Monday, February 20, 2017

เนื้อเพลง KNOCK KNOCK - TWICE

เนื้อเพลง KNOCK KNOCK - TWICE

열두시가 되면 닫혀요
ยอลดูชีกา ดเวมยอน ทัดจยอโย
(ประตูปิดเวลาเที่ยงคืน)
조금만 서둘러 줄래요
โชกึมมัน ซอดุลรอ จุลแรโย
(รีบมาให้เร็วไวนิดนึง)


Knock knock knock knock
knock on my door

Knock knock knock knock
knock on my door


밤이 되면 내 맘속에
บัมมี ดเวมยอน แน มัมซคเก
(คํ่าคืนนี้จะอยูในใจของฉัน)

출입문이 열리죠
ชุลอิบมุนนี ยอลรีจโย
(แล้วประตูจะค่อยๆเปิด)

누군가 필요해
นูกุนกา พิลโยแฮ
(ฉันต้องการใครซักคน)

Someone else
(ใครก็ได้)


자꾸자꾸 서성이네
ชากุชากุ ซอซองงีเน
(เธออย่ามัวชักช้า)

몰래 몰래 훔쳐보네
มลแร มลแร ฮุมจยอโบเน
(อย่าเอาแต่แอบมองอย่างนั้น)


Knock knock knock knock
knock on my door

Knock knock knock knock
knock on my door


보나마나 또 playboy
โบนามานา โต playboy
(หรือเธออาจเป็น playboy)

떠보나마나 bad boy
ตอโบนามานา bad boy
(เห็นได้ชัดว่าเป็น bad boy)

확신이 필요해
ฮวักชินนี พิลโยแฮ
(ฉันแค่ต้องการความมั่นใจ)

Knock knock


내 맘이 열리게 두드려줘
แน มัมมี ยอลรีเก ทูดือรยอจวอ
(เคาะหัวใจฉันแล้วเปิดมันออกมา)

세게 쿵 쿵 다시 한번 쿵 쿵
เซเก คุง คุง ทาชี ฮันบอน คุง คุง
(เคาะดัง ก๊อก ก๊อก ขออีกครั้ง ก๊อก ก๊อก)

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

쉽게 열리지는 않을 거야
ชวิบเก ยอลรีจีนึน อันนึล กอยา
(มันเปิดไม่ง่ายขนาดนั้น)

say that you’re mine


내일도 모레도 다시 와줘
แนอิลโด โมเรโด ทาชี วาจวอ
(ลองใหม่อีกครั้งทั้งพรุ่งนี้และวันถัดไป)

준비하고 기다릴게
ชุนบีฮาโก คีดาริลเก
(ฉันพร้อมและรออยู่ตรงนี้เสมอ)

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

들어도 계속 듣고 싶은 걸
ดือรอโด คเยซค ดึดโก ชิพพึน กอล
(อยากจะฟังอีกสักครั้ง)

Knock on my door


필요 없어 gold key or get lucky
พิลโย ออบซอ gold key or get lucky
(ไม่ต้องการโชคดีหรือว่ากุญแจ )

진심이면 everything’s gonna be okay
ชินชิมมีมยอน everything’s gonna be okay
(เพราะทุกๆอย่างมันก็จะโอเค)

어떡해 벌써 왔나 봐
ออตอคแค บอลซอ วัทนา บวา
(ไม่นะ เธออยู่ที่นี่แล้ว)

잠시만 기다려 줄래요
ชัมชีมัน คีดารยอ จุลแรโย
(ช่วยรอสักแป๊บนึงนะ)

혼자 있을 때 훅 들어와
ฮนจา อิซซึล แต ฮุค ดือรอวา
(เธอมาเมื่อฉันอยู่คนเดียว)

정신 없이 날 흔들어 놔
ชองชิน ออบชี นัล ฮึนดึลรอ นวา
(เขย่าฉันออกจากห้วงความคิด)

지금이 딱 널 위한 show time
ชีกึมมี ตัค นอล วีฮัน show time
(มันถึงเวลาที่จะ show time)

make it yours
(ทำให้มันเป็นของฉัน)


댕 댕 울리면 매일 찾아와줄래
แดง แดง อุลรีมยอน แมอิล ชาจาวาจุลแร
(แต๊ง แต๊ง เมื่อถึงเวลาคุณต้องมาหาฉัน)

뱅뱅 돌다간 잠들어 버릴 걸요
แบงแบง ดลดากัน ชัมดึลรอ บอริล กอลโย
(มองรอบๆจะทำให้คุณหลับไหล)


