Thursday, January 8, 2015

เนื้อเพลง HIGH4 - Day By Day

เนื้อเพลง HIGH4 - Day By Day

멍하니 TV만 바라 봐
มองฮานี ทีวีมัน บารา บวา
ฉันมองทีวีอย่างเหม่อลอย
뒤바껴버린 내 낮과 밤
ทวีบากยอบอริน เน นัดกวา พัม
กลางวันกับกลางคืนมันสลับกันไปหมด
지금이 몇 신지 오늘이 며칠인지
ชีกือมึน มยอด ชินจี โอนือรี มยอชีรินจี
ตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้ วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้
시간은 날 두고 흘러 가
ชีกานึน นารึล ทูโก ฮึลรอ คา
เวลาค่อยๆหมุนไปและปล่อยฉันไว้
너처럼 날 두고 떠나 가
นอชอรอม นารึล ทูโก ตอนา คา
เหมือนกับเธอที่ทิ้งฉันไว้แล้วจากไป
이별한 뒤엔 내 삶은 The end
อีบยอรัน ทวีเอน เน ซัลมึน The end
ตั้งแต่เราเลิกกัน ชีวิตฉันเหมือนจบสิ้น

떠났어 슬프지만 true story
ตอนาซอ ซึลพือจีมาน true story
เธอจากไปแล้ว ถึงจะเสียใจแต่มันเป็นเรื่องจริง
새까만 이별 앞에 이젠 외톨이
เซกามัน อีบยอล อาเพ อีเจนึน เวโทรี
หลังจากการเลิกลาที่แสนเศร้ามันช่างโดดเดี่ยวและอ้างว้าง
겉으론 우린 완벽했던 커플
คยอทือโรนึน อูรีนึน วานบยอแคดตอน คอพึล
เราเคยเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบ 
속은 살짝 건드려도 터져버릴 bubble Pop,
ซก ซัลจัก คอนือรยอโด ทอจยอบอริล bubble Pop,
เพราะเข้ามาอย่างง่ายดายมันเลยแตกง่ายราวกับฟองอากาศ
소리 없이 사라져
โซรีออบชี ซาราจยอ
และค่อยๆจางหายไป
곁에 없다 해도 너만 사랑하겠지만
คยอเท ออบตา แฮโด นอมัน ซารางฮาเกดจีมาน
ถึงจะไม่ได้อยุ่เคียงข้าง ก็จะรักเพียงเธอเท่านั้น
If our love was ever wrong, I don't wanna be right
แต่ถ้ารักของเรามันเป็นเรื่องผิดมาก ฉันก็ไม่อยากทำให้มันถูกต้องเลย

요즘 너 뭐해?
โยจึม นอ มวอแฮ?
ตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้าง
가끔은 내 생각하니
คากือมึน เน แซงกาคานี
คิดถึงฉันบ้างไหม
가끔은 내 걱정하니 Day by day
คากือมึน เน คอกจองฮานี Day by day
เป็นห่วงฉันบ้างหรือเปล่า
너도 나처럼 아프니
นอโด นาชอรอม อาพือนี
เธอจะเจ็บเหมือนฉันไหม
요즘 난 매일 너와 걷던 거릴 걸어
โยจึม นา แมอิล นอวา คอดตอน คอรีรึล คอรอ
ฉันไปถนนที่เคยเดินกับเธอทุกวัน
또 너와 듣던 노랠 들어 Day by day
โต นอวา ทึดตอน โนเรรึล ทือรอ Day by day
และฟังเพลงที่เคยฟังกับเธอทุกๆวัน
나의 하루는 비슷해 Girl
นาเอ ฮารูนึน บีซือแท Girl
แล้วเธอหล่ะเหมือนฉันบ้างไหม

우우우 우우 Girl
우우우 우우 Girl
Girl, I just wanna touch feel love again
ฉันแค่อยากสัมผัสความรักอีกครั้ง

우우우 우우 Girl..
우우우 우우 Girl..
Girl, I just wanna touch feel love again
ฉันแค่อยากสัมผัสความรักอีกครั้ง

