Monday, March 16, 2015

เนื้อเพลง Red Velvet - Automatic

เนื้อเพลง Red Velvet - Automatic 

I LOVE THE WAY 내맘을 감싸 안아 채우고 있어
I LOVE THE WAY แนมัมมึล คัมซา อันนา แชอูโก อิซซอ
ฉันชอบวิธีที่คุณกุมหัวใจฉัน มันเติมเต็มฉันขึ้นมา 
처음엔 몰랐던 IT JUST COMES AUTOMATIC
ชออึมเมน มลรอซดอน IT JUST COMES AUTOMATIC
ในตอนแรกฉันไม่ได้รู้ถึงมันเลย มันแค่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
아주 작은 몸짓에 감각들이 움직여
อาจู จักกึน มมจิซเซ คัมกักดึลรี อุมจิกยอ
แม้แต่ท่าทางที่เล็กน้อยของคุณ ยังทำให้ความรู้สึกฉันสั่นไหว
IT JUST COMES SO NATURAL. IT JUST COMES AUTOMATIC
มันแค่เป็นไปตามธรรมชาติ มันแค่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

매일 기다리던 환상에
แมอิล คีดารีดอน ฮวันซังเง
ในภาพลวงตาฉันรอคอยอยู่ทุกวัน
어느새 내 심장은 숨 쉬고 있어
ออนือแซ แน ชิมจังงึน ซุม ชวีโก อิซซอ
หัวใจของฉันกระซิบบอกก่อนที่จะรู้ตัวซะอีก
내게 잠시 흐트러진 소리가 
แนเก จัมชี ฮือทือรอจิน โซรีกา
ในตอนที่เสียงที่มันซาบซ่านในตัวฉัน
너를 다 사랑이란 진실을 모두 말하게 됐어
นอรีล ดา ซารังอีรัน จินชิลรึล โมดู มัลฮาเก แดวซซอ
เขาบอกฉันเรื่องเกี่ยวกับคุณ ว่าคุณคือรักแท้ของฉัน

따뜻한 이 VELVET SKIN
ตาตึซฮัน อี VELVET SKIN
เนื้อผิวกำมะหยี่ที่อบอุ่นนี้
빛이 살짝 앉은 LIPS
บิชชี ซัลจัก กันจึน LIPS
ริมฝีปากของคุณประกายแผ่วเบา
비에 젖은 듯한 EYES
บีเอ จอทจึน ดึซฮัน EYES
ดวงตาที่ชื่นฉ่ำเสมือนสายฝนของคุณ
모두 아름다워
โมดู อารึมดาวอ
ทุกๆอย่างมันงดงามไปเสียหมด

I LOVE THE WAY 내맘을 감싸 안아 채우고 있어
I LOVE THE WAY แนมัมมึล คัมซา อันนา แชอูโก อิซซอ
ฉันชอบวิธีที่คุณกุมหัวใจฉัน มันเติมเต็มฉันขึ้นมา 
처음엔 몰랐던 IT JUST COMES AUTOMATIC
ชออึมเมน มลรอซดอน IT JUST COMES AUTOMATIC
ในตอนแรกฉันไม่ได้รู้ถึงมันเลย มันแค่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
아주 작은 몸짓에 감각들이 움직여
อาจู จักกึน มมจิซเซ คัมกักดึลรี อุมจิกยอ
แม้แต่ท่าทางที่เล็กน้อยของคุณ ยังทำให้ความรู้สึกฉันสั่นไหว
IT JUST COMES SO NATURAL. IT JUST COMES AUTOMATIC
มันแค่เป็นไปตามธรรมชาติ มันแค่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