Knock knock knock knock
knock on my door

Knock knock knock knock
knock on my door

Come in come in come in baby
take my hands


내 맘이 열리게 두드려줘
แน มัมมี ยอลรีเก ทูดือรยอจวอ
(เคาะหัวใจฉันแล้วเปิดมันออกมา)

세게 쿵 쿵 다시 한번 쿵 쿵
เซเก คุง คุง ทาชี ฮันบอน คุง คุง
(เคาะดัง ก๊อก ก๊อก ขออีกครั้ง ก๊อก ก๊อก)

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

쉽게 열리지는 않을 거야
ชวิบเก ยอลรีจีนึน อันนึล กอยา
(มันเปิดไม่ง่ายขนาดนั้น)

say that you’re mine


내일도 모레도 다시 와줘
แนอิลโด โมเรโด ทาชี วาจวอ
(ลองใหม่อีกครั้งทั้งพรุ่งนี้และวันถัดไป)

준비하고 기다릴게
ชุนบีฮาโก คีดาริลเก
(ฉันพร้อมและรออยู่ตรงนี้เสมอ)

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

들어도 계속 듣고 싶은 걸
ดือรอโด คเยซค ดึดโก ชิพพึน กอล
(อยากจะฟังอีกสักครั้ง)

Knock on my door


Hey hey
이 시간이 지나면
อี ชักันนี ชีนามยอน
(มันถึงเวลาแล้ว)

굳어있던 내 맘이
คุดดออิทดอน แน มัมมี
(หัวใจเย็นเชียบของฉันจะ..)

내 내 맘이
แน แน มัมมี
(มันกำลังจะ..)

아이스크림처럼 녹아 버릴 테니까
ไอซือคือริมชอรอม นคกา บอริล เทนีกา
(ละลายไปเหมือนกับไอศกรีม)

Come knock on my door


내 맘이 열리게 두드려줘
แน มัมมี ยอลรีเก ทูดือรยอจวอ
(เคาะหัวใจฉันแล้วเปิดมันออกมา)

세게 쿵 쿵 다시 한번 쿵 쿵
เซเก คุง คุง ทาชี ฮันบอน คุง คุง
(เคาะดัง ก๊อก ก๊อก ขออีกครั้ง ก๊อก ก๊อก)

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

쉽게 열리지는 않을 거야
ชวิบเก ยอลรีจีนึน อันนึล กอยา
(มันเปิดไม่ง่ายขนาดนั้น)

say that you’re mine


내일도 모레도 다시 와줘
แนอิลโด โมเรโด ทาชี วาจวอ
(ลองใหม่อีกครั้งทั้งพรุ่งนี้และวันถัดไป)

준비하고 기다릴게
ชุนบีฮาโก คีดาริลเก
(ฉันพร้อมและรออยู่ตรงนี้เสมอ)

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

들어도 계속 듣고 싶은 걸
ดือรอโด คเยซค ดึดโก ชิพพึน กอล
(อยากจะฟังอีกสักครั้ง)

Knock on my door


Knock knock knock knock on my door
I’m freakin’ freakin’ out
freakin’ out out

knock knock knock knock knock 
knock on my door

Knock knock knock knock
knock on my door

Knock knock knock knock
knock on my door

---------Credit---------
Han : Klyrics
Eng : jyp
TH : Panvis (MoonsunX)


Read more ...

Tuesday, February 14, 2017

เนื้อเพลง Spring Day - BTS

เนื้อเพลง Spring Day - BTS

보고 싶다 이렇게
โพโก ชิพดา อีรอทเค
말하니까 더 보고 싶다
มัลฮานีกา ทอ โพโก ชิพดา
너희 사진을
นอเอ ซาจินนึล
보고 있어도 보고 싶다
โพโก อิซซอโด โพโก ชิพดา
너무 야속한 시간
นอมู ยาซกฮัน ซีกัน
나는 우리가 밉다
นานึน อูรีกา มิบดา
이젠 얼굴 한 번 보는 것도
อีเจน ออลกุล ฮัน พอน โพนึน กอซโด
힘들어진 우리가
ฮิมดึลรอจิน อูรีกา
여긴 온통 겨울 뿐이야
ยอกิน อนทง กยออุล ปุนนียา
8월에도 겨울이 와
8(พัล) วอนเรโด คยออุลรี วา
마음은 시간을 달려가네
มาอึมมึล ซีกานึล ทัลรยอกาเน
홀로 남은 설국열차
ฮลโร นัมมึน ซอลกุกยอลชา
니 손 잡고 지구
นี ซน ชัพโก ชีกู
반대편까지 가
พันแดพยอนกาจี คา
겨울을 끝내고파
คยออูรึล กึทแนโกพา
그리움들이
คือรีอุมดึลรี
얼마나 눈처럼 내려야
ออลมานา นุนชอรอม แนรยอยา
그 봄날이 올까
คือ พมนัลรี อลกา
Friend

