Monday, November 24, 2014

เนื้อเพลง A Pink - LUV

เนื้อเพลง A Pink - LUV 

기억하나요 우리 함께 했던 시간 L.O.V.E LUV
คียอกฮานาโย อูรี ฮัมเก แฮซตอน ชีกัน L.O.V.E LUV
( จำได้รึเปล่า ช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกัน L.O.V.E LUV )

설레이나요 한 땐 모든 것이었던 L.O.V.E LUV
ซอลเรอีนาโย ฮัน แตน โมดึน กอชีออซตอน L.O.V.E LUV
( เมื่อมีช่วงเวลาเหล่านั้น ทำให้ฉันสั่นไหวไปหมด L.O.V.E LUV )

이제는 가끔 생각나는 그때 L.O.V.E LUV
อีเจนึน คากึม แซงกักนานึน คือแต L.O.V.E LUV
( ตอนนี้ บางครั้งฉันก็คิดถึงคุณ L.O.V.E LUV )

시간을 되돌릴 수는 없나요
ชีกานึล ทเวโทริล ซูนึน ออบนาโย
( เวลานั้น ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว )

믿을 수 가 없어 한참 지나버린 우리 얘기
มีดึล ซู กา ออบซอ ฮันชัม ชีนาบอริน อูรี แยกี
( เรื่องราวของเราที่ถูกลืมเลือนไป ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย )


(My love) 유난히 지치고 길었었던 하루에
(My love) ยูนันฮี ชีชีโก คีรอซอซตอน ฮารูเอ
( ที่รัก ) ( ในแต่ละวันที่ผ่านไป ไม่เหมือนปกติ )

(My love) 내 편은 하나도 없죠
(My love) แน พยอนึน ฮานาโด ออบจโย
( ที่รัก ) ( ไม่มีแม้ใครสักคนอยู่ข้างฉัน )

( L.O.V.E LUV )

잠시라도 누군가에게 기대어서 울고 싶죠 Yeah
ชัมชีราโด นูกุนกาเอเก คีแดออซอ อุลโก ชิพจโย Yeah
( ฉันอยากร้องไห้พิงบ่าใครสักคนแค่ครู่เดียว )

너와 나 두렵지가 않던 그 시간
นอวา นา ทูรยอบชีกา อันตอน คือ ชีกัน
( ช่วงเวลาที่ฉันและคุณไม่วิตกกังวลต่อกัน )

서로 손을 잡을 때면 Yeah
ซอโร โซนึล ชาบึล แตมยอน Yeah
( ต่างคนต่างจับมือกันไว้ )

너 하나 나만 내 옆에 있어주면
นอ ฮานา นามัน แน ยอเพ อิซซอจูมยอน
( หากมีแค่คุณคนเดียว ที่อยู่เคียงข้างฉัน )

아무것도 필요 없던 그날을
อามูกอซโด พิลโย ออบตอน คือนารึล
( ทุกๆวัน ฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว )


기억하나요 우리 함께 했던 시간 L.O.V.E LUV
คียอกฮานาโย อูรี ฮัมเก แฮซตอน ชีกัน L.O.V.E LUV
( จำได้รึเปล่า ช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกัน L.O.V.E LUV )

설레이나요 한 땐 모든 것이었던 L.O.V.E LUV
ซอลเรอีนาโย ฮัน แตน โมดึน กอชีออซตอน L.O.V.E LUV
( เมื่อมีช่วงเวลาเหล่านั้น ทำให้ฉันสั่นไหวไปหมด L.O.V.E LUV )

이제는 가끔 생각나는 그때 L.O.V.E LUV
อีเจนึน คากึม แซงกักนานึน คือแต L.O.V.E LUV
( ตอนนี้ บางครั้งฉันก็คิดถึงคุณ L.O.V.E LUV )

시간을 되돌릴 수는 없나요
ชีกานึล ทเวโทริล ซูนึน ออบนาโย
( เวลานั้น ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว )

믿을 수 가 없어 한참 지나버린 우리 얘기
มีดึล ซู กา ออบซอ ฮันชัม ชีนาบอริน อูรี แยกี
( เรื่องราวของเราที่ถูกลืมเลือนไป ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย )


(My love) 수없이 마주치는 사람들 속에서
(My love) ซูออบชี มาจูชีนึน ซารัมดึล โซเกซอ
( ที่รัก ) ( พบเจอกับผู้คนมากมายนับไม่ถ้วน )

(My love) 점점 잊혀져 가겠죠 
(My love) ชอมชอม อีจยอชอ คาเกซจโย
( ที่รัก ) ( คุณคงจะค่อยๆลืมมันไป )

