Monday, November 3, 2014

เนื้อเพลง Zhoumi - Rewind Feat. Chanyeol (EXO)

เนื้อเพลง Zhoumi - Rewind Feat. Chanyeol (EXO)

Stop Rewind Rewind 
Stop Rewind Rewind Rewind Rewind 
Stop, Rewind, Play

내 시계는 늘 멈춰서 시간의 미로 헤맨다 
แน ชีกเยนึน นึล มอมชวอซอ ชีกันเอ มีโร เฮแมนดา
นาฬิกาของผมมันยังคงหยุดเดินเสมอ ผมล่ะแปลกใจกับความวกวนของเวลา
어제가 마치 내일 같고 새벽 지나면 밤이야
ออเจกา มาชี แนอิล กัทโก แซบยอก จีนามยอน บัมอียา
เมื่อวานมันยังเหมือนเป็นพรุ่งนี้ และหลังจากที่รุ่งเช้ากลายไปเป็นค่ำคืน
시간 거슬러 올라가 이 밤이 저문다
ชีกัน กอซึลรอ อุลรากา อี บัมอี จอมุนดา
ผมก็ตกอยู่ในห้วงเวลา จนกระทั่งตกกลางคืนอีกครั้ง
현실은 너무 아파 기억을 되감아
ฮยอนชิลรึน นอมู อาพา กีออกกึล ดเวกัมมา
ความเป็นจริงมันช่างเจ็บปวด ผมเลยย้อนความทรงจำของผม

조금 어지러운 기억 속에 
โจกึม ออจีรออุน กีออก ซกเก
ในความพร่ามัวแผ่วๆของความทรงจำ
(거꾸로 흐르는) 4계절을 지나 Yeah 
(กอกุโร ฮือรือนึน) ซากเยจอลรึล จีนา Yeah
(ย้อนกลับไป) ผ่านมาแล้วสี่ฤดู Yeah
우릴 이어주던 그 조각들을 찾아낼 거야 Oh Yeah 
อูริล อีออจูดอน คือ โจกักดึลรึล ชัจจาแนล กอยา Oh Yeah
ผมจะหาชิ้นส่วนนั้น ที่มันจะเชื่อมต่อเราสองคน Oh Yeah
하나도 잃지 않을 거야 Oh
ฮานาโด อิลจี อันนึล กอยา Oh
ผมจะไม่ยอมเสียมันแม้แต่ชิ้นเดียว Oh

Now stop and rewind 여름에 멈춰 
Now stop and rewind ยอรึมเม มอมชวอ
Now stop and rewind หยุดเวลาที่ฤดูร้อน
너와 나 행복했던 계절 맘이 떨려온다
นอวา นา แฮงบกแฮซดอน กเยจอล มัมมี ตอลรยออนดา
ช่วงฤดูที่คุณและผมต่างมีความสุข ใจผมมันสั่นเครือ
Stop and play it 너의 맘을 돌려 Oh Girl
Stop and play it นอเอ มัมมึล ดลรยอ Oh Girl
Stop and play it ผมจะนำหัวใจของคุณกลับมา Oh Girl
꿈같은 이 순간을 내 품에 안아 
กุมกัททึน อี ซุนกันนึล แน พุมเม อันนา
ในช่วงเวลาที่เหมือนฝันนี้ ผมจะโอบแขนคุณไว้
내게 사랑을 되돌려줘 It’s time to rewind
แนเก ซารังงึล ดวีดลรยอจวอ It’s time to rewind
นำมันกลับมาเถอะนะที่รัก It's time to rewind

Stop Rewind Rewind 
Stop Rewind Rewind Rewind Rewind 
Stop, Rewind, Play

돌아서는 널 바라보다 난 따라가서 널 잡아
ดลรอซอนึน นอล บาราโบดา นัน ตารากาซอ นอล จับบา
ผมเห็นคุณเดินจากไป ผมจึงตามคุณไปและคว้าคุณเอาไว้
꼭 붙잡은 손을 뿌리쳐 넌 가던 길을 계속 가 
ก๊ก บุทจับพึน ซนนึล ปูรีชยอ นอน กาดอน กิลรึล กเยซก กา
แต่คุณก็สะบัดมือผมทิ้งและจากผมไปในทางของคุณ
아무리 불러 세워도 듣지도 않은 채
อามูรี บุลรอ เซวอโด ดึดจีโด อันนึน แช
แม้ว่าผมจะเรียกคุณเท่าไหร่ แต่คุณก็ไม่ฟังเลย
싸늘한 공기 속에 날 버려두고서
ซานึลฮัน กงกี ซกเก นัล บอรยอดูโกซอ
คุณจากผมไปในอากาศที่เยือกเย็น