허공을 떠도는
ฮอกงอึล ตอโดนึน
작은 먼지처럼
ชักกึน มอนจีชอรอม
작은 먼지처럼
ชักกึน มอนจีชอรอม


날리는 눈이 나라면
นัลรีนึน นุนนี นารามยอน
조금 더 빨리 네게
โชกึม ทอ ปัลรี เนเก
닿을 수 있을 텐데
ดาฮึล ซู อิซซึล เทนเด

눈꽃이 떨어져요
นุนกชชี ตอลรอจยอโย
또 조금씩 멀어져요
โต โชกึมชิก มอลรอจยอโย
보고 싶다
โพโก ชิพดา
보고 싶다
โพโก ชิพดา
보고 싶다
โพโก ชิพดา
보고 싶다
โพโก ชิพดา얼마나 기다려야
ออลมานา คีดารยอยา
또 몇 밤을 더 새워야
โต มยอช พัมมึล ทอ แซวอยา
널 보게 될까
นอล โพเก ทเวลกา
널 보게 될까
นอล โพเก ทเวลกา
만나게 될까
มันนาเก ทเวลกา
만나게 될까
มันนาเก ทเวลกา

추운 겨울 끝을 지나
ชูอุน คยออุล กึททึล จีนา
다시 봄날이 올 때까지
ทาซี พมนัลรี อล แตกาจี
꽃 피울 때까지
กช พีอุล แตกาจี
그곳에 좀 더 머물러줘
คือกซเซ ชม ทอ มอมุลรอจวอ
머물러줘
มอมุลรอจวอ

니가 변한 건지 (니가 변한 건지)
นีกา พยอนฮัน คอนจี (นีกา พยอนฮัน คอนจี)
아니면 내가 변한 건지 (내가 변한 건지)
อานีมยอน แนกา พยอนฮัน คอนจี (แนกา พยอนฮัน คอนจี)
이 순간 흐르는 시간조차 미워
อี ซุนกัน ฮือรือนึน ซีกันโจชา มีวอ
우리가 변한 거지 뭐
อูรีกา  พยอนฮัน คอจี มวอ
모두가 그런 거지 뭐
โมดูกา คือรอน คอจี มวอ
그래 밉다 니가
คือแร มิพดา นีกา
넌 떠났지만
นอน ตอนัซจีมัน
단 하루도 너를
ทัน ฮารูโด นอรึล
잊은 적이 없었지 난
อิชจึน ชอคกี ออพซอซจี นัน
솔직히 보고 싶은데
ซนจิกฮี โพโก ชิพพึนเด
이만 너를 지울게 (이만 너를 지울게)
อีมัน นอรึล ชีอุลเก (อีมัน นอรึล ชีอุลเก)
그게 널 원망하기보단
คือเก นอล วอนมังฮากีโพดัน
덜 아프니까
ทอล อาพือนีกา

시린 널 불어내 본다
ซีริน นอล พุลรอแน พนดา
연기처럼 하얀 연기처럼
ยอนกีชอรอม ฮายัน ยอนกีชอรอม
말로는 지운다 해도

มัลโรนึน ชีอุนดา  แฮโด
사실 난 아직 널 보내지 못하는데
ซาชิล นัน อาจิก นอล โพแนจี มซฮานึนเด

눈꽃이 떨어져요
นุนกซชี ตอลรอจยอโย
또 조금씩 멀어져요
โต โชกึมซิก มอลรอจยอโย
보고 싶다
โพโก ชิพดา
보고 싶다
โพโก ชิพดา
보고 싶다
โพโก ชิพดา
보고 싶다
โพโก ชิพดา얼마나 기다려야
ออลมานา คีดารยอยา
또 몇 밤을 더 새워야
โต มยอช พัมมึล ทอ แซวอยา
널 보게 될까
นอล โพเก ทเวลกา
널 보게 될까
นอล โพเก ทเวลกา
만나게 될까
มันนาเก ทเวลกา
만나게 될까
มันนาเก ทเวลกา

You know it all
You’re my best friend
아침은 다시 올 거야
อาชิมมึน ทาชี อล คอยา


어떤 어둠도 어떤 계절도
ออตอน ออดุมโด ออตอน กเยจอลโด
영원할 순 없으니까
ยองวอนฮัน ซุน ออพชีนีกา

벚꽃이 피나봐요
พอชกซชี พีนาบวาโย
이 겨울도 끝이 나요
ออ กยออุลโด กึทที นาโย
보고 싶다
โพโก ชิพดา
보고 싶다
โพโก ชิพดา
보고 싶다
โพโก ชิพดา
보고 싶다
โพโก ชิพดา

