Wednesday, November 19, 2014

เนื้อเพลง GOT7 - Stop Stop It

เนื้อเพลง GOT7 - Stop Stop It

* 하지마 하지 하지 하지 하지마
ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
니가 그럴 때마다 미칠 것 같아
นีกา คือรอล แตมาดา มีชิล คอทกัททา
내 눈을 보며 살짝 웃어주면
แน นูนึล โบมยอ ซัลจัก อุซซอจุมยอน
달려가서 너를 안아버릴 것만 같아
ทัลรยอกาซอ นอรึล อานาบอรัล คอทมัน กัททา
하지마 하지 하지 하지 하지마
ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
니 손길이 닿으면 미칠 것 같아
นี ซนกิรี ทาอือมยอน มีชิล กอทกัททา  
말할 때마다 내 팔을 살짝 잡아
มัลฮัล แตมาดา แน พารึล ซัลจัก จาบา
돌아서서 꽉 안아 버릴 것만 같아 하지마
ทลราซอซอ กวัก อานา พอริล คอทมัน กัททา (ฮาจีมา)

겨우 참고 있어 네가 아직은 아니라니까
กยออู ชัมโก อิซซอ เนกา อาจิกึน อานีรานีกา 
쇼 윈도우 앞에 달라 붙어
ซโย วินโดอู อาเพ ทัลรา บุททอ
바라보고 있는 아이처럼 괴로워하며 
พาราโบโก อิซนึน อาอีชอรอม กเวโรวอฮามยอ
하지마 눈을 감고 있어
(ฮาจีมา) นูนึล คัมโก อิซซอ
네가 너무 예뻐 보일 때마다
เนกา นอมู เยปอ โพอิล แตมาดา 
너는 내가 얼마나 힘든지 아는지 모르는지
นอนึน แนกา ออลมานา ฮิมดึนจี อานึนจี โมรือนึนจี

(*)
하지마 You’re driving me crazy
(ฮาจีมา) You’re driving me crazy
하지마 더 이상 못 참을지 몰라
(ฮาจีมา) ทอ อีซัง มซ ชามึลจี มลรา
하지마 Please Stop baby stop it
(ฮาจีมา) Please Stop baby stop it
하지마 제발 하지마 제발 하지마
(ฮาจีมา) เชบัล (ฮาจีมา) เชบัล (ฮาจีมา)

니가 한번 해봐 이게 할 수 있는 일인지
นีกา ฮันบอน แฮบวา อีเก ฮัล ซู อิซนึน อิลอินจี 
고문도 이런 고문이 없단 말이지
โคมุนโด อีรอน โคมูนี ออบดัน มัลรีจี
너는 해본 적이 없으니까 모르지만
นอนึน แฮบน จอกี ออบซือนีกา โมรือจีมัน
인내심의 한계까지 매일 다다르지 
อินแนชิมอึย อันกเยกาจี แมอิล ทาดารือจี


안 예쁘면 몰라 그렇게 예쁘게 생겨 갖고
อัน เยปือมยอน มลรา คือรอเก เยปือเก แซงกยอ กัทโก
안 웃으면 몰라 
อัน อุซือมยอน มลรา 
생글생글 미소로 날 갖고 놀아
แซงกึลแซงกึล มีโซโร นัล คัทโก นลรา 
미치겠어 돌아버리겠어
มีชีเกซอ ทลราบอรีเกซอ
나 매일 만나는데 차라리 안보면 몰라
นา แมอิล มันนานึนเด ชารารี อันโบมยอน มลรา

(*)
하지마 점점 못 참겠어 너는 나를 친구라고 하면서 
(ฮาจีมา) ชอมจอม มท ชัมเกซอ นอนึน นารีล ชินกูราโก ฮามยอนซอ
내 어깨에 팔을 두르고
แน ออแกเอ พัลรึล ทูรือโก
내 팔짱을 끼고 걸어 미치겠어 난
แน พัลจังงึล กีโก กอรอ มีชีเกซอ นัน 
하지마 심장은 빨리 뛰고 얼굴은 자꾸 빨개지는데
ฮาจีมา ชิมจังงึน ปัลรี ตวีโก ออลกุรึน จากู ปัลเกจีนึนเด
아무렇지 않은 척 하기 이젠 너무나 힘들어
อามูรอจี อันนึน ชอก ฮากี อีเจน นอมูนา ฮิมดึลรอ 
너는 내 맘을 아니 모르니
นอนึน แน มามึล อานิ โมรือนี 
남자를 고를 때 원래 이리 시간이 걸리니
นัมจารึล โครึล แต วอนแร อีรี ชีกันนี กอลรีนี 
이만하면 알잖아 왜 유난히 이러니
อามันฮามยอน อัลจันนา แว ยูนานี อีรอนี
내가 너의 이상형과 그렇게 많이 다르니
แนกา นออึย อีซังฮยองกวา คือรอเก มานี ทารือนี

나 정말로 아주 괜찮은 남자야 
นา ชองมัลโร อาจู กแวนชันนา นัมจายา 
I’m a good boy
타석에 한 번만 세워주면 만루 포
ทาซอเก ฮันบอนมัน เซวอจูมยอน มันรู โพ
너는 나에겐 숭례문보다 소중한 국보
นอนึน นาเอเกน ซุงรเยโบดา โซจุงฮัน กุกโบ
그러니 기회를 줘 그게 내겐 가장 큰 축복
คือรอนี คีฮเวรึล จวอ คือเก แนเกน กาจัง คึน ชุกบก

하지마 You’re driving me crazy
(ฮาจีมา) You’re driving me crazy
하지마 더 이상 못 참을지 몰라
(ฮาจีมา) ทอ อีซัง มซ ชามึลจี มลรา
하지마 Please Stop baby stop it
(ฮาจีมา) Please Stop baby stop it
하지마 제발 하지마 제발 하지마
(ฮาจีมา) เชบัล (ฮาจีมา) เชบัล (ฮาจีมา)
(*)

Credit: @isamaom


No comments:

Post a Comment