안 돼 놓쳐버린 기억 속에
อัน ดเว โนชยอบอริน กีออก ซกเก
มันจะไม่เกิดขึ้น ในความทรงจำที่หายไป
(더 시간을 돌려) 그 순간을 찾아 Yeah
(ดอ ชีกันนึล ดลรยอ) คือ ซุนกันนึล ชัจจา Yeah
(ย้อนเวลากลับไปให้มากกว่าเดิม) ผมจะหาช่วงเวลานั้น Yeah
우릴 흩어버린 그 조각들을 찾아낼 거야 Oh Yeah 
อูริล ฮึททอบอริน คือ โจกักดึลรึล ชัจจาแนล กอยา Oh Yeah 
ผมจะหาชิ้นส่วนนั้น ที่มันทำให้เราแยกจากกัน Oh Yeah
다신 이별이 못 오게
ดาชิน อีบยอลรี มซ โอเก
คำว่าลาก่อนจะไม่มีอีกต่อไป

Now stop and rewind 겨울에 멈춰
Now stop and rewind กยออุลเร มอมชวอ
Now stop and rewind หยุดเวลาที่ฤดูหนาว
너와 나 따뜻했던 계절 맘이 떨려온다
นอวา นา ตาตึซแฮซดอน กเยจอล มัมมี ตอลรยออนดา
ช่วงฤดูที่คุณและผมต่างมีความสุข ใจผมมันสั่นเครือ
Stop and play it 너의 맘을 돌려 Oh Girl 
Stop and play it นอเอ มัมมึล ดลรยอ Oh Girl 
Stop and play it ผมจะนำหัวใจของคุณกลับมา Oh Girl
꿈같은 이 순간을 내 품에 안아 
กุมกัททึน อี ซุนกันนึล แน พุมเม อันนา
ในช่วงเวลาที่เหมือนฝันนี้ ผมจะโอบแขนคุณไว้
내게 사랑을 되돌려줘 It’s time to rewind
แนเก ซารังงึล ดวีดลรยอจวอ It’s time to rewind
นำมันกลับมาเถอะนะที่รัก It's time to rewind

시간의 여러 변주 속에 
ชีกันเอ ยอรอ บยอนจู ซกเก
ในหลากหลายความแปรปวนของเวลา
네 맘을 (하나 둘) 손에 쥐고 잠들어
เน มัมมึล (ฮานา ดุล) ซกเก จวีโก จัมดึลรอ
ผมคว้าหัวใจคุณไว้ (หนึ่ง สอง) ในมือของผมขณะกำลังหลับใหล

내 시간은 또 반대로 가네 
แน ชีกันนึล โต บันแดโร กาเน
เวลาของผมฟ้องให้ผมย้อนกลับไป
계속해서 내 맘 한구석 안에 
กเยซกแฮซอ แน มัม ฮันกุซอก อันเน
เสกจากร่องรอยที่คุณจากไป ในมุมเบื้องหลังของใจ
네가 남겨놓은 흔적에 홀린 듯이 자꾸만 추억 속으로 날 데려 가네 
เนกา นัมจยอโนอึน ฮึนจอกเก ฮลริน ดึซเซ จากุมัน ชูออก ซกกือโร นัล เดรยอ กาเน
มันกักขังผมเอาไว้แต่ในห้วงแห่งความทรงจำ

웃기만 하던 내가 변해가 좋았던 그때가
อุซกีมัน ฮาดอน แนกา บยอนแฮกา โจฮัซดอน คือแตกา
ที่จริงคุณควรจะยิ้มแต่คุณกลับเปลี่ยนไป
지워지지 않아 조금씩 목을 조여와
จีวอจีจี อันนา โจกึมชิก มกกึล โจยอวา
ผมไม่สามารถลบความทรงจำดีๆนั้นได้
시간이 비디오라면 누를래 Rewind 버튼
ชีกันนี วีดีโอรามยอน นูรึลแร Rewing บอทึน
ถ้าเวลาคือวีดีโอ ผมเองก็อยากจะกดปุ่ม Rewind
걷어버려 아픈 이별이란 커튼
กอดดอบอรยอ อาพึน อีบยอลรีรัน คาทึน
กระชากม่านแห่งความเจ็บปวดออกไป ลาก่อน

Now stop and rewind 이별에 멈춰 
Now stop and rewind อีบยอลเร มอมชวอ
Now stop and rewind หยุดที่วันจากลา
기억의 파편들을 쥐면 맘이 상처 나도
กีออกเอ พาพยอนดึลรึล จวอมยอน มัมมี ซังชอ นาโด
ผม0tบีบคั้นเศษเหลือของความทรงจำ แม้ใจผมจะมีแผลเป็น
Stop and play it 너의 맘을 돌려 Oh Girl 
Stop and play it นอเอ มัมมึล ดลรยอ Oh Girl 
Stop and play it ผมจะนำหัวใจของคุณกลับมา Oh Girl
온 맘을 다 휘저어 네 조각들이 
อุน มัมมึล ดา ฮวีจอออ เนโจกักดึลรี
ชิ้นส่วนของคุณมันแกว่งหัวใจของผมอย่างสมบูรณ์แบบ
내게 사랑을 되돌려줘 It’s time to rewind
แนเก ซารังงึล ดวีดลรยอจวอ It’s time to rewind
นำมันกลับมาเถอะนะที่รัก It's time to rewind

Stop Rewind Rewind 
Stop Rewind Rewind Rewind Rewind 
Stop

Credit: ติ่งเกาหลี_สะพรึง @ siamzone


No comments:

Post a Comment