조금만 기다리면
โชกึมมัน คีดารีมยอน
며칠 밤만 더 새우면
มยอชิล พัมมัน ทอ แซอูมยอน
만나러 갈게
มันนารอ คัลเก
만나러 갈게
มันนารอ คัลเก
데리러 갈게
เทรีรอ คัลเก
데리러 갈게
เทรีรอ คัลเก
추운 겨울 끝을 지나
ชูอุน คยออุล กึททึล ชีนา
다시 봄날이 올 때까지
ทาชี พมนัลรี อล แตกาจี
꽃 피울 때까지
กช พีอุล แตกาจี
그곳에 좀 더 머물러줘
คือกซเซ ชม ทอ มอมุลรอจวอ
머물러줘
มอมุลรอจวอ

Credit : 
ilyricsbuzz.com
คำอ่านไทย: @TonkawkawTon
- กรุณานำออกไปทั้งเครดิตนะคะ ขอบคุณค่ะ -


Read more ...

Sunday, February 12, 2017

เนื้อเพลง Draw Me - Wonder Girls

เนื้อเพลง Draw Me - Wonder Girls

บอลซอ นอรึล ชออึม บน
กเยจอรี ยอกี ทาชี
แซฮายัน แคนบอซือ
วีเอ ซอโรเอ โมดึน กอล
คาดึก แชอูดอน

คือแตเอ อูริล กอแนวา แนเก

คือโทรก ซอโรรึล วอนแฮทดอน
ตาซือแฮทดอน โบมึล

คือรยอจวอ ออรีโก ซุนซูแฮทดอน นัล
คากึมอีราโด โชวา
นารึล คัมซาจูดอน โซนือโร
คือรยอจวอ คือรีโก อาจู โชกึมมึน
โอ นัน แมอิล คือรยอ ซูแบก แกเอ นอล

ซูมันฮึน คือริม โซเก ดัมกิน
นอวา แน story
คือ ซุนกันดึล อิจเจ อันโก
คีออกแก อูรี
ทูรีซอ มุลดือริน แซกแชน
ชินแฮจยอมัน คา
ฮือรยอชีจี อันฮึล กอยา ชอลแด
light and shade

Cause I’ll paint us everyday
อาจิกโด ซอนแฮ
นัล วีแฮ บูรือดอน โนแร
มกโซริน อาดึกแฮ
ชูออกึน คาดึกแฮ
อารึมดับเก ชักพูเม คือรยอจวอ
in your อาทึลลีเอ

คือแตเอ อูริล กอนแนวา แนเก
คือโทรก ซอโรรึล วอนแฮทดอน
โทดลลิล ซู อิทดามยอน

คือรยอจวอ ออรีโก ซุนซูแฮทดอน นัล
คากึมอีราโด โชวา
นารึล คัมซาจูดอน โซนือโร
คือรยอจวอ คือรีโก อาจู โชกึมมึน
นารึล คือรีวอแฮจวอ
โอ นัน แมอิล คือรยอ ซูแบก แกเอ นอล

แมอิล นัน อาจิกโด
คือรยอ นอล
แมอิล นัน อาจิกโด นอล

คือรยอจวอ ออรีโก ซุนซูแฮทดอน นัล
คากึมอีราโด โชวา
นารึล คัมซาจูดอน โซนือโร
คือรยอจวอ คือรีโก อาจู โชกึมมึน
นารึล คือรีวอแฮจวอ
โอ นัน แมอิล คือรยอ ซูแบก แกเอ นอล

------------------------------------------
Thai Lyrics: kpoptune.blogspot.com

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Read more ...

เนื้อเพลง Downpour - I.O.I

เนื้อเพลง Downpour - I.O.I

이 비가
อี พีกา
머리 위로 쏟아지면
มอรี วีโร ซทดาจีมยอน
흠뻑 젖고 말겠죠
ฮึมปอก ชอชโก มัลเกซจโย
내 마음도
แน มาอึมโด
머물러줘요
มอมุลรอจวอโย
아직까진 그대 없이 나 혼자
อาจิคกาจิน คือแด ออบชี นา ฮนจา
이 비를 맞기엔
อี บีรึล มัทกีเอน

아직 어리고
อาจิค ออรีโก
조금 무서워
โชกึม มูซอวอ
금방 그칠 거란걸
กึมบัง คือชิล กอรันกอล
뻔히 다 알면서도
ปอนฮี ทา อัลมยอนซอโด
그댈 찾네요
คือแดล ชัชเนโย

