Thursday, April 30, 2015

เนื้อเพลง BTS - COFFEE

เนื้อเพลง BTS - COFFEE 

baby baby 그대는 Caramel Macchiato
baby baby คือ แด นึน Caramel Macchiato
여전히 내 입가엔 그대 향기 달콤해
ยอ จอน ฮี แน อิบ กา เอน คือ แด ฮยัง กี ทัล คม แฮ
baby baby tonight


Girl 나 데뷔했어, 이 말 한 마디면 되겠지?
Girl นา เท บิว แฮด ซอ อี มัล ฮัน มา ดี มยอน ทวี เกด จี?
얼마나 성공할 지 세상이랑 내기했어
ออล มา นา ซอง กง ฮัล จี เซ ซัง งี รัง แน กี แฮด ซอ
네게만 보여주던 내 반달 눈웃음, 요즘 다시 짓고 다녀
เน เก มัน โพ บอ จู ดอน แน พัน ดัล นุน อุด ซึม โย จึม ทา ชิ ชิด โก ทา นยอ
내 팬들이 궁금해해줘
แน แพน ดึล รี คุง กึม เม แฮ จวอ
아 그리고 잘 안 마셔 마끼아또
อา คือ รี โก ชัล อัน มา ชยอ มา กี อา โต
알잖아 너 땜에 습관이 된 아메리카노
อัล จัน นา นอ แตม เม ซึบ กวัน นี ทเวน อา เม รี คา โน
사귈 땐 이게 무슨 맛인가 싶었었는데
ซา กวิล แตน อี เก มู ซึน มัด ชิน กา ชิบ พอด ซอ นึน เด
차갑고 뒷맛은 씁쓸한 게 니가 없으니까 이젠 조금 이해가 돼 girl
ชา กับ โก ทเวซ มัด ซึน ซึบ ซัล รัน เก นี กา ออบ ซือ นี กา อี เจน โช กึม อี แฮ กา ทเว girl
이렇게 다들 익숙해져 가는 거라면 후회 많을 불장난을 다시 선택하겠어 나는
อี รอค เค ทา ดึล อิก ซก เค จยอ กา นึน คอ รา มยอน ฮู ฮเว มัน นึล พุล จัง นัน นึล ทา ชิ ซอน แทก คา เกด ซอ นา นึน
우리의 야속하던 약속들, 수많던 잘못들과 또 다른 잘못들 사이 놓인 말 못할 잘잘못들
อู รี เย ยา ซก คา ดอน ยัก ซก ดึล ซู มัน ดอน ชัล มด ดึล กวา โต ทา รึน ชัล มด ดึล ซา อี โน อิน มัล มด ทัล ชัล จัล มด ดึล
맛볼수록 쓰기만 했던 추억이 담긴 잔
มัด บุล ซู รก ซือ กี มัน แฮด ดอน ชู ออก กี ทัม กิน จัน
왜 들이키게 되는지 알 것 같지만
แว ดึล รี ตี เก ทเว นึน จี อัล กอซ กัท จี มัน
다 이렇게 사는 거란 말이 왜이리 슬프지 나
ทา อี รอค เก ซา นึน คอ รัน มัล รี แว อี รี ซึล พือ จี นา

baby baby 그대는 Caramel Macchiato
baby baby คือ แด นึน Caramel Macchiato
여전히 내 입가엔 그대 향기 달콤해
ยอ จอน ฮี แน อิบ กา เอน คือ แด ฮยัง กี ทัล คม แฮ
baby baby tonight
baby baby 그대는 café latte 향보다
baby baby คือ แด นึน café latte ฮยัง โบ ดา
포근했던 그 느낌 기억하고 있나요
โพ กึน แฮด ดอน คือ นือ กิม คี ออก คา โก อิด นา โย
baby baby tonight

