Tuesday, July 18, 2017

เนื้อเพลง EXO – Ko Ko Bop

เนื้อเพลง EXO – Ko Ko Bop 

Shimmie shimmie Ko Ko Bop
I think I like it
긴장은 down down
กินจังงึน down down
부끄러 말고 
พูกือรอ มัลโก
어지러운 마음속에 내가 들어가
ออจีรออุน มาอึมซกเก แนกา ทึลรอกา
익숙한 듯 부드럽게 네게 번져가
อิกซุกกัน ทึด บูดือรอบเก เนเก พอนจยอกา 

Ah woo 고요한 밤이야 
Ah woo โกโยฮัน บัมมียา
Ah woo 널 위한 밤이야
Ah woo นัล วีฮัน บัมมียา
참을 수가 없어 빠져가 Yeah yeah 
ชัมมึล ซูกา ออบซอ ปาจยอกา Yeah yeah
너의 몸짓에 난 취해가 Yeah yeah
นอเอ มมจิทเท นัน ชวีแฮกา Yeah yeah

네가 알던 뻔한 모습의 나를 잊어 오늘
นีกา อัลดอน ปอนนัน โมซึบเบ นารึล อิทจอ โอนึล
숨겨둔 본능이 Shimmie up
ซุมกยอดุน พนนังงี Shimmie up
It goes down down baby 
리듬에 온몸을
รีดือเม อนมมมึล

It goes down down baby 
맡기고 소리쳐 Oh 우린 Oh
มัทกีโก โซรีชยอ Oh อูริน Oh
We going Ko Ko Bop

Hey
Shimmie shimmie Ko Ko Bop
I think I like it
조금씩 down down
โชกึมชิก down down
수줍어 말고
ซูจูบอ มัลโก

누가 뭐래도 넌 신경 쓰지 말어 
นูกา มวอแรโด นอน ชินกยอง ซือจี มารา
지금 이대로
ชีกึม อีแดโร
아름답기만 해 멈춰버렸음 해 
อารึม ดับกีมัน แฮ มอมชวอ บอรยอดซึม แฮ
Baby are you down

Ah woo 마지막 밤이야
Ah woo มาจีมัก บัมมียา
Ah woo 둘만의 밤이야
Ah woo ทุลมันเน บัมมียา
긴장하지 말고 다가와 Yeah yeah
กินจังงาจี มัลโก ทากาวา Yeah yeah
네 모든 걸 내게 맡겨봐 Yeah yeah
นี โมดึน กอล แนเก มัทกยอบวา Yeah yeah

점점 풀려 가는 고삐 더 내려놔 오늘
ชอมจอม พุลรยอ กานึน โกปี ทอ แนรยอนวา โอนึล
눈치 보지 말고 Shakin' up 
นุนชี โบจี มัลโก Shakin' up 

It goes down down baby 
리듬에 온몸을
รีดึมเม อนมมมึล
It goes down down baby 
맡기고 소리쳐 Oh 우린 Oh
มัทกีโก โซรีชยอ Oh อูริน Oh
Break it down now

Hey
We go down now 
Listen

밤은 깊어도 더 빛나는 너
บัมมึน กิพพอโด ทอ บิชนานึน นอ
너의 그 눈빛이 다 내게 말해
นอเอ คือ นุนบิทชี ทา แนเก มัลแร  
기분 좋은 밤 넌 원하고 있어
คีบุน โชอึน บัม นอน วอนนาโก อิทซอ
알아 It's ok 이제 시작해
อารา It's ok อีเจ ชีจักแก
Let's go
It's about to go go

Down down baby 
리듬에 온몸을
รีดึมเม อนมมมึล
It goes down down baby 
맡기고 소리쳐 Oh 우린 Oh
มัทกีโก โซรีชยอ Oh อูริน Oh
Going Ko Ko Bop

Down down baby 
귓가에 속삭여
ควีชกาเอ ซกซักยอ
It goes down down baby 
내 맘을 불태워 Oh 미쳐 Oh
แน มัมมึล บุลแทวอ Oh มีชยอ Oh 
Going Ko Ko Bop
--------------------------------------
คำอ่านไทย: wilaiwan_prang

Read more ...

Wednesday, July 12, 2017

เนื้อเพลง TWICE - Signal

เนื้อเพลง TWICE - Signal

Trying to let you know
(ส่งสัญญาณให้เธอได้รู้)

Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบแน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)
I must let you know
(ต้องให้เธอได้รู้)

Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)

Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)

Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)

I must let you know
(ต้องให้เธอได้รู้)


Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)

근데 전혀 안 통해
คึนเด ชอนฮยอ อัน ทงแฮ
(แต่เธอก็ไม่รู้)

눈빛을 보내 눈치를 주네
นุนบิชชึล โบเน นุนชีรึล จูเน
(แม้จะส่งให้คำใบ้ให้)

근데 못 알아듣네
คึนเด มท อาราดือเน
(เธอก็ยังไม่รู้)


답답해서 미치겠다 정말
ดับดับเพซอ มีชีเกทดา ชองมัล
(มันทำให้ผิดหวังมาก จริงๆนะ)

왜 그런지 모르겠다 정말
เว คือรอนจี โมรือเกทดา ชองมัล
(ทำไมเธอถึงไม่รู้นะ ทำไม?)