이제 그만
อีเจ คือมัน
다 그칠까
ทา คือชิลกา
이 빗물도
อี บิทมุลโด
내 눈물도
แน นุนมุลโด
비에 젖어 추위에
บีเอ ชอจอ ชูวีเอ
떨고 싶진 않아요
ตอลโก ชิพจิน อันนาโย
정말 언젠간
ชองมัล ออนเจนกัน

너무 차디찼던 빗물이
นอมู ชาดีชัทดอน บิทมุลรี
따뜻한 눈물이 되어
ตาตึททัน นุนมุลรี ดเวออ
흘러내리겠죠
ฮึลรอแนรีเกซจโย
괜찮아요
คเวนชันนาโย
금방 지나갈 소나기죠
กึมบัง จีนากัล โซนากีจโย

그냥 스쳐
คือนยาง ซือชยอ
지나가는 소나기죠
ชีนากานึน โซนากีจโย
그런 감정이죠
คือรอน กัมจองงีจโย
나 정말
นา ชองมัล
그대를 만나
คือแดรึล มันนา
행복했던 많은 추억들을
แฮงบคเคทดอน มันนึน ชูออคดือรึล
빗물에 잃지 않아요
บิทมุลเร อิลจี อันนาโย

내리는 비가
แนรีนึน พีกา
그칠 때쯤에
คือชิล แตจึมเม
그때 다시 만나요
คือแต ทาชี มันนาโย
우리 다시 웃으며
อูรี ทาชี อุซซือมยอน
함께 있을게요
ฮัมเก อิซซึลเกโย

이제 그만
อีเจ คือมัน
다 그칠까
ทา คือชิลกา
이 빗물도
อี บิทมุลโด
내 눈물도
แน นุนมุลโด
비에 젖어 추위에
บีเอ ชอจอ ชูวีเอ
떨고 싶진 않아요
ตอลโก ชิพจิน อันนาโย
정말 언젠간
ชองมัล ออนเจนกัน

너무 차디찼던 빗물이
นอมู ชาดีชัทดอน บิทมุลรี
따뜻한 눈물이 되어
ตาตึททัน นุนมุลรี ดเวออ
흘러내리겠죠
ฮึลรอแนรีเกซจโย
괜찮아요
คเวนชันนาโย
금방 지나갈 소나기죠
กึมบัง จีนากัล โซนากีจโย

지금은 흠뻑 젖어가고만 있죠
ชีกึมมึน ฮึมปอก ชอจอกาโกมัน อิทจโย
우산을 필 힘조차 없네요
อูซันนึล พิล ฮิมโจชา ออบเนโย
하지만 우린 알아요
ฮาจีมัน อูริน อาราโย
잠시만 울게요
ชัมชีมัน อุลเกโย
빗물에 기대어
บิทมุลเร คีแดออ
우리의 슬픈 눈물을
อูรีเอ ซึลพึน นุนมุลรึล
그대가 보지 못하게
คือแด กา โบจี มททาเก

우리 이제 안녕
อูรี อีเจ อันนยอง

이제 그만
อีเจ คือมัน
다 그칠까
ทา คือชิลกา
이 빗물도
อี บิทมุลโด
내 눈물도
แน นุนมุลโด
비에 젖어 추위에
บีเอ ชอจอ ชูวีเอ
떨고 싶진 않아요
ตอลโก ชิพจิน อันนาโย
정말 언젠간
ชองมัล ออนเจนกัน

너무 차디찼던 빗물이
นอมู ชาดีชัทดอน บิทมุลรี
따뜻한 눈물이 되어
ตาตึททัน นุนมุลรี ดเวออ
흘러내리겠죠
ฮึลรอแนรีเกทจโย
괜찮아요
คเวนชันนาโย
금방 지나갈 소나기죠
กึมบัง จีนากัล โซนากีจโย

---------Credit---------
Han : Klyrics
TH : Panvis (MoonsunX)


Read more ...

เนื้อเพลง Don't say no - Seohyun

เนื้อเพลง Don't say no - Seohyun

늦었다는 그런 눈빛은 말아줘 baby
นึทจอทดานึน คือรอน นุนบิชชึน มัลราจวอ baby 
(baby)
떠나지 말라던 그대 말이 맞았어
ตอนาจี มัลราดอน คือแด มัลรี มัทจัซซอ 
(yeah yeah)
네 사랑이 부담스러 벗어나려고 했어 
เน ซารังงี พูดัมซือรอ บิทชอนารยอโก แฮซซอ 
(했어)
(แฮซซอ)
모두 미안해 내가 틀렸어
โมดู มีอันแฮ แนกา ทึลรยอซซอ
너 없인 난 안 돼
นอ ออบชิน นัน อัน ดเว