Baby tonight 잘 자요 오늘 밤
Baby tonight ชัล จา โย โอ นึล บัม
괜히 둘 사이 어색한 기류만
แควน นี ทูล ซา อี ออ แซก คัน คี รยู มัน
흐르던 첫 문자와 첫 통화
ฮือ รือ ดอน ชอด มุน จา วา ชอด ทง ฮวา
기대하던 첫 만남 근데 난 왜 손톱만
คี แต ฮา ดอน ชอด มัน นัม คึน เด นัน แว ซน ทบ มัน
물어뜯었을까 긴장해서였을까
มุล รอ ตือ ทอ ซึล กา คิน จัง แฮ ซอ ยอ ซึล กา
시간이 흐르고 자연스레 우리 둘 사인
ชี กัน นี ฮือ รือ โก ชา ยอน ซือ เร อู รี ทูล ซา อิน
연인 아님 애인 그런 말들로 매일
ยอน อิน อา นิม แอ อิน คือ รอน มัล ดึล โร เม อิล
서로를 확인하고 확인했지 맘에 새긴
ซอ โร รึล ฮวัก อิน ฮา โก ฮวัก อิน แฮด จี มัม เม แซ กิน
우리의 첫 만남은 캬라멜 마끼아또
อู รี เย ชอด มัน นัม มึน คยา รา เมล มา กี อา โต
처럼 달콤했지 어디든 같이 가고
ชอ รอม ทัล คม แฮด จี ออ ดี ดึน กัท ทา กา โก
싶던 마음도 시간이 지나면서
ชิพ ดอน มา อึม โด ชี กัน นี ชี นา มยอน ซอ
마치 에스프레소처럼 내려놓게 되었어
มา ชี เอส เพรซ โซ ชอ รอม แน รยอ โน เก ทเว ออด ซอ
Uh 괜시리 속아프네, uh 우린 참 좋았는데
Uh แควน ชี รี ซก อา พือ เน, uh อู ริน ชัม โช วัด นึน เด
이별은 쓰디쓴 아메리카노
อี บยอล รึน ซือ ดี ซึน อา เม รี คา โน
아직도 추억은 여전히 그 카페로 가고 있어
อา จิก โด ชู ออก กึน ยอ จอน ฮี คือ คา เพ โร คา โก อิด ซอ

baby baby 그대는 Caramel Macchiato
baby baby คือ แด นึน Caramel Macchiato
여전히 내 입가엔 그대 향기 달콤해
ยอ จอน ฮี แน อิบ กา เอน คือ แด ฮยัง กี ทัล คม แฮ
baby baby tonight
baby baby 그대는 café latte 향보다
baby baby คือ แด นึน café latte ฮยัง โบ ดา
포근했던 그 느낌 기억하고 있나요
โพ กึน แฮด ดอน คือ นือ กิม คี ออก คา โก อิด นา โย
baby baby tonight

그래 매일 하루 종일 니 향기 속에 취하던 시절과
คือ แร เม อิล ฮา รู จง งิล นี ฮยัง กี ซก เก ชวี ฮา ดอน ชี จอล กวา
서로 먼 훗날을 기약하며 이별을 택했던 기억이 나
ซอ โร มอน ฮุด นัล รึล คี ยัก คา มยอ อี บยอล รึล แทก แคด ดอน ตี ออก กี นา
너와 같이 좋아했던 민트향, 커피를 먹다 보니 너가 생각나며 rewind
นอ วา คัด ชี โช วา แฮด ดอน มิน ทือ ฮยัง คอ พี รึล มอก ดา โบ นี นอ กา แซง กัก นา มยอ rewind
시간이 많이 지난 요즘 가끔 니가 보고픈 건 왜일까?
ชี กัน นี มัน นี ชี นัน โย จึม คา กึม นี กา โบ โพ พึน กอน แว อิล กา?

baby baby 그대는 Caramel Macchiato
baby baby คือ แด นึน Caramel Macchiato
여전히 내 입가엔 그대 향기 달콤해
ยอ จอน ฮี แน อิบ กา เอน คือ แด ฮยัง กี ทัล คม แฮ
baby baby tonight
baby baby 그대는 café latte 향보다
baby baby คือ แด นึน café latte ฮยัง โบ ดา
포근했던 그 느낌 기억하고 있나요
โพ กึน แฮด ดอน คือ นือ กิม คี ออก คา โก อิด นา โย
baby baby tonight

คำแปล

ที่รัก เธอคือคาราเมล มัคคิอาโต้

สัมผัสของเธอที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากของฉันยังคงหวานเหมือนเดิม

ที่รัก ในคืนนี้
ที่รัก ผมได้เดบิวท์แล้วนะ แค่นั้นพอมั้ย?

