอน โซ ฟา นอ ออบ ชี นา ฮน จา
이 자리에만 남아
 อี ชา นี เอ มัน นา มา 
널 기다리잖아
 นอล คี ตา รี จา นา 
So far 내 곁에 넌 so far away
So far  แน กยอ เท นอน so far away 
미련이라는 게 먼지만 남은 채
 มี รยอน อี รา นึน เก มอน จี มัน นา มึน แช 
널 기다리잖아
 นอล คี ตา รี จา นา 

잠들지 못해 all night long
 ชัม ดึล จี มท แฮ all night long 
Until the end of time

아무리 널 비워내 봐도 니가 있던 소파 너 없이 나 혼자
 อา มู รี นอล พี วอ แน บวา โด นี กา อิท ตอน โซ ฟา นอ ออบ ชี นา ฮน จา
이 자리에만 남아
 อี ชา รี เอ มัน นา มา

널 whoa~
 นอล whoa~ 

So far 내 곁에 넌 so far away
 So far  แน กยอ เท นอน so far away 
미련이라는 게 먼지만 남은 채
  มี รยอน อี รา นึน เก มอน จี มัน นา มึน แช 
널 기다리잖아
 นอล คี ตา รี จา นา 
------------------------------------
Thai Lyric : Sunfany
อนุญาตให้นำเนื้อเพลงไปใช้ต่อได้ 
แต่เป็นกำลังใจให้กัน โดยการแปะลิงค์มาหาเราด้วยนะคะ - ^__^ -
http://sunksong.blogspot.com


No comments:

Post a Comment