Friday, March 20, 2015

เนื้อเพลง MADTOWN - New World

เนื้อเพลง MADTOWN - New World

드루 드루 드루 와 와 와
드루 드루 드루 와 와 와 
드루 드루 드루 와 와 와
*ทือรู ทือรู ทือรู วา วา วา (x3)
그만 멍 때리고 날 따라와 (huh)
คือมัน มอง แตรีโก นัล ตาราวา (huh)

눈 코 뜰 새 없이 바쁘다가
นุน โค ตึล เซ ออซชี พาปืนดากา
눈 뜨면 일주일은 지나가 (지나가) whut?!
นุน ตือมยอน อิลจูอิลรึน จีนากา (จีนากา) whut?!
이미 정해져 있는 답들만 좇다가보면
อีมี จองเง-จยอ อิทนึน ทับเดึลมัน ชทดากาโบมยอน
답은 늘 도망가 (도망가) UH
ทับบึน นึล โทมังกา (โทมังกา) UH

매일같이 쌓여가는 이 지루함에
เมอิลกัทชี ซา-ยอกานึน อี จีรูฮัมเม
난 계속 삐걱댔지
นัน คเยซก ปี-กอกแดทจี
정해진 틀에 날 맞출 순 없지
ชองแฮจิน ทึลเร นัล มัจชุม ซุน ออบจี
내 심장은 이미 알고 있기
เน ชิมจังงึน อีมี อัลโก อิทกี

이제 뒤통수를 칠 거야 세게
อีเจ ดวี-ทงซูรึล ชิล กอยา เซเก
황정민도 놀랄 신세계 Yeah
ฮวังจองมินโด นลรัล ชินเซ-คเย Yeah
아마추어도 아닌데 왜 이래
อามาชูออโด อานินเด เว อีเร
Now move your body & shake your body

앉아서 머리만 뜯는다고
อันจาซอ มอรีมัน ตึทนึนดาโก
문제가 쉽게 풀리진 않는 걸
มุนเจกา ชวิบเก พุลรีจิน อันนึน กอล
모두 드루 드루 드루 와
โมดู ทือรู ทือรู ทือรู วา
It's all good and good and good

씹고 뜯고 욕해도 돼
ชิบโก ตึทโก ยกเคโด ดเว
우린 상관 안 해 (We gotta gotta gotta)
อูริน ซังกวาน อันเน (We gotta gotta gotta)
한 번뿐인 이 순간에
ฮันบอนปุนนิน อี ซุนกันเน
가장 나다운 채로 (We gotta gotta gotta)
คาจัง นาดาอุน เชโร (We gotta gotta gotta)

뛰어 놀래 미치게 EH EH
ตวีออ นลแร มีชิเก EH EH
이 밤 끝까지 EH EH
อี บัม กึทกาจี EH EH
자 모두 드루 드루 드루
จา โมดู ทือรู ทือรู ทือรู 
I said 다 드루 드루 드루 와
I said ทา ทือรู ทือรู ทือรู วา

드루 드루 드루 와 와 와
드루 드루 드루 와 와 와
드루 드루 드루 와 와 와
*ทือรู ทือรู ทือรู วา วา วา (x3)
Second Round 시작할게 들어봐(HEY)
Second Round ชีจักกัลเก ทึลรอ-บวา (HEY)

누군가는 혀를 차고
นูกุลกานึน ฮยอรึล ชาโก
누군가는 손가락 질을 해도
นูกุนกานึน ซนคารัก ชิลรึล เฮโด 
신경 따위 안 쓴다고
ชินคยอง ตาวี อันซึนดาโก
팔짱 끼고 지켜보셔
พัลจัง กีโก จีคยอโบชยอ
DJ turn it up now!