ผมขอเดิมพันความสำเร็จนี้กับโลกไว้เลย

มีเพียงดวงตาพราวยิ้มราวกับพระจันทร์ครึ่งดวงนี้เท่านั้นที่ผมจะให้คุณได้เห็น วันนี้ผมก็จะทำอีกเช่นกัน

แฟนๆของผมช่างหายากเหลือเกิน

โอ้ และผมก็ไม่ดื่มมัคคิอาโต้แล้วนะ

คุณก็รู้ว่าผมเริ่มดื่มอเมริกาโน่ก็เพราะคุณ

ตอนที่เราเดทกัน ผมเคยสงสัยว่ามันจะเป็นรสชาดแบบไหนนะ

แต่สัมผัสที่หนาวเหน็บและขมขื่นที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก ทำให้ผมได้รู้ว่าคุณไม่อยู่ตรงนี้แล้ว

ถ้าผมรู้ว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ ผมคงเลือกจะใช้ทุกความเสียใจ เล่นกับไฟนั่นซะ

คำสัญญาเลือดเย็น ความผิดพลาดนานัปการและความผิดนับไม่ถ้วน มันเลวร้ายจนบรรยายไม่ถูกและบาดแผลเล็กๆนั่น

แก้วที่ถูกเติมเต็มด้วยความทรงจำที่ขมขื่นใบนั้นที่ผมดื่มมัน

แต่ผมรู้นะว่าทำไมผมถึงยังดื่มต่อไป

ทำไมผมถึงยังจมกับความเศร้าทั้งที่ทุกคนก็เดินไปตามทางของตัวเอง?

ที่รัก เธอคือคาราเมล มัคคิอาโต้

สัมผัสของเธอที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากของฉันยังคงหวานเหมือนเดิม
Baby baby tonight

ที่รัก คุณน่ะอบอุ่นยิ่งกว่าสัมผัสของ cafe latte เสียอีก

ยังจำความรู้สึกนั้นได้มั้ย?
Baby baby tonight

ที่รัก คืนนี้ขอให้คุณหลับฝันดีนะ

ข้อความแรกกับสายแรกของเรานั้นยังเต็มไปด้วยความทรงจำที่เก้อเขิน

เดทแรกของเราที่ต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยด้วยใจจดจ่อ ทำไมผมถึงกัดเล็บตัวเอง? ทำไมผมกังวลขนาดนี้นะ?

แต่เมื่อเวลาผ่าน มันก็พัฒนามาเป็นความรัก

ไม่ว่าจะด้วยคำพูดแบบไหน เราต่างคนต่างรับรู้ความรู้สึกของกันและกัน

เดทแรกของเราช่างหวานหอมราวกับคาราเมล มัคคิอาโต้

ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม เราอยากจะไปด้วยกันเสมอ

แต่เมื่อเวลาผันผ่านไป ความรู้สึกเหล่านั้นกลับค่อยๆหายไปรางกับรอยหยดของเอสเพรซโซ่

อยู่ดีๆข้างในนี้ก็เจ็บปวดอย่างไร้สาเหตุ เราเคยดีต่อกันมาก

แล้วเมืออกหักมันก็กลับขมขื่นเหมือนกับความขมของอเมริกาโน่

ความทรงจำของฉันยังคงไม่หายไปจากคาเฟ่นั้น

ที่รัก เธอคือคาราเมล มัคคิอาโต้

สัมผัสของเธอที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากของฉันยังคงหวานเหมือนเดิม
Baby baby tonight

ที่รัก คุณน่ะอบอุ่นยิ่งกว่าสัมผัสของ cafe latte เสียอีก

ยังจำความรู้สึกนั้นได้มั้ย?
Baby baby tonight

วันเก่าๆที่ผมยังร่าเริงได้ทั้งวันเพียงเพราะสัมผัสของคุณ

ผมจำได้ว่าเราเลิกกันแล้วแม้เราได้เคยให้คำสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันในอนาคต

ผมยังดื่มกาแฟมินท์ที่คุณเคยชอบ ผมยังคงคิดถึงคุณ ภาพเก่าๆย้อนกลับมา

ถึงแมเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตาม บางครั้งผมก็ยังคิดถึงคุณอยู่ดี ทำไมกันนะผมถึงเป็นแบบนี้?

ที่รัก เธอคือคาราเมล มัคคิอาโต้

สัมผัสของเธอที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากของฉันยังคงหวานเหมือนเดิม
Baby baby tonight

ที่รัก คุณน่ะอบอุ่นยิ่งกว่าสัมผัสของ cafe latte เสียอีก

ยังจำความรู้สึกนั้นได้มั้ย?
Baby baby tonight 
--------------------------------------------
Hangul and English lyrics : beautifulsonglyrics & popgasa
THAI Trans : Time2J
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

No comments:

Post a Comment