Tuesday, November 11, 2014

เนื้อเพลง TEEN TOP - I'm Sorry

เนื้อเพลง TEEN TOP - I'm Sorry

니가 문을 벅 차고 나가 버렸을 때
นีกา มูนึล บอก ชาโก นากา บอรยอซซึล แต
너를 잡을 수가 없었지
นอรึล ชาบึล ซูกา ออบซอทจี
니가 떠나버리고 텅 빈 자리엔 
นีกา ตอนาบอรีโก ทอง บิน ชารีเอน 
정적만이 흘렀지 
ชองชอกมันนี ฮึลลอทจี 
눈치도 없이 카페엔 슬픈 노래가 흘러 나오는데
นุนชีโด ออบชี คาเพเอน ซึลพึน โรแรกา ฮึลลอ นาโอนึนเด
갑자기 내가 너무 초라해지는 것 같아 슬퍼지네
กับจากี แนกา นอมู โชราแฮจีนึน กอท กาทา ซึลพอจีเน

첫 말을 뭘로 시작해야 맘이 다시 돌아설까
ชอท มารึล มวอลโล ชีจักแฮยา มามี ทาชี โทราซอลกา
조그만 실수로 우리 사이가 어긋나
โชกือมัน ชิลซูโร อูรี ซาอีกา ออกึนนา
어린애처럼 틀어지는 걸 보니
ออรีแนชอรอม ทือรอจีนึน กอล โบนี
마음이 아파 인정해 내 실수야
มาอือมี อาพา อินจองแฮ แน ชิลซูยา
우리 사이에 조그만 miss야
อูรี ซาอีเอ โชกือมัน missยา
uh 클럽도 아닌데 목소리 좀 낮춰
uh กึลลอบโด อานินเด มกโซรี ชม นัทชวอ
넌 에어컨 쌀쌀해 그 온도 좀 높여
นอน เอออกอน ซัลซัลแฮ คือ อนโด ชอม นพยอ

우린 아무 문제 없어 서로 대화가 필요해 
อูริน อามู มุนเจ ออบซอ ซอโร แดฮวากา พิลโยแฮ 
그 무엇도 우리 둘 사이를 갈라 놓을 순 없어
คือ มูออทโด อูรี ดุล ซาอีรึล กัลลา โนฮึล ซุน ออบซอ
너는 아무 잘못 없어 그러니까 이제 그만 화 풀어요 
นอนึน อามู ชัลมท ออบซอ คือรอนีกา อีเจ คือมัน ฮวา พูรอโย 
너밖에 없단 말야 
นอบักเก ออบดัน มัลยา 

I'm sorry I'm sorry I'm sorry my girl 
But I luv you I luv you I luv you 우린 문제 없어 
But I luv you I luv you I luv you อูริน มุนเจ ออบซอ 
I'm sorry I'm sorry I'm sorry my girl 
But I luv you I luv you I luv you 우린 문제 없어 
But I luv you I luv you I luv you อูริน มุนเจ ออบซอ 

가만 생각해보면 내가 잘못한 게 참 많아 (난 그래)
คามัน แซงกักแฮโบมยอน แนกา ชัลโมทัน เก ชัม มันนา (นัน คือแร)
바쁘다는 핑계들로 무관심 해졌던 거 미안해 
บาปือดานึน พิงกเยดึลโล มูกวันชิม แฮจยอทดอน กอ มีอันแฮ 
I'm yours 솔직히 말하면 너 하나쯤은 없어도
I'm yours ซลจีกี มัลฮามยอน นอ ฮานาจือมึน ออบซอโด
될 줄 알았어 바보 같았어 허나 지금 너 없인 난 안돼 Ma girl
ดเวล ชุล อาราซอ บาโบ กัททัซซอ ฮอนา ชีกึม นอ ออบชิน นัน อันดแว Ma girl

이렇게 널 놓칠 순 없어 아직 사랑하니까
อีรอกเค นอล โนชิล ซุน ออบซอ อาจิก ซารังฮานีกา
너의 말이 맞아 My fault 느낌 아니까
นอเอ มารี มาจา My fault นือกิม อานีกา
다시 돌아와줘 내 손을 다시 잡어
ทาชี โทราวาจวอ แน โซนึล ทาชี ชาบอ
이러다 나 돌아버릴 거 같아 Let me fix it
อีรอดา นา โทราบอริล กอ กัททา Let me fix it
사람들이 이상하게 쳐다봐 시비라도
ซารัมดือรี อีซังฮาเก ชยอดาบวา ชีบีราโด
걸어 둘(것)같은 기분을 비워내 다
คอรอ ดุล(กอท)กาทึน คีบูนึล บีวอแน ดา
하나부터 열 백 만까지 다 내 잘못 그러니
ฮานาบูทอ ยอล แบก มันกาจี ดา แน ชัลมท คือรอนี
다시 돌아와 내 손 꼭 잡어 응?
ทาชี โทราวา แน ซน กก ชาบอ อึง?

우린 아무 문제 없어 서로 대화가 필요해 
อูริน อามู มุนเจ ออบซอ ซอโร แดฮวากา พิลโยแฮ 
그 무엇도 우리 둘 사이를 갈라 놓을 순 없어
คือ มูออทโด อูรี ดุล ซาอีรึล กัลลา โนฮึล ซุน ออบซอ
너는 아무 잘못 없어 그러니까 이제 그만 화 풀어요 
นอนึน อามู ชัลมท ออบซอ คือรอนีกา อีเจ คือมัน ฮวา พูรอโย 
너밖에 없단 말야 
นอบักเก ออบดัน มัลยา 

니가 없다간 어떻게 될 것 같아 
นีกา ออบดากัน ออตอเค ดเวล กอท กาทา 
이건 아닌 것 같아 이건 아닌 것 같아 
อีกอน อานิน กอท กาทา อีกอน อานิน กอท กาทา 
제발 다시 생각해봐 끝내기엔 너무 빨라 
เชบัล ทาชี แซงกักแฮบวา กึทแนกีเอน นอมู พัลลา 
너도 알잖아 Oh Please
นอโด อัลจันนา Oh Please

우린 아무 문제 없어 서로 대화가 필요해 
อูริน อามู มุนเจ ออบซอ ซอโร แดฮวากา พิลโยแฮ 
너가 이젠 없을 거란 생각하면 불안해져
นอกา อีเจน ออบซึล กอรัน แซงกักฮามยอน บูรันแฮจยอ
막 뭘 끊은 사람처럼 이상해져
มัก มวอล คึนฮึน ซารัมชอรอม อีซังแฮจยอ
너는 아무 잘못 없어 그러니까 이제 그만 화 풀어요 
นอนึน อามู ชัลมท ออบซอ คือรอนีกา อีเจ คือมัน ฮวา พูรอโย 
너 밖엔 없단 말야 X 2
นอ บักเกน ออบดัน มัลยา X 2

ฮันกึล: music daum
คำอ่านไทย: kpoptune.blogspot.com

*PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT*

No comments:

Post a Comment