다시 한 번 힘을 내서
ทาชี ฮัน บอน ฮิมมึล แนซอ
(ก็เลยลองพยายามดูอีกที..)

Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)눈짓도 손짓도 어떤 표정도
นุนจิทโด ซนจิทโด ออตอน พโยจองโด
(ไม่มีอะไรจะเร็วกว่านี้แล้ว)

소용이 없네 하나도 안 통해
โซยงงี ออบเน ฮานาโด อัน ทงแฮ
(แต่ก็ยังใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้เลย)

눈치도 코치도 전혀 없나 봐
นุนชีโด โคชีโด ชอนฮยอ ออบนา บวา
(เธอไม่รับรู้อะไรจากฉันเลย)

더 이상 어떻게 내 맘을 표현해
ทอ อีซัง ออตอคเค แน มัมมึล พโยฮยอนแฮ
(แม้ฉันจะทำเต็มที่แล้วก็ตาม)


언제부턴가 난 네가 좋아
ออนเจบูทอนกา นัน เนกา โชอา
(มันไม่จริง.. นี่ครั้งแรก..)

지기 시작했어 바보야
ชีกี ชีจัคแฮซซอ พาโบยา
(บื้อจริงเลย ชอบเธอมากขนาดนี้)

왜 이렇게도 내 맘을 몰라
เว อีรอคเคโด แน มัมมึล มลรา
(แล้วทำไมเธอถึงยังไม่รู้)

언제까지 이렇게 둔하게
ออนเจกาจี อีรอคเค ดุนฮาเก
(เมื่อไหร่เธอจะเลิกแกล้งโง่ซักที)

나를 친구로만 대할래
นารึล ชินกุโรมัน แดฮัลเร
(เธอก็ทำกับฉันเป็นแค่เพื่อน)

내가 원하는 건 그게 아닌데
แนกา วอนฮานึน กอน คือเก อานินเด
(แต่นี้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ)Signal 보내 signal 보내
Signal โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)

찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
จีริท จีริท จีริท จีริท
(ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท)

난 너를 원해 난 너를 원해
นัน นอรึล วอนแฮ นัน นารึล วอนแฮ
(ฉันต้องกาเธอ ขอแค่เธอ)

왜 반응이 없니
เว บันนึงงี ออบนี
(ทำไมเธอถึงไม่รับรู้)


만날 때 마다 마음을 담아
มันนัล แต มาดา มาอึมมึล ทัมมา
(ใจฉันลอยไป ทุกๆครั้งที่เห็นเธอ)

찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
จีริท จีริท จีริท จีริท
(ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท)

기다리잖아 다 보이잖아
คีดารีจันนา ทา โบอีจันนา
(ฉันรอให้เธอเห็นตลอด)

왜 알지 못하니
เว อัลจี มททานี
(แล้วทำไมเธอยังไม่เข้าใจ)Trying to let you know
(ส่งสัญญาณให้เธอได้รู้)

Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบแน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)

I must let you know
(ต้องให้เธอได้รู้)

Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)널 보며 웃으면 알아채야지
นอล โบมยอ อุซซือมยอน อาราแชยาจี
(ฉันยิ้มให้เธอตลอด เธอก็น่าจะรู้บ้าง)

오늘만 몇 번째 널 보며 웃는데
โอนึลมัน มยอท บอนแจ นอล โบมยอ อุทนึนเด
(มันก็กลายเป็นเรื่องบังเอิญตลอด)

자꾸 말을 걸면 좀 느껴야지
ชากุ มารึล กอลมยอน จม นือกยอยาจี
(ฉันพยายามคุยกับเธอ เธอก็น่าจะสังเกตบ้าง)

계속 네 곁에 머물러있는데
คเยซค เน กยอทเท มอมุลรออิทนึนเด
(ฉันพยายามจะอยู่ใกล้เธอ)


언제부턴가 난 네가 좋아
ออนเจบูทอนกา นัน เนกา โชอา
(มันไม่จริง.. นี่ครั้งแรก..)