첨부터 다시 시작하면 안 되니 Please
ชอมบูทอ ทาชี ชีจัคคามยอน อัน ดเวนี Please
네가 사랑한
เนกา ซารังฮัน
(너무 사랑한)
(นอมู ซารังฮัน)
내 부탁이야
แน บูทัคกียา

Don’t Say No oh oh
마음이 아파 너도 그렇잖아
มาอึมมี อาพา นอโด คือรอจันนา
다시 와 줘
ทาชี วา จวอ
내가 못된 거니
แนกา มทดเวน กอนี

Baby Don’t Say No
믿어 여전히 내가 전부였던
มิทดอ ยอจอนฮี แนกา ชอนบูยอทดอน
너인 걸 oh oh oh oh
นออิน กอล oh oh oh oh
Don’t Say No

No baby baby Don’t Say No
woo woo yeah woo

너도 내 맘과 같다면 빨리 말해줘 
นอโด แน มัมกวา กัทดามยอน ปัลรี มัลแรจวอ
(해줘)
(แฮจวอ)
둘이 남이었던 시간 1초라도 싫어
ดุลรี นัมมีกอทดอน ชีกัน อีโชราโด ชีรอ
(yeah yeah)
변한 나를 빨리 보여주고 싶은데 넌 왜
บยอลรัน นารึล ปัลรี โบยอจูโก ชิพพึนเด นอน เว
(baby)
내가 모르는 표정을 하니
แนกา โมรือนึน พโยจองงึล ฮานี
그런 거 난 싫어
คือรอน กอ นัน ชีรอ

우리 좋았던 그 때로 돌아가 Please
อูรี โชอัทดอน คือ แตโร ดลรากา Please
네가 사랑한
เนกา ซารังฮัน
너무 사랑한
นอมู ซารังฮัน
내 부탁이야
แน บูทัคกียา

Don’t Say No oh oh
마음이 아파 너도 그렇잖아
มาอึมมี อาพา นอโด คือรอจันนา
다시 와 줘
ทาชี วา จวอ
내가 못된 거니
แนกา มทดเวน กอนี

Baby Don’t Say No
믿어 여전히 내가 전부였던
มิทดอ ยอจอนฮี แนกา ชอนบูยอทดอน
너인 걸 oh oh oh oh
นออิน กอล oh oh oh oh
Don’t Say No

Can I getcha lovin’ can I get it
Can I get it Oh oh
괜히 그러지 마 나는 알아
คเวนนี คือรอจี มา นานึน อัลรา
나는 알아
นานึน อารา
Oh oh

Baby you and me
다 잘 될 거니
ทา ชัล ดเวล กอนี
아무 걱정하지 마
อามู กอคจองฮาจี มา
Can I getcha lovin’ can I get it
Can I get it Oh oh

Don’t Say No oh oh
마음이 아파 너도 그렇잖아
มาอึมมี อาพา นอโด คือรอจันนา
너도 그렇잖아
นอโด คือรอจันนา
다시 와 줘
ทาชี วา จวอ
내가 못된 거니
แนกา มทดเวน กอนี
내가 못된 거니
แนกา มทดเวน กอนี

Baby Don’t Say No
no no
믿어 여전히 내가 전부였던
มิทดอ ยอจอนนี แนกา ชอนบูยอทดอน
너인걸 oh oh oh oh
นออินกอล oh oh oh oh

Don’t Say No
woo Don’t Say No No yeah woo

Baby Don’t Say No
믿어 여전히 내가 전부였던
มิทดอ ยอนจอนนี แนกา ชอนบูยอทดอน
baby Don’t Say No
(너인걸 oh oh oh oh)
(นออินกอล oh oh oh oh)
Don’t Say No

---------Credit---------
Han : Klyrics
TH : Panvis (MoonsunX)

Read more ...

Thursday, February 9, 2017

เนื้อเพลง My First and Last - NCT DREAM

เนื้อเพลง My First and Last - NCT DREAM

oh maybe maybe
이건 사랑일지도 몰라
อีกอน ซารังงิลจีโด มลรา
이미 내 눈에는 너만 보여 난
อีมี แน นุนเนนึน นอมัน โบยอ นัน
아직 아닐 거라 겁을 먹어도
อาจิค อานิล กอรา กอบบึล มอคกอโด
oh 내게도 온 것 같아
oh แนเกโด อน กอท กัททา

책에 적힌 글자들이 현실이 돼
แชคเค ชอคกิน คึลจาดึลรี ฮยอนชิลรี ดเว
가슴이 곧 터져 버릴 것 같아
คาซึมมี กท กอจยอ บอริล กอท กัททา
oh 아냐 어떤 말로도 설명할 수 없어
oh อานยา ออตอน มัลโรโด ซอลมยองฮัล ซู ออบซอ
그래 나에겐 너뿐이야
คือแร ราเอเกน นอปุนนียา

내가 어디 있어도 꿈속에서도
แนกา ออดี อิซซอโด กุมซคเกซอโด
oh 나에겐 너뿐이야
oh นาเอเกน นอปุนนียา
남은 인생을 걸고 말할게
นัมมึน อินแซงงึล กอลโก มัลรัลเก
두 번은 없어 넌 나의 마지막
ทู บอนนึน ออบซอ นอน นาเอ มาจีมัค

Let’s talk about love
Let me talk about love
Yeah I’m talking about you
Yeah I’m talking about you
다 내게 말해
ทา แนเก มัลแร
기회는 더 있다고
คีฮเวนึน ทอ อิทดามยอน
아냐 내겐 너뿐
อานยา แนเกน นอปุน

My baby baby
처음이라고 모르지 않아
ชออึมมีราโก โมรือจี อันนา
모두 우릴 부러워하게 될 걸
โมดู อูริล บูรอวอฮาเก ดเวล กอล
첫사랑이 끝까지 이어지는
ชอทซารังงี กึทกาจี อีออจีนึน
그 기회를 잡은 거야
คือ คีฮเวรึล ชับบึน กอยา

클럽에서 춤을 꼭 추지 않아도
คึลรอบเบซอ ชุมมึล กค ชูจี อันนาโด
내 심장은 너와 춤을 추는 걸
แน ชิมจังงึน นอวา ชุมมึล ชูนึน กอล
알딸딸한 게 뭔지 난 아직 모르지만
อัลตัลตัลฮัน เก มวอนจี นัน อาจิค โมรือจีมัน
너에게 취한 것 같아
นอเอเก ชวีฮัน กอท กัททา

내가 어디 있어도 꿈속에서도
แนกา ออดี อิซซอโด กุมซคเกซอโด
oh 나에겐 너뿐이야
oh นอเอเกน นอปุนนียา
남은 인생을 걸고 말할게
นัมมึน อินแซงงึล กอลโก มัลรัลเก
두 번은 없어 넌 나의 마지막
ทู บอนนึน ออบซอ นอน นาเอ มาจีมัค

You you it’s you you girl
점점 확실해져 너
จอมจอม ฮวัคชิลแฮจยอ นอ
더 이상은 고민하기 싫어
ทอ อีซังงึน โคมินฮากี ชีรอ
No more other waiting
그냥 너야 All I want is you you you
คือนยาง นอยา All I want is you you you

앞뒤로 살펴봐도 좌우로 살펴봐도
อัพดเวโร ซัลพยอบวาโด ชวาอูโร ซัลพยอบวาโด
너란 사람은 대체 출구가 없어
นอรัน ซารัมมึน แดเช ชุลกุกา ออบซอ
출구가 없어
ชุลกุกา ออบซอ
다 되돌려 앞뒤 좌우를 살펴
ทา ดเวดลรยอ อัพดเว ชวาอูรึล ซัลพยอ
입구를 찾아도
อิบกุรึล อาจาโด
돌아가는 길을 찾을 수가 없어
ดลรากานึน กีรึล ชาจึล ซูกา ออบซอ
난 네게 갇혀
นัน เนเก กัทจยอ

내가 어디 있어도 꿈속에서도
แนกา ออดี อิซซอโด กุมซคเกซอโด
oh 나에겐 너뿐이야
oh นาเอเกน นอปุนนียา
남은 인생을 걸고 말할게
นัมมึน อินแซงงึล กอลโก มัลรัลเก
두 번은 없어 넌 나의 마지막
ทู บอนนึน ออบซอ นอน นาเอ มาจีมัค

넌 나의 나의 마지막
นอน นาเอ นาเอ มาจีมัค
내 마지막 첫사랑
แน มาจีมัค ชอทซารัง

넌 나의 나의 마지막
นอน นาเอ นาเอ มาจีมัค
내 마지막 첫사랑
แน มาจีมัค ชอทซารัง

넌 나의 나의 마지막
นอน นาเอ นาเอ มาจีมัค
내 마지막 첫사랑
แน มาจีมัค ชอทซารัง

넌 나의 나의 마지막
นอน นาเอ นาเอ มาจีมัค
내 마지막 첫사랑
แน มาจีมัค ชอทซารัง

---------Credit---------
Han : Klyrics
TH : Panvis (MoonsunX)


Read more ...

Monday, February 6, 2017

เนื้อเพลง Pretend - Suzy

เนื้อเพลง Pretend - Suzy

난 또 행복한 척 더 더 행복한 척
 นัน โต แฮง บก คัน ชอก ทอ ทอ แฮง บก คัน ชอก
난 또 행복한 척 더 더 행복한 척
 นัน โต แฮง บก คัน ชอก ทอ ทอ แฮง บก คัน ชอก
  
아무에게도 말하지 못한 비밀이 있어
อา มู เอ เก โด มัล ฮา จี มท ทัน พี มี รี อี ซอ 
이렇게 웃고 있지만
 อี รอ เค อุท โก อิท จี มัน
나를 바라보는 많은 사람들은
 นา รึล พา รา โบ นึน มา นึน ซา รัม ดือ รึน
행복해 보이는 나를 보겠지만
 แฮง บก แค โพ อี นึน นา รึล โพ เกท จี มัน

널 떠나 새로운 사람을 찾아가
 นอล ตอ นา แซ โร อุน ซา รัม มึล ชา จา กา
기대하고 떠난 내가
 คี แด ฮา โก ตอ นัน แน กา
이렇게 될 줄은 몰랐어
 อี รอ เค ดเวล ชู รึน มล รา ซอ


날 바라보고 있는 시선들이 두려워
 นัล บา รา โบ โก อิท นึน ชี ซอน ดือ รี ทู รยอ วอ
나를 얘기하는 말들이 무서워
 นา รึล แย กี ฮา นึน มัล ดือ รี มู ซอ วอ
난 또 행복한 척 더 더 행복한 척
 นัน โต แฮง บก คัน ชอก ทอ ทอ แฮง บก คัน ชอก
하는 내가 싫어
 ฮา นึน แน กา ชี รอ

니가 보고 싶을 때 니가 그리울 때
นี กา โพ โก ชี พึน แต นี กา คือ รี อุล แต 
기대고 싶을 때 되돌아가고 싶을 때
 คี แด โก ชี พึล แต ทเว โด รา คา โก ชี พึล แต
난 또 행복한 척 더 더 행복한 척
 นัน โต แฮง บก คัน ชอก ทอ ทอ แฮง บก คัน ชอก
하는 내가 됐어
ฮา นึน แน กา ทแว ซอ 


말하기조차 너무 염치없지만
 มัล ฮา กี โจ ชา นอ มู ยอม ชี ออบ จี มัน
이제와 보니 너 같은 남잔 없어
 อี เจ วา โพ นี นอ คา ทึน นัม จัน ออบ ซอ
텅 빈 날 채워줄 진짜 사랑을
 ทอง บิน นัล แช วอ จุล ชิน จา ซา รัง งึล
찾아 떠났지만 그런 사랑은 없었어
 ชา จา ตอ นัท จี มัน คือ รอน ซา รัง งึน ออบ ซอ ซอ

이럴 때 마다 내 곁에 있는 그 사람이
 อี รอล แต มา ตา แน กยอ เท อิท นึน คือ ซา รัม มี
너무 미워 내가 더 미워
 นอ มู มี วอ แน กา ทอ มี วอ
이렇게 될 줄은 몰랐어
 อี รอ เค ดเวล ชู รึน มล รา ซอ


날 바라보고 있는 시선들이 두려워
 นัล บา รา โบ โก อิท นึน ชี ซอน ดือ รี ทู รยอ วอ
나를 얘기하는 말들이 무서워
 นา รึล แย กี ฮา นึน มัล ดือ รี มู ซอ วอ
난 또 행복한 척 더 더 행복한 척
 นัน โต แฮง บก คัน ชอก ทอ ทอ แฮง บก คัน ชอก
하는 내가 싫어
 ฮา นึน แน กา ชี รอ

니가 보고 싶을 때 니가 그리울 때
นี กา โพ โก ชี พึน แต นี กา คือ รี อุล แต 
기대고 싶을 때 되돌아가고 싶을 때
 คี แด โก ชี พึล แต ทเว โด รา คา โก ชี พึล แต
난 또 행복한 척 더 더 행복한 척
  นัน โต แฮง บก คัน ชอก ทอ ทอ แฮง บก คัน ชอก
하는 내가 됐어
 ฮา นึน แน กา ทแว ซอ 

난 또 행복한 척 더 행복한 척
 นัน โต แฮง บก คัน ชอก ทอ แฮง บก คัน ชอก 
난 또 행복한 척 더 더 행복한 척
 นัน โต แฮง บก คัน ชอก ทอ ทอ แฮง บก คัน ชอก
------------------------------------------
เนื้อเพลงไทย โดย : Pk.Sunfany


Read more ...