오늘도 무의미한 하루가 시계소리에 묻혀 감정 없이 흘러가
โอนึลโด มูอึยมีฮัน ฮารุกา ชีคเย โซรีเอ มูซยอ คัมจอง ออบชี ฮีลรอคา
เป็นอีกหนึ่งวันที่ผ่านไปอย่างไร้ความหมายโดยมีแต่เสียงของนาฬิกา
시선은 바쁘게 움직이는 사람들을 따라가
ชีซอนึน พาปือเก อุมจีกีนึน ซารัมดือรึล ตาราคา
ฉันมองตามผู้คนที่กำลังเร่งรีบ
그 그림자를 밟다보면 니가 있을까
คือ คือริมจารึล พัลตา โพมยอน นีกา อิดซึลกา
ถ้าฉันลองตามเงานั้นไปจะมีเธออยู่ไหมนะ
지금 이순간 낙서가 된 우리 추억은 커
ชีกึม อีซุนกัน นักซอกาเทวน อูรีซูออกึน คอ
ในตอนนี้ฉันเปิดดูความจำของเราที่ถูกขีดเขียนเอาไว้
지우려 할수록 그리움만이 번져가 더
จีอูรยอ ฮัลซูรก คือรีอุมมานี พอนจยอ คา ดอ
แม้อยากจะลบสักเท่าไหร่ แต่ความคิดถึงมันก็ยิ่งลุกลาม
지웠던 너의 번호를 자연스럽게 다시 눌러
ชีวอดตอน นอเอ บอนโฮรึล จายอนซือรอบเก ทาชี นุลรอ
แม้จะลบเบอร์ของเธอไปแล้ว แต่ฉันก็กดมันอีกครั้งได้อย่างเป็นธรรมชาติ
너의 집 앞에서 멈춘 발걸음 난 길을 잃어
นอเอ ชี บาเพซอ มอมชุม พัลกอรึม นานึน คีรึล อีรอ
แล้วฉันก็หลงทางมาหยุดที่หน้าบ้านเธอ

요즘 너 뭐해?
โยจึม นอ มวอแฮ?
ตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้าง
가끔은 내 생각하니
คากือมึน เน แซงกาคานี
คิดถึงฉันบ้างไหม
가끔은 내 걱정하니 Day by day
คากือมึน เน คอกจองฮานี Day by day
เป็นห่วงฉันบ้างหรือเปล่า
너도 나처럼 아프니
นอโด นาชอรอม อาพือนี
เธอจะเจ็บเหมือนฉันไหม

요즘 난 매일 너와 걷던 거릴 걸어
โยจึม นา แมอิล นอวาคอดตอน คอรีรึล คอรอ
ฉันไปถนนที่เคยเดินกับเธอทุกวัน
또 너와 듣던 노랠 들어 Day by day 
โต นอวา ทึดตอน โนเรรึล ทือรอ Day by day
และฟังเพลงที่เคยฟังกับเธอทุกๆวัน
나의 하루는 비슷해 Girl
นาเอ ฮารูนึน บีซือแท Girl
แล้วเธอหล่ะเหมือนฉันบ้างไหม
비슷해 비슷해
บีซือแท บีซือแท
เหมือนกันไหม

하루에도 수천 번 문자를 썼다 지웠다
ฮารุเอโด ซูชอน บอน มุนจารึล ซอดตะ จีวอดตะ
วันๆนึงฉันพิมพ์แล้วลบข้อความเป็นพันๆครั้ง
하루 종일 고민해 전화를 걸까 말까
ฮารุจงอิล โคมีแน ชอนวารึล คอลกา มัลกา
นั่งคิดทั้งวันว่าจะโทรหาดีไหม
하루에도 수천 번 문자를 썼다 지웠다
ฮารุเอโด ซูชอน บอน มุนจารึล ซอดตะ จีวอดตะ
พิมพ์แล้วลบข้อความเป็นพันครั้ง
하루 종일 헤메여 난 너라는 빛을 잃어
ฮารุจงอิล เฮเมออ นัน นอรานึน บีซึล อีรอ
ฉันเดินเตร็ดเตร่ไปทั่ว ฉันสูญเสียแสงสว่างอย่างเธอไปแล้ว
또 길을 잃어 난 길을 잃어 길을 잃어
โต คีรึล อีรอ นัน คีรึล อีรอ คีรึล อีรอ
และหลงทางอีกครั้ง ฉันหลงทาง หลงทาง

너도 나처럼 아프니
นอโด นาชอรอม อาพือนี
เธอจะเจ็บเหมือนฉันไหม
요즘 난 매일 너와 걷던 거릴 걸어
โยจึม นา แมอิล นอวา คอดตอน คอรีรึล คอรอ
ฉันไปถนนที่เคยเดินกับเธอทุกวัน
또 너와 듣던 노랠 들어 Day by day
โต นอวา ทึดตอน โนเรรึล ทือรอ Day by day
และฟังเพลงที่เคยฟังกับเธอทุกๆวัน
나의 하루는 비슷해 (나의 하루는 비슷해)
นาเอ ฮารูนึน บีซือแท (นาเอ ฮารูนึน บีซือแท)
แล้วเธอหล่ะเหมือนฉันบ้างไหม

우우우 우우 Girl..
우우우 우우 Girl..
Girl, I just wanna touch feel love again 
ฉันแค่อยากสัมผัสความรักอีกครั้ง
우우우 우우 Girl.. 
우우우 우우 Girl.. 
Girl, I just wanna touch feel love again
ฉันแค่อยากสัมผัสความรักอีกครั้ง

Credit: UBEHUN


No comments:

Post a Comment