지기 시작했어 바보야
ชีกี ชีจัคแฮซซอ พาโบยา
(บื้อจริงเลย ชอบเธอมากขนาดนี้)

왜 이렇게도 내 맘을 몰라
เว อีรอคเคโด แน มัมมึล มลรา
(แล้วทำไมเธอถึงยังไม่รู้)

언제까지 이렇게 둔하게
ออนเจกาจี อีรอคเค ดุนฮาเก
(เมื่อไหร่เธอจะเลิกแกล้งโง่ซักที)

나를 친구로만 대할래
นารึล ชินกุโรมัน แดฮัลเร
(เธอก็ทำกับฉันเป็นแค่เพื่อน)

내가 원하는 건 그게 아닌데
แนกา วอนฮานึน กอน คือเก อานินเด
(แต่นี้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ)


Signal 보내 signal 보내
Signal โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)

찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
จีริท จีริท จีริท จีริท
(ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท)

난 너를 원해 난 너를 원해
นัน นอรึล วอนแฮ นัน นารึล วอนแฮ
(ฉันต้องกาเธอ ขอแค่เธอ)

왜 반응이 없니
เว บันนึงงี ออบนี
(ทำไมเธอถึงไม่รับรู้)


만날 때 마다 마음을 담아
มันนัล แต มาดา มาอึมมึล ทัมมา
(ใจฉันลอยไป ทุกๆครั้งที่เห็นเธอ)

찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
จีริท จีริท จีริท จีริท
(ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท)

기다리잖아 다 보이잖아
คีดารีจันนา ทา โบอีจันนา
(ฉันรอให้เธอเห็นตลอด)

왜 알지 못하니
เว อัลจี มททานี
(แล้วทำไมเธอยังไม่เข้าใจ)찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
จีริท จีริท จีริท จีริท
(ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท)


왜 반응이 없니
เว บันนึงงี ออบนี
(ทำไมเธอถึงไม่รับรู้)


찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
จีริท จีริท จีริท จีริท
(ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท ตี่ดิ๊ท)


왜 알지 못하니
เว อัลจี มททานี
(แล้วทำไมเธอยังไม่เข้าใจ)Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)

근데 전혀 안 통해
คึนเด ชอนฮยอ อัน ทงแฮ
(แต่เธอก็ไม่รู้)

눈빛을 보내 눈치를 주네
นุนบิชชึล โบเน นุนชีรึล จูเน
(แม้จะส่งให้คำใบ้ให้)

근데 못 알아듣네
คึนเด มท อาราดือเน
(เธอก็ยังไม่รู้)


답답해서 미치겠다 정말
ดับดับเพซอ มีชีเกทดา ชองมัล
(มันทำให้ผิดหวังมาก จริงๆนะ)

왜 그런지 모르겠다 정말
เว คือรอนจี โมรือเกทดา ชองมัล
(ทำไมเธอถึงไม่รู้นะ ทำไม?)

다시 한 번 힘을 내서
ทาชี ฮัน บอน ฮิมมึล แนซอ
(ก็เลยลองพยายามดูอีกที..)

Sign을 보내 signal 보내
Signนึล โบเน signal โบเน
(ส่งสัญญาณไป ส่งสัญญาณไป)

---------Credit---------
Han : Klyrics
Eng : JYP entertainment
TH : Panvis (MoonsunX)


Read more ...

เนื้อเพลง BLACKPINK - AS IF IT'S YOUR LAST

เนื้อเพลง BLACKPINK - AS IF IT'S YOUR LAST

너 뭔데 자꾸 생각나
นอ มวอนเด ชากุ แซงกัคนา
자존심 상해 애가 타
ชาชนชิม ซังแฮ แอกา ทา
얼굴이 뜨겁고 가슴은 계속 뛰어
ออลกุลรี ตือกอบโก คาซึมมึน คเยซค ตวอ
내 몸이 맘대로 안 돼 어지러워
แน มมมี มัมแดโร อันดเว ออจีรอวอ
넌 한 줌의 모래 같아
นอน ฮัน ชุมเม โมแร กัททา
잡힐 듯 잡히지 않아
จับบิล ดึท จับบีจี อันนา
넌 쉽지 않은 걸 그래서 더 끌려
นอน ชวิบจี อันนึน กอล คือแรซอ ทอ กือรยอ
내 맘이 맘대로 안 돼 어이없어
แน มัมมี มัมแดโร อัน ดเว อออีออบซอ

지금 너를 원하는
ชีกึม นอรึล วอนฮานึน
내 숨결이 느껴지니
แน ซุมกยอลรี นือกยอจีนี
널 바라보고 있어도 missing you
นอล พาราโบโก อิซซอโด missing you
서툰 날 won’t you set me free
ซอทุน นัล won't you set me free


Baby 날 터질 것처럼 안아줘
Baby นัล ทอจิล กอทชอรอม อันนาจวอ
그만 생각해 뭐가 그리 어려워
คือมัน แซงกัคแค มวอกา คือรี ออรยอวอ

거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게
คอจิทมัลชอรอม คีซือแฮจวอ แนกา นอเอเก
마지막 사랑인 것처럼
มาจีมัค ซารังอิน กอทชอรอม