스피커 볼륨을 좀 더 세게
ซือปีคอ บล-รยูม (**สปีคเกอร์ โวลลุ่ม**) มึล ชุม ดอ เซเก 
어떤 스트레스도 낄 틈이 없게
ออตอน ซือตือเรซือ (**สเตรส**) โด กิล ทึมมี ออบเก 
한 번뿐인 인생인데
ฮันบอนปุนนิน อินแซงงินเด
다 move your body 해 뜰 때까지
ทา move your body เฮ ตึล แตกาจี

내일의 압박이 덮쳐도
เนอิลเร อับบักกี ดอพ-ชยอโด
상관치 않아 다 미뤄 미뤄 미뤄
ซังกวานชี อันนา ดา มีรวอ มีรวอ มีรวอ
날 구석 끝에 몰아도
นัล กูซอก กึทเท มลราโด
다 드루 드루 드루 와
ทา ทือรู ทือรู ทือรู วา

씹고 뜯고 욕해도 돼
ชิบโก ตึทโก ยกเคโด ดเว
우린 상관 안 해 (We gotta gotta gotta)
อูริน ซังกวาน อันเฮ (We gotta gotta gotta)
한 번뿐인 이 순간에
ฮันบอนปุนนิน อี ซุนกันเน
가장 나다운 채로 (We gotta gotta gotta)
คาจัง นาดาอุน เชโร (We gotta gotta gotta)

뛰어 놀래 미치게 EH EH
ตวีออ นลแร มีชิเก EH EH
이 밤 끝까지 EH EH
อี บัม กึทกาจี EH EH
자 모두 드루 드루 드루
จา โมดู ทือรู ทือรู ทือรู วา
I said 다 드루 드루 드루 와
I said ทา ทือรู ทือรู ทือรู วา

드루 드루 드루 와 와 와
드루 드루 드루 와 와 와
드루 드루 드루 와 와 와
*ทือรู ทือรู ทือรู วา วา วา (x3)
3rd round 시작할게 들어봐! (Say to em')
3rd round ชีจักฮัลเก ทึลรอบวา! (Say to em')

모두 손 흔들어봐
โมดู ซน ฮึนดึลรอบวา
말 안 해도 다 알잖아
มัน อัน เฮโด ดา อัลจันนา
미친 척 소리 질러봐
มีชิน ชอก โซรี จิลรอบวา
니 마음이 가는 대로
นี มาอึมมี คานึน แดโร

모두 손 흔들어봐
โมดู ซน ฮึนดึลรอบวา
말 안 해도 다 알잖아
มัน อัน เฮโด ดา อัลจันนา
미친 척 소리 질러봐
มีชิน ชอก โซรี จิลรอบวา
미친 것 하나 없는 세상에
มีชิน กอท ฮานา ออบนึน เซซังเง

씹고 뜯고 욕해도 돼
ชิบโก ตึทโก ยกเคโด ดเว
두 귀를 막을게 (We gotta gotta gotta)
ทู ควีรึล มักกึลเก (We gotta gotta gotta)
한 번뿐인 이 순간에
ฮันบอนปุนนิน อี ซุนกันเน
가장 나다운 채로 (We gotta gotta gotta)
คาจัง นาดาอุน เชโร (We gotta gotta gotta)

뛰어 놀래 미치게 EH EH
ตวีออ นลแร มีชินเก EH EH
이 밤 끝까지 EH EH
อี บัม กึทกาจี EH EH
자 모두 드루 드루 드루
จา โมดู ทือรู ทือรู ทือรู วา
I said 다 드루 드루 드루 와
I said ทา ทือรู ทือรู ทือรู วา

드루 드루 드루 와 와 와
드루 드루 드루 와 와 와
드루 드루 드루 와 와 와
*ทือรู ทือรู ทือรู วา วา วา (x3)
모두 날 따라 해봐요 이렇게
โมดู นัล ตารา แฮบวาโย อีรอคเค

드루 드루 드루 와 와 와
드루 드루 드루 와 와 와
드루 드루 드루 와 와 와
*ทือรู ทือรู ทือรู วา วา วา (x3)
그만 멍 때리고 날 따라와 (메롱메롱)
คือมัน มอง เตรีโก นัล ตาราวา (เมรง เมรง) 

--------------------------------

Korean Lyrics : Naver.com
Thai Lyrics : NCNPlanet


No comments:

Post a Comment