Tuesday, February 24, 2015

เนื้อเพลง VIXX - Love Equation

เนื้อเพลง VIXX - Love Equation

사랑의 결말은 이별
ซารังเง กยอลมัลรึน อีบยอล
그와 동시에 눈물을 흘려
คือวา ทงชีเอ นุนมุลรึล ฮึลรยอ
없으면 섭한 비도 내리고
ออบซือมยอ ซอบฮัน บีโด แนรีโก
또 뻔한 이별의 공식을 성립하죠
โต ปอนฮัน อีบยอลเร คงชิกกึล ซองริมฮาจโย
Let’s go
Yeah love is incomplete
the story of love equation

이별 장면에선 항상 비가 오지
อีบยอล จังมยอนเนซอน ฮังซัง พีกา โอจี
열대 우림 기후 속에 살고 있나
ยอลแด อูริม คีฮู ซกเก ซัลโก อิซนา
긴 밤 외로움과 가을 또 추억은
คิน พัม วีโรอุมกวา คาอึล โต ชูออกกึน
왜 늘 붙어 다녀 무슨 공식이야
แว นึล บุททอ ทานยอ มูซึน คงชิกกียา

떠난 그 사람을 계속 그리면서
ตอนัน คือ ซารัมมึล คเยซก คือรีมยอนซอ
눈물 흐르지만 행복 빌어준대
นุนมุล ฮือรือจีมัน แฮงบก พิลรอจุนแด
그런 천사표가 요즘 어디 있어
คือรอน ชอนซาพโยกา โยจึม ออพี อิซซอ
설마 옛날에도 말만 그랬겠지
ซอลมา เยซนัลเอโด มัลมัน คือแรซเกซจี
준비 땅 그래 하하 호호
ชุนบี ตัง คือแร ฮาฮา โฮโฮ
딱 여기까지가 끝인가 보오
ตัก ยอกีกาจีกา คึทอินกา โบโอ
억지 미소 날리고 어정쩡하게 포옹
ออกจี มีโซ นัลรีโก ออชองจองฮาเก โพอง
하고 나서 쿨내 풍기며 Go home
ฮาโก นาซอ คุลแน พุงกีมยอ Go home
같은 듯 달라 표현 못할 애매한
คัททึน ดึซ ทัลรา พโยฮยอน มซทัล แอแมฮัน
슬픔 지수 계산
ซึลพึม จีซู คเยซัน
달님도 모르는 이별의 느낌
ทัลนิมโด โมรือนึน อีบยอลเร นือกิม
되려 후련할지도 모르니 Don’t cry
ทเวรยอ ฮูรยอนฮัลจีโด โมรือนี Don’t cry

햇빛 눈이 부신 날에 이별해봤니
แฮซบิช นุนนี พูชิน นัลเร อีบยอลแฮบวัซนี
비 오는 날보다 더 심해
พี โอนึน นัลโบดา ทอ ชิมแฮ
작은 표정까지 숨길 수가 없잖아
ชักกึน พโยจองกาจี ซุมกิล ซูกา ออบจันนา
흔한 이별노래들론 표현이 안돼
ฮึนฮัน อีบยอลโนแรดึลรน พโยฮันอี อันดเว
너를 잃어버린 내 느낌은
นอรึล อิลรอบอริน แน นือกิมมึน
그런데 들으면 왜 눈물이 날까
คือรอนเด ทึลรือมยอน แว นุนมุลรี นัลกา

널 떠나 돌아가는 발걸음이 무거울까
นอล ตอนา ทลรากานึน พัลกอลรึมมี มูกออุลกา
맘 편히 달려가서 티빌 켜고
มัม พยอนฮี ทัลรยอกาซอ ทีบิล คยอโก
웃진 않을까
อุซจิน อันนึลกา
네 생각을 잠시도 하지 않고
เน แซงกักกึล ชัมจีโด ฮาจี อันโก
자면 안될까
ชามยอน อันดเวลกา
그래 사랑이 뚝딱 만들어지지는 않아
คือแร ซารังงี ตกตัก มันดึลรอจีจีนึน อันนา
잘 가요 안녕
ชัล กาโย อันนยอง
가는 거야
คานึน กอยา

햇빛 눈이 부신 날에 이별해봤니
แฮซบิช นุนนี พูชิน นัลเร อีบยอลแฮบวัซนี
비 오는 날보다 더 심해
พี โอนึน นัลโบดา ทอ ชิมแฮ
작은 표정까지 숨길 수가 없잖아
ชักกึน พโยจองกาจี ซุมกิล ซูกา ออบจันนา
흔한 이별노래들론 표현이 안돼
ฮึนฮัน อีบยอลโนแรดึลรน พโยฮยอนนี อันดเว
너를 잃어버린 내 느낌은
นอรึล อิลรอบอริน แน นือกิมมึน
그런데 들으면 왜 눈물이 날까
คือรอนเด ทึลรือมยอน แว นุนมุลรี นัลกา

이제 뻔한 눈물을 흘리지는 마
อีเจ ปอนฮัน นุนมุลรึล ฮึลรีจีนึน มา
끝이 꼭 슬픈 건 아냐
กึทที กก ซึลพึน กอน อานยา
남들과 다른 나만의 감정
นัมดึลกวา ทารึน นามันเน คัมจอง
이별 앞에선 나를 봐
อีบยอล อัพเพซอน นารึล บวา
Look at me girl 가는 거야
Look at me girl คานึน กอยา

햇빛 눈이 부신 날에 이별해봤니
แฮซบิช นุนนี พูชิน นัลเร อีบยอลแฮบวัซนี
비 오는 날보다 더 심해
พี โอนึน นัลโบดา ทอ ชิมแฮ
작은 표정까지 숨길 수가 없잖아
ชักกึน พโยจองกาจี ซุมกิล ซูกา ออบจันนา
흔한 이별노래들론 표현이 안돼
ฮึนฮัน อีบยอลโนแรดึลรน พโยฮยอนนี อันดเว
너를 잃어버린 내 느낌은
นอรึล อิลรอบอริน แน นือกิมมึน
그런데 들으면 왜 눈물이 날까
คือรอนเด ทึลรือมยอน แว นุนมุลรี นัลกา
흔한 이별노래들론 표현이 안돼
ฮึนฮัน อีบยอลโนแรดึลรน พโยฮยอนนี อันดเว
너를 잃어버린 내 느낌은
นอรึล อิลรอบอริน แน นือกิมมึน
그런데 들으면 왜 눈물이 날까
คือรอนเด ทึลรือมยอน แว นุนมุลรี นัลกา
You know no more cry

Credit: @VIXX_daebak


No comments:

Post a Comment