마지막처럼 마-마-마지막처럼
มาจีมัคชอรอม มา-มา-มาจีมัคชอรอม
마지막 밤인 것처럼 love
มาจีมัค บัมมิน กอทชอรอม love
마지막처럼 마-마-마지막처럼
มาจีมัคชอรอม มา-มา-มาจีมัคชอรอม
내일 따윈 없는 것처럼
แนอิล ตาวิน ออบนึน กอทชอรอม


Uh I’ma fall in love baby
You gon finna catch me
Uh give you all of this baby
Call me pretty and nasty
Cause we gonna get it my love
you can bet it on
black we gon double the stack
on them whoa
I be the Bonnie
and you be my Clyde
We ride or die
Xs and Os

시간은 흘러가는데 마음만 급해지지
ชีกันนึน ฮึลรอกานึนเด มาอึมมัน กึบแบจีจี
내 세상은 너 하나만 missing you
แน เซซังงึน นอ ฮานามัน missing you
서툰 날 won’t you set me free
ซอทุน นัล won't you set me free


Baby 날 터질 것처럼 안아줘
Baby นัล ทอจิล กอทชอรอม อันนาจวอ
그만 생각해 뭐가 그리 어려워
คือมัน แซงกัคแค มวอกา คือรี ออรยอวอ

거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게
คอจิทมัลชอรอม คีซือแฮจวอ แนกา นอเอเก
마지막 사랑인 것처럼
มาจีมัค ซารังอิน กอทชอรอม

마지막처럼 마-마-마지막처럼
มาจีมัคชอรอม มา-มา-มาจีมัคชอรอม
마지막 밤인 것처럼 love
มาจีมัค บัมมิน กอทชอรอม love
마지막처럼 마-마-마지막처럼
มาจีมัคชอรอม มา-มา-มาจีมัคชอรอม
내일 따윈 없는 것처럼
แนอิล ตาวิน ออบนึน กอทชอรอม


One two three 새로운 시작이야
One two three แซโรอุน ชีจัคกียา
절대 뒤돌아보진 않을 거니까
ชอลแด ดวีดลราโบจิน อันนึล กอนีกา

날 너에게 던지면 너는 날 꼭 잡아줘
นัล นอเอเก ทอนจีมยอน นอนึน นัล กค จับบาจวอ
세상은 우릴 꺾지 못할 테니까
เซซังงึน อูริล กอกจี มททัล เทนีกา

BLACKPINK in your area


Baby 날 터질 것처럼 안아줘
Baby นัล ทอจิล กอทชอรอม อันนาจวอ
그만 생각해 뭐가 그리 어려워
คือมัน แซงกัคแค มวอกา คือรี ออรยอวอ

거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게
คอจิทมัลชอรอม คีซือแฮจวอ แนกา นอเอเก
마지막 사랑인 것처럼
มาจีมัค ซารังอิน กอทชอรอม

마지막처럼 마-마-마지막처럼
มาจีมัคชอรอม มา-มา-มาจีมัคชอรอม
마지막 밤인 것처럼 love
มาจีมัค บัมมิน กอทชอรอม love
마지막처럼 마-마-마지막처럼
มาจีมัคชอรอม มา-มา-มาจีมัคชอรอม
내일 따윈 없는 것처럼
แนอิล ตาวิน ออบนึน กอทชอรอม love

---------Credit---------
Han : Klyrics
TH : Panvis (MoonsunX)

Read more ...

Monday, July 10, 2017

เนื้อเพลง BTS – Fire (불타오르네)

เนื้อเพลง BTS – Fire (불타오르네)

불타오르네
พุลทาโอรือเน

Fire x4

When I wake up in my room 난 뭣도 없지
When I wake up in my room นัน มอซโด ออบจี
해가 지고 난 후 비틀대며 걷지
แฮกา จีโก นัน ฮู พีทึลแดยอ กอดจี

다 만신창이로 취했어 취했어
ดา มันชินซางงีโร ชวีแฮซซอ ชวีแฮซซอ
막 욕해 길에서 길에서
มัค ยกแฮ กิลเรซอ กิลเรซอ
나 맛이 갔지 미친놈 같지
นา มัซซี กัซจี มีชินโนม กัทจี
다 엉망진창, livin' like 삐-이-
ดา อองมังจินชัง ,livin’like ปี อี

니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야
นี มัซแดโร ซัลรอ ออชาพี นี กอยา
애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아
แอซือจี จง มัลรอ จยอโด แกวนจันฮา
Errbody say La la la la la (La la la la la)

Say La la la la la (La la la la la)
손을 들어 소리질러 Burn it up
ซนอิล ดึลรอ โซรีจิลรอ Burn it up
불타오르네
พุลทาโอรือเน 

싹 다 불태워라 Bow wow wow
ซัค ดา พุลแทวอรา Bow wow wow
싹 다 불태워라 Bow wow wow
ซัค ดา พุลแทวอรา Bow wow wow