단 한번 나를 스친 SUGAR RUSH
ทัน ฮันบอน นารึล ซือชิน SUGAR RUSH
เพียงน้ำตาลหวานที่แผ่ซ่านในตัวฉันครั้งเดียว
너무도 자연스런 멈춰 서있어
นอมูโด จายอนซือรอน มอมชวอ ซออิซซอ
ฉันไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้จริงๆ
내게 눈을 감았다 또 다시 떠봐도
แนเก นุนนึล คัมมัซทา โต ดาชี ตอบวาโด
แม้ว่าหลับตาและลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง ก็ยังรู้สึกได้อยู่ดี
이미 깊게 빠진 꿈처럼 날 깨울 수 없어
อิมี คิพเก ปาจิน กุมชอรอม นัล แกอุล ซู ออบซอ
ฉันตกอยู่ในห้วงแห่งฝัน และไม่สามารถตื่นขึ้นมาจากมันได้เลย

따뜻한 이 VELVET SKIN
ตาตึซฮัน อี VELVET SKIN
เนื้อผิวกำมะหยี่ที่อบอุ่นนี้
빛이 살짝 앉은 LIPS
บิชชี ซัลจัก กันจึน LIPS
ริมฝีปากของคุณประกายแผ่วเบา
비에 젖은 듯한 EYES
บีเอ จอทจึน ดึซฮัน EYES
ดวงตาที่ชื่นฉ่ำเสมือนสายฝนของคุณ
모두 아름다워
โมดู อารึมดาวอ
ทุกๆอย่างมันงดงามไปเสียหมด

포근한 니 손
โพกึนฮัน นี ซน
มืิอที่อ่อนโยนนี้
옅게 짓는 미소
ยอพเก จิซนึน มีโซ
รอยยิ้มแผ่วเบาของคุณ
너란 세상에서 
นอรัน เซซังเง ซอ
โลกที่เป็นของคุณ
모두 아름다워
โมดู อารึมดาวอ
ทุกๆอย่างมันงดงามไปเสียหมด

I LOVE THE WAY 내맘을 감싸 안아 채우고 있어
I LOVE THE WAY แนมัมมึล คัมซา อันนา แชอูโก อิซซอ
ฉันชอบวิธีที่คุณกุมหัวใจฉัน มันเติมเต็มฉันขึ้นมา 
처음엔 몰랐던 IT JUST COMES AUTOMATIC
ชออึมเมน มลรอซดอน IT JUST COMES AUTOMATIC
ในตอนแรกฉันไม่ได้รู้ถึงมันเลย มันแค่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
아주 작은 몸짓에 감각들이 움직여
อาจู จักกึน มมจิซเซ คัมกักดึลรี อุมจิกยอ
แม้แต่ท่าทางที่เล็กน้อยของคุณ ยังทำให้ความรู้สึกฉันสั่นไหว
IT JUST COMES SO NATURAL. IT JUST COMES AUTOMATIC
มันแค่เป็นไปตามธรรมชาติ มันแค่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

이끌림에 난 또 다가가 IT'S AUTOMATIC
อีกึลริมเม นัน โต ดากากา IT'S AUTOMATIC
ฉันได้เข้าใกล้ห้วงสเน่ห์นี้ มันเป็นไปโดยอัตโนมัติ
이 느낌 그대로 JUST HOLD ON
อี นือกิม คือแดโร JUST HOLD ON
ยังคงอยู่ในความรู้สึกนี้ เพียงยึดมั่นไว้

I LOVE THE WAY 니 곁에 나의 발을 맞추고 있어 
I LOVE THE WAY นี กยอทเท นาเอ บัลรึล มัจชูโก อิซซอ
ฉันชอบเวลาที่เท้าของฉันได้ยืนอยู่เคียงข้างคุณ
이미 정해진 IT JUST COMES AUTOMATIC
อิมี จองแฮจิน IT JUST COMES AUTOMATIC
มันถูกกำหนดไว้แล้ว มันแค่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
계속 너의 공간에 함께 머물고 싶어
กเยซก นอเอ กงกันเอ ฮัมเก มอมุลโก ชิพพอ
ฉันอยากจะอยู่ร่วมกับคุณ ในพื้นที่ของคุณเรื่อยไป
IT JUST COMES SO NATURAL. IT JUST COMES AUTOMATIC
มันแค่เป็นไปตามธรรมชาติ มันแค่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

------------------------------

Lyrics: sonseuqwans
Eng Trans: redjuhye0n
Th Trans: yokmiew


No comments:

Post a Comment