L.O.V.E LUV


그래도 가끔 그때 생각엔
คือแรโด คากึม คือแต เซงกาเกน
( แต่ถ้าหากมีบางครั้งที่ฉันคิดถึงคุณ )

여전히 웃음만 나죠 Yeah
ยอจอนฮี อูซือมัน นาจโย Yeah
( ฉันก็ยังคงยิ้มออกมาได้ )

너와 나 너무 행복했던 그 시간
นอวา นา นอมู แฮงบกแฮซตอน คือ ชีกัน
( ช่วงเวลานั้น ที่ฉันและคุณมีความสุขที่สุด )

서로를 마주 볼 때면 Yeah
ซอโรรึล มาจู บล แตมยอน Yeah
( ต่างคนต่างก็มองหน้ากัน )

너 하나 너만 나를 믿어 준다면
นอ ฮานา นอมัน นารึล มีดอ จุนดามยอน
( หากมีแค่คุณคนเดียว ที่เชื่อในตัวฉัน )

세상 가장 힘이 됐던 그대가 날
เซซัง คาจัง ฮีมี ดเวซตอน คือแด.กา นัล
( ทุกๆวันของคุณ คงเป็นวันที่ดีที่สุด )


기억하나요 우리 함께 했던 시간 L.O.V.E LUV
คียอกฮานาโย อูรี ฮัมเก แฮซตอน ชีกัน L.O.V.E LUV
( จำได้รึเปล่า ช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกัน L.O.V.E LUV )

설레이나요 한 땐 모든 것이었던 L.O.V.E LUV
ซอลเรอีนาโย ฮัน แตน โมดึน กอชีออซตอน L.O.V.E LUV
( เมื่อมีช่วงเวลาเหล่านั้น ทำให้ฉันสั่นไหวไปหมด L.O.V.E LUV )

이제는 가끔 생각나는 그때 L.O.V.E LUV
อีเจนึน คากึม แซงกักนานึน คือแต L.O.V.E LUV
( ตอนนี้ บางครั้งฉันก็คิดถึงคุณ L.O.V.E LUV )

시간을 되돌릴 수는 없나요
ชีกานึล ทเวโทริล ซูนึน ออบนาโย
( เวลานั้น ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว )

믿을 수 가 없어 한참 지나버린 우리 얘기
มีดึล ซู กา ออบซอ ฮันชัม ชีนาบอริน อูรี แยกี
( เรื่องราวของเราที่ถูกลืมเลือนไป ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย )

(넌 날) 그리워하나요
(นอ นัล) คือรีวอฮานาโย
( คุณคิดถึงฉันรึเปล่า )

(넌 날) 그리워하나요
(นอน นัล) คือรีวอฮานาโย
( คุณคิดถึงฉันรึเปล่า )

(난 널) 그리워하고 있죠
(นัน นอล) คือรีวอฮาโก อิซจโย
( ฉันกำลังคิดถึงคุณอยู่นะ )

넌 나의 기억 속에
นอน นาเย คียอก โซเก
( คุณในความทรงจำของฉัน )

추억 어딘가 그렇게 남아있죠
ชูออก ออกดินกา คือรอกเค นามาอิซจโย
( ไม่ว่าที่ไหน ความทรงจำนั้นก็ยังคงเหลืออยู่ )

( Never forget you )
( ฉันไม่มีวันลืมคุณ )


기억하나요 우리 함께 했던 시간 L.O.V.E LUV
คียอกฮานาโย อูรี ฮัมเก แฮซตอน ชีกัน L.O.V.E LUV
( จำได้รึเปล่า ช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกัน L.O.V.E LUV )

설레이나요 한 땐 모든 것이었던 L.O.V.E LUV
ซอลเรอีนาโย ฮัน แตน โมดึน กอชีออซตอน L.O.V.E LUV
( เมื่อมีช่วงเวลาเหล่านั้น ทำให้ฉันสั่นไหวไปหมด L.O.V.E LUV )

이제는 가끔 생각나는 그때 L.O.V.E LUV
อีเจนึน คากึม แซงกักนานึน คือแต L.O.V.E LUV
( ตอนนี้ บางครั้งฉันก็คิดถึงคุณ L.O.V.E LUV )

시간을 되돌릴 수는 없나요
ชีกานึล ทเวโทริล ซูนึน ออบนาโย
( เวลานั้น ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว )

믿을 수 가 없어 한참 지나버린 우리 얘기
มีดึล ซู กา ออบซอ ฮันชัม ชีนาบอริน อูรี แยกี
( เรื่องราวของเราที่ถูกลืมเลือนไป ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย )

© Lyrics&Trans By : Brownsugariiz @ Apinkpanda-TH
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREADIT


No comments:

Post a Comment