Hey, burn it up
전부 다 태울 것 같이
จอนพู ดา แทอุล กอซ กัทที
Hey, turn it up 
새벽이 다 갈 때까지
แซพยอกกี ดา กัล แตกาจี 
그냥 살아도 돼 우린 젊기에
ดือนยาง ซัลราโด ดแว อูริน จอมกีเอ
그 말하는 넌 뭔 수저길래
ดือ มัลฮานึน นอน มวอน ซูจอกิลแร
수저수저 거려 난 사람인데
ซูจอซูจอ กอรยอ นัน ซารัมอินเด
(So what~)
(So what~)

니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야
นี มัซแดโร ซัลรอ ออชาพี นี กอยา
애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아
แอซือจี จง มัลรอ จยอโด แกวนจันฮา
Errbody say La la la la la (La la la la la)

Say La la la la la (La la la la la)
손을 들어 소리질러 Burn it up
ซนอิล ดึลรอ โซรีจิลรอ Burn it up
불타오르네
พุลทาโอรือเน 

싹 다 불태워라 Bow wow wow
ซัค ดา พุลแทวอรา Bow wow wow
싹 다 불태워라 Bow wow wow
ซัค ดา พุลแทวอรา Bow wow wow

(Fire) 겁 많은 자여 여기로
(Fire) กอพ มันฮึน จายอ ยอกีโร
(Fire) 괴로운 자여 여기로
(Fire) กเวโรอุน จายอ ยอกีโร
(Fire) 맨주먹을 들고 All night long
(Fire) แมนจูมอคอึล ดึลโก All night long
(Fire) 진군하는 발걸음으로
(Fire) จินกุนฮานึน พัลกอลอึมอือโร
(Fire) 뛰어봐 미쳐버려 다
(Fire) ตวีออพวา มีชยอพอรยอ ดา

싹 다 불태워라 Bow wow wow 
ซัค ดา พุลแทวอรา Bow wow wow
싹 다 불태워라 Bow wow wow 
ซัค ดา พุลแทวอรา Bow wow wow

Fire 
Fire 
싹 다 불태워라 Bow wow wow 
ซัค ดา พุลแทวอรา Bow wow wow

Fire 
Fire 
싹 다 불태워라 Bow wow wow 
ซัค ดา พุลแทวอรา Bow wow wow

용서해줄게
โยงซอแฮจุลเก

-----------------------------
คำอ่านไทย: Tonkaw Pichaya@siamzone


Read more ...

เนื้อเพลง BTS - Blood Sweat & Tears

เนื้อเพลง BTS - Blood Sweat & Tears 

내 피 땀 눈물 내 마지막 춤을
แน พี ตัม นุนมุล แน มาจีมัค ชุมมึล
다 가져가 가
ทา คาจยอกา กา
내 피 땀 눈물 내 차가운 숨을
แน พี ตัม นุนมุล แน ชากาอุน ซุมมึล
다 가져가 가
ทา คาจยอกา กา
내 피 땀 눈물
แน พี ตัม นุนมึล
내 피 땀 눈물도
แน พี ตัม นุนมุลโด
내 몸 마음 영혼도
แน มม มาอึม ยองฮนโด
너의 것인 걸 잘 알고 있어
นอเอ กอทซิน กอล ชัล อัลโก อิซซอ
이건 나를 벌받게 할 주문
อีกอน นารึล บอลบัทเก ฮัล ชูมุน
Peaches and cream
Sweeter than sweet
Chocolate cheeks
and chocolate wings
But 너의 날개는 악마의 것
But นอเอ นัลแกนึน อัคมาเอ กอท
너의 그 sweet
นอเอ คือ sweet
앞엔 bitter bitter
อัพเพน bitter bitter
Kiss me 아파도 돼
Kiss me อาพาโด ดเว
어서 날 조여줘
ออซอ นัล โชยอจวอ
더 이상 아플 수도 없게
ทอ อีซัง อาพึล ซูโด ออบเก
Baby 취해도 돼 이제 널 들이켜
Baby ชวีแฮโด ดเว อีเจ นอล ดึลรอคยอ
목 깊숙이 너란 위스키
มค กิพซคกี นอรัน วีซือคี
내 피 땀 눈물 내 마지막 춤을
แน พี ตัม นุนมุล แน มาจีมัค ชุมมึล 
다 가져가 가
ทา คาจยอกา กา
내 피 땀 눈물 내 차가운 숨을
แน พี ตัม นุนมึล แน ชากาอุน ซุมมึล
다 가져가 가
ทา คาจยอกา กา
원해 많이 많이 많이 많이
วอนแฮ มานี มานี มานี มานี
원해 많이 많이 많이 많이
วอนแฮ มานี มานี มานี มานี
많이 많이
มานี มานี
원해 많이 많이 많이 많이
วอนแฮ มานี มานี มานี มานี
원해 많이 많이 많이 많이
วอนแฮ มานี มานี มานี มานี
많이 많이
มานี มานี
아파도 돼 날 묶어줘
อาพาโด ดเว นัล มูกอจวอ
내가 도망칠 수 없게
แนกา โทมังชิล ซู ออบเก
꽉 쥐고 날 흔들어줘
กวัก ชวีโก นัล ฮึนดึลรอจวอ
내가 정신 못 차리게
แนกา ชองชิน มท ชารีเก
Kiss me on the lips lips
둘만의 비밀
ดุลมันเอ บีมิล
너란 감옥에 중독돼 깊이
นอรัน คัมอคเก ชุงดคดเว กิพพี
니가 아닌 다른 사람 섬기지 못해
นีกา อานิน ทารึน ซารัม ซอมกีจี มทแฮ
알면서도 삼켜버린 독이 든 성배
อัลมยอนซอโด ซัมคยอบอริน ดคกี ดึน ซองแบ
내 피 땀 눈물 내 마지막 춤을
แน พี ตัม นุนมุล แน มาจีมัค ชุมมึล
다 가져가 가
ทา คาจยอกา กา
내 피 땀 눈물 내 차가운 숨을
แน พี ตัม นุนมึล แน ชากาอุน ซุมมึล
다 가져가 가
ทา คาจยอกา กา
원해 많이 많이 많이 많이
วอนแฮ มานี มานี มานี มานี
원해 많이 많이 많이 많이
วอนแฮ มานี มานี มานี มานี
많이 많이
มานี มานี
원해 많이 많이 많이 많이
วอนแฮ มานี มานี มานี มานี
원해 많이 많이 많이 많이
วอนแฮ มานี มานี มานี มานี
많이 많이
มานี มานี
나를 부드럽게 죽여줘
นารึล พูดือรอบเก ชุคกยอจวอ
너의 손길로 눈 감겨줘
นอเอ ซนกิลโร นุน คัมกยอจวอ
어차피 거부할 수조차 없어
ออชาพี คอบูฮัล ซูโจชา ออบซอ
더는 도망갈 수조차 없어
ทอนึน โทมังกัล ซูโจชา ออบซอ
니가 너무 달콤해 너무 달콤해
นีกา นอมู ทัลคมแม นอมู ทัลคมแม
너무 달콤해서
นอมู อัลคมแมซอ
내 피 땀 눈물
แน พี ตัม นุนมุล
내 피 땀 눈물
แน พี ตัม นุนมุล
---------------------------------------------------
Han : Klyrics
TH : Panvis (MoonsunX)


Read more ...

เนื้อเพลง BTS – NOT TODAY

เนื้อเพลง BTS – NOT TODAY

All the underdogs in the world
A day may come when we lose
But it is not today
Today we fight!

No not today 
언젠가 꽃은 지겠지
But no not today 
그 때가 오늘은 아니지
No no not today 
아직은 죽기엔 
too good day
No no not today 
no no no not today

No not today
ออนเจนกา โกชึน จีเกทจี
But no not today
คือ แตกา โอนือรึล อานีจี
No no not today
อาจีกึน ชุกกีเอน
too good day
No no not today
no no no not today

그래 우리는 EXTRA 
But still part of this world
EXTRA + ORDINARY 
그것도 별 거 아녀
오늘은 절대 죽지 말아 
빛은 어둠을 뚫고 나가
새 세상 너도 원해 
Oh baby yes I want it

คือแร อูรีนึน EXTRA
But still part of this world
EXTRA + ORDINARY
คือกอทโด บยอล กอ อานยอ
โอนือรึล ชอลแต ชุกจี มารา
บีชึน ออดูมึล ตุลโก นากา
แซ เซซัง นอโด วอนแน
Oh baby yes I want it

날아갈 수 없음 뛰어 
Today we will survive
뛰어갈 수 없음 걸어 
Today we will survive
걸어갈 수 없음 기어 
기어서라도 gear up
겨눠 총! 조준! 발사!

นาราคัล ซู ออบซึม ตวีออ
Today we will survive
ตวีออคัล ซู ออบซึม กอรอ
Today we will survive
กอรอคัล ซู ออบซึม กีออ
คีออซอราโด gear up
คยอนวอ ชง! โจจุน! บัลซา!

Not not today! Not not today!
Hey 뱁새들아 다 hands up
Hey 친구들아 다 hands up
Hey 나를 믿는다면 hands up
총! 조준! 발사!

Not not today! Not not today!
Hey แพบแซดือรา ทา hands up
Hey ชินกูดือรา ทา hands up
Hey นารึล มิทนึนดามยอน hands up
ชง! โจจุน! บัลซา!

죽지 않아 묻지 마라 
소리 질러 Not not today
꿇지 마라 울지 않아 
손을 들어 Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
총! 조준! 발사!

จุกจี อันนา มุดจี มารา
โซรี จิลรอ Not not today
กุลจี มารา อุลจี อันนา
โซนึล ดือรอ Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
ชง! โจจุน! บัลซา!

Too hot, 성공을 doublin’ 
Too hot 차트를 덤블링
Too high we on 트램펄린 
Too high 누가 좀 멈추길

Too hot, ซองกงงึล doublin’
Too hot ชาทือรึล ดอมบึลริง
Too high we on ทือแรมพอลริน
Too high นูกา จม มอมชูกิล

우린 할 수가 없었단다 실패 
서로가 서롤 전부 믿었기에
What you say yeah 
Not today yeah 
오늘은 안 죽어 절대 yeah

อูริน ฮัล ซูกา ออบซอทดันทา ชิลแพ
ซอโรกา ซอรล จอนบู มีดอทกีเอ
What you say yeah
Not today yeah
โอนือรึน อัน ชูกอ ชอลแต yeah

너의 곁에 나를 믿어 
Together we won’t die
나의 곁에 너를 믿어 
Together we won’t die
함께라는 말을 믿어 
방탄이란 걸 믿어
겨눠 총! 조준! 발사!

นอเอ กยอเท นารึล มีดอ
Together we won’t die
นาเอ กยอเท นอรึล มีดอ
Together we won’t die
ฮัมเกรานึน มารึล มีดอ
บังทานีรัน กอล มีดอ
คยอนวอ ชง! โจจุน! บัลซา!

Not not today! Not not today!
Hey 뱁새들아 다 hands up
Hey 친구들아 다 hands up
Hey 나를 믿는다면 hands up
총! 조준! 발사!

Not not today! Not not today!
Hey แพบแซดือรา ทา hands up
Hey ชินกูดือรา ทา hands up
Hey นารึล มิทนึนดามยอน hands up
ชง! โจจุน! บัลซา!

죽지 않아 묻지 마라 
소리 질러 Not not today
꿇지 마라 울지 않아 
손을 들어 Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
총! 조준! 발사!

จุกจี อันนา มุดจี มารา
โซรี จิลรอ Not not today
กุลจี มารา อุลจี อันนา
โซนึล ดือรอ Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
ชง! โจจุน! บัลซา!

Throw it up! Throw it up! 
니 눈 속의 두려움 따위는 버려
Break it up! Break it up! 
널 가두는 유리천장 따윈 부숴
Turn it up! (Turn it up!) 
Burn it up! (Burn it up!) 
승리의 날까지 (fight!)
무릎 꿇지 마 무너지지마 
That’s (Do) not today!

Throw it up! Throw it up!
นี นุน โซเก ทูรยออุม ตาวีนึน บอรยอ
Break it up! Break it up!
นอล คาดูนึน ยูรีชอนจัง ตาวิน บูซวอ
Turn it up! (Turn it up!)
Burn it up! (Burn it up!)
ซึงรีเอ นัลกาจี (fight!)
มูรึบ กุลจี มา มูนอจีจีมา
That’s (Do) not today!

Not not today! Not not today!
Hey 뱁새들아 다 hands up
Hey 친구들아 다 hands up
Hey 나를 믿는다면 hands up
총! 조준! 발사!

Not not today! Not not today!
Hey แพบแซดือรา ทา hands up
Hey ชินกูดือรา ทา hands up
Hey นารึล มิทนึนดามยอน hands up
ชง! โจจุน! บัลซา!

죽지 않아 묻지 마라 
소리 질러 Not not today
꿇지 마라 울지 않아 
손을 들어 Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
총! 조준! 발사!

จุกจี อันนา มุดจี มารา
โซรี จิลรอ Not not today
กุลจี มารา อุลจี อันนา
โซนึล ดือรอ Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
ชง! โจจุน! บัลซา!
-------------------------------------------
**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure


Read more ...

Sunday, July 9, 2017

เนื้อเพลง Red Velvet - Red Flavor

เนื้อเพลง Red Velvet - Red Flavor 

빨간 맛 궁금해 Honey
ปัลกัน มัด คุงกึมเม Honey
깨물면 점점 녹아든 스트로베리 그 맛
แกมุลมยอน ชอมจอม โนกาดึน ซือทือโร เบรี คือ มัด
코너 캔디 샵 찾아 봐 Baby
โคนอ แคนดี ซยอบ ชาจา บวา Baby
내가 제일 좋아하는 건 여름 그 맛
แนกา เชอิล โชอาฮานึน กอน ยอรึม คือ มัด
야자나무 그늘 아래 졸고 싶고
ยาจานามู คือนึล อาแร ชลโก ชิพโก
뜨거운 여름밤의 바람은 불고
ตือกออุน ยอรึม บัมเม พารัมมึน พุลโก
너무 쉽게 사랑 빠져 버릴 나인틴
นอมู ชวิบเก ซารัง ปาจยอ บอริล นาอินทิน
우린 제법 어울리고 또 멋져
อูริน เชบอบ บออุลรีโก โต มอดจยอ
좋아 첫눈에 반해 버린
โชอา ชอทนุนเน พันแน บอริน
네가 자꾸만 생각나
นีกา ชากูมัน แซงกักนา
내 방식대로 갈래
แน พังชิกแดโร กัลแร

빨간 맛 궁금해 Honey
ปัลกัน มัด คุงกึมเม Honey
깨물면 점점 녹아든 스트로베리 그 맛
แกมุลมยอน ชอมจอม โนกาดึน ซือทือโร เบรี คือ มัด
코너 캔디 샵 찾아 봐 Baby
โคนอ แคนดี ซยอบ ชาจา บวา Baby
내가 제일 좋아하는 건 여름 그 맛
แนกา เชอิล โชอาฮานึน กอน ยอรึม คือ มัด

일곱 개의 무지갯빛 문을 열어
อิลกบ แกเอ มูจีเกซบิช มุนนึล ยอลรอ
너의 세상은 짜릿해 멋있어
นอเอ เซซังงึน จาริทแท มอชิดซอ
태양보다 빨간 네 사랑의 색깔
แทยางโบดา ปัลกัน เน ซารังเง แซกกัล
내가 가질래 내 멋대로 할래
แนกา คาจิลแร แน มอดแดโร ฮัลแร

날 봐 넌 뭘 생각하는데
นัล บวา นอน มวอล แซงกักกานึนเด
오늘 뭘 할 수 있을까
โอนึล มวอล ฮัล ซู อิทซึลกา
내 맘대로 상상해
แน มัมแดโร ซังซังแฮ

빨간 맛 궁금해 Honey
ปัลกัน มัด คุงกึมเม Honey
깨물면 점점 녹아든 스트로베리 그 맛
แกมุลมยอน ชอมจอม โนกาดึน ซือทือโร เบรี คือ มัด
코너 캔디 샵 찾아 봐 Baby
โคนอ แคนดี ซยอบ ชาจา บวา Baby
내가 제일 좋아하는 건 여름 그 맛
แนกา เชอิล โชอาฮานึน กอน ยอรึม คือ มัด

복숭아 주스 스윗 앤 사워 믹스 Mood
บกซุงงา ชูซือซือวิท แอน ซาวอ มิกซือ Mood 
네게 주고픈 칵테일을 Brew RED
เนเก ชูโกพึน คักเทอิลรึล Brew RED
귓속이 쨍 코가 맹
ควิทซกกี แจง โคกา แมง
상상 그 이상 기분 Up and bang RED
ซังซัง คือ อีซัง คีบุน Up and bang RED
Bet you wanna 
bet you wanna dance like this
외쳐보자 좋아해요 솔직히
เวชยอโบจา โชอาแฮโย ซลจิกกี
긴장해 땀이 뚝뚝 귀엽지
กินจังแง ตัมมี ตุกตุก ควียอบจี
사랑에 빠져 그을려 우린 RED RED Ah
ซารังเง ปาจยอ คืออึลรยอ อูริน RED RED Ah

말 안 해도 알아주면 안 돼
มัล อัน แฮโด อาราจูมยอน อัน ดเว
내 맘은 더 커져 가는데
แน มัมมึน ทอ คอจยอ กานึนเด
다 흘려버린 아이스크림같이
ทา ฮึลรยอบอริน อาอีซือคือริม กัทที
이러다 녹을지 몰라
อีรอดา นกกึลจี มลรา

그러니 말해 그래 그래 말해 
คือรอนี มัลแร คือแร คือแร มัลแร
그러니 말해 그래 그래 말해 
คือรอนี มัลแร คือแร คือแร มัลแร
너의 색깔로
นอเอ แซกกัลโร
날 물들여줘 더 진하게 강렬하게
นัล มุลดึล ยอจวอ ทอ ชินนาเก กังรยอ ราเก

빨간 맛 궁금해 Honey
ปัลกัน มัด คุงกึมเม Honey
깨물면 점점 녹아든 스트로베리 그 맛
แกมุลมยอน ชอมจอม โนกาดึน ซือทือโร เบรี คือ มัด
코너 캔디 샵 찾아 봐 Baby
โคนอ แคนดี ซยอบ ชาจา บวา Baby
내가 제일 좋아하는 건 여름 그 맛
แนกา เชอิล โชอาฮานึน กอน ยอรึม คือ มัด
내가 제일 좋아하는 건 여름의 너
แนกา เชอิล โชอาฮานึน กอน ยอรึมเม นอ
----------------------------------------
Credit : wp-lyrics.blogspot.com
คำอ่านไทย: wilaiwan_